Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A képzés főbb paraméterei

A képzés megnevezése:
Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A képzés kezdete: 2021. szeptember 1.
LEVELEZŐ munkarend: egyeztetés szerint

A képzés csak 5 fő jelentkezése esetén indul.

A képzés időtartama: 4 félév, 300 tanóra, 120 kredit
Költségtérítés összege: 160.000.- Ft félévenként, részletfizetési lehetőséggel.

A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett diploma, valamint a célnyelv államilag elismert, legalább C1 típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt ismerete.

A felvétel módja: pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni;  valamint felvételi elbeszélgetés. 
A szóbeli felvételi ideje: külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után.

Jelentkezési határidő: 2021. július 30. 

A képzés felépítése:

A képzés főbb tanulmányi területei

Általános szakmai ismeretek (62 kreditpont): fordításelmélet és -gyakorlat; magyar nyelv és nyelvművelés; itáliai történelem, civilizáció és irodalom; terminológia.

Differenciált szakmai ismeretek (48 kreditpont): olasz irodalmi és történelmi szövegek fordítása, társadalomtudományi szakszövegek fordítása, publicisztikai szövegek fordítása, olasz nyelvgyakorlat.

Szakdolgozat: A képzés ismeretanyagából választott olyan fordítási feladat megoldása, amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott téma szakirodalmában és alkalmazásában, önállóan képes a tanult ismeretanyag alkotó alkalmazására. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont.

 

A képzésen végzettek alkalmasak:

  • Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás
  • Célnyelvi szövegalkotásra
  • Szövegelemzésre forrásnyelven
  • Filmfeliratok készítésére
  • Fordítások összehasonlító elemzésére
  • Kiadványszerkesztésre
  • Terminológiai gyűjtemények készítésére
  • Fordítástámogató eszközök használatára

 

A KÉPZÉS IDŐTERVE