Új szakok a PTE BTK-n

február

06.

A 2023-as felvételi több szempontból is más, mint a korábbi évek felvételi időszakai, mint például több szak esetében nem kötelező az emelt szintű érettségi és a jogszabályi minimumponthatárt is eltörölték. Azonban a Pécsi Tudományegyetemen olyan új szakok is indulnak 2023 szeptemberétől, amikről valószínűleg sokan nem tájékozódtak még, így ebben a cikkünkben ezeket a szakokat mutatjuk be!

A szakirányú továbbképzéseket leszámítva minden esetben a Felvi.hu oldalán lehet jelentkezni 2023 február 15-ig! Ha pedig felvételivel kapcsolatos kérdések merülnek fel, az iranyapte@pte.hu email címre lehet írni.

Hova tovább a PTE BTK-n?

A PTE BTK egy új alap- és több új mesterszakot indít
2023 szeptemberében!

A filozófia, politika, gazdaság alapszak interdiszciplináris társadalomelméleti-társadalomfilozófiai ismereket kíván nyújtani, a PTE két karának összefogásával. A diákok egyrészt betekintést kapnak mind a három diszciplína (filozófia, politológia, közgazdaságtan) alapvető kérdéseibe, másrészt az úgynevezett "integratív tárgyak" próbálják az összefüggéseket közvetíteni. Az utóbbiak oktatása általában több oktató közreműködésével valósul meg. A szakról mindhárom diszciplína MA-képzésébe biztosítanak továbblépési lehetőséget. Sőt, a szak alapvetően MA-orientált: a cél az, hogy végül szélesebb látókörű filozófusok, politológusok és gazdasági szakemberek hagyják el az egyetemet. A szak felelőse Dr. Weiss János (weiss.janos@pte.hu), bővebb információk itt elérhetők.

Az angol nyelvoktató mesterszak két féléves képzés, melynek célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógia, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. A szakfelelős Dr. Lugossy Réka (lugossy.reka@pte.hu), további információk a szakkal kapcsolatban itt találhatók.

A humánökológia mesterképzés célja olyan elméleti és gyakorlati szakemberek felkészítése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. A humánökológia interdiszciplináris jellegének megfelelően a hallgatók számos eltérő szakterületet (természettudomány, jog, közgazdaság, pedagógia, kultúratudomány) képviselő kitűnő oktatótól szerezhetnek ismereteket.
A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei rendkívül változatosak: többek között vidékfejlesztés, környezeti nevelés vagy fenntarthatósági projektek kidolgozása és kivitelezése terén alkalmazzák őket különböző költségvetési intézmények, önkormányzatok, minisztériumok, klímabarát települések, állami és magán kutatóintézetek, hazai és nemzetközi civil szervezetek, művelődési házak, nemzeti parkok, (öko)tájházak. A szak felelőse Dr. habil. Farkas Judit (farkas.judit@pte.hu), további információk a szakról itt találhatók.

A kreatív írás és művészet kritika mesterszak a szépirodalmi művek létrehozása iránt érdeklődők, valamint a kortárs művészet felé kritikai igénnyel fordulók számára nyújt elmélyült elméleti, történeti és gyakorlati ismereteket. A képzés során az elméleti megalapozást szolgáló művészetfilozófiai és esztétikatörténeti stúdiumok mellett nagy szerepet kap a kortárs művészeti intézmények és a kortárs magyar irodalom feltérképezése, a műértelmezésben szerzett jártasság, valamint a szépirodalmi és kritikai művek megalkotásához szükséges ismeretanyag. A mesterszak célja, hogy munkaerő-piaci esélyeket teremtsen az írásgyakorlatban és a bölcsészettudományokban jártas szakembereknek, akik képesek irodalom- vagy művészetkritikusi, szakszöveg- vagy műfordítói, szerkesztői feladatokat ellátni. A szakfelelős Dr. Gálosi Adrienne, a szak kapcsolattartója Görföl Balázs (gorfol.balazs@pte.hu), bővebb információk pedig elérhetők itt.

A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadás mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik 0-6 éves korú, fejlődési nehézséggel élő gyermekekkel és családjaikkal foglalkoznak. A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó egyszerre tölt be koordináló és mentálhigiénés támogató szerepet, kiemelt feladata, hogy kapcsolatot építsen ki a családokkal, tájékoztasson a gyermeket érintő kérdésekről, és edukálja a családokat a gyermek optimális fejlődése érdekében. A végzett szakemberek többek között pedagógiai szakszolgálatoknál, korai fejlesztő központoknál, gyermek egészségügyi intézményeknél, kisgyermekkori fejlődést és nevelést támogató nonprofit és alapítványi szervezeteknél tudnak elhelyezkedni. A szak felelőse Dr. Lábadi Beatrix (labadi.beatrix@pte.hu), további információkért Pohárnok Melindát lehet keresni (poharnok.melinda@pte.hu), vagy az alábbi linken érhetők el.

Az orosz nyelv és irodalom mesterszakot a hagyományos filológiai és a modern alkalmazott tudományos, gyakorlati jellegű tantárgyak optimális egyensúlya jellemzi, ami biztosítja, hogy a hallgatók a magas szintű elméleti tudás mellett piacképes alkalmazói tudással, gyakorlati, digitális ismeretekkel is rendelkezzenek az orosz nyelv, irodalom, kultúra és média területén.
A szakot végzett hallgatók önálló orosz nyelvészeti, irodalomtudományi és kulturológiai kutatásokat tudnak végezni, eredményeiket nemzetközi konferenciákon, illetve egyéb szakmai fórumokon bemutatni. De nemcsak a kutatói pályára készíti fel a hallgatókat, hanem olyan magasan képzett, széles látókörű szakembereket bocsát ki, akik az orosz nyelvet és kultúrát professzionális szinten tudják művelni és alkalmazni az oktatás, a média, a kultúra (pl. fesztiválszervezés, színház) valamint a nemzetközi (diplomáciai, kulturális, üzleti, gazdasági, államigazgatási stb.) kapcsolatok területén. A szakfelelős Dr. Pozsgai István (pozsgai.istvan@pte.hu), a szakkal kapcsolatos bővebb információk itt találhatók.

Forrás: univpecs.com