Ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Annak ajánljuk a szakot, aki valami különlegeset keres. Aki latinul, esetleg ógörögül tanulna, kíváncsi az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének a görög-római ókori kultúra. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

Képzés célja

olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik képesek tájékozódni az ókori görög-római kultúra tudásterületein. Alapszinten ismerik a latin és az ógörög nyelvet, az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben folytatására.

 

Kinek ajánljuk képzéseinket? Aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, ami különleges. Aki szeretne tanulni latinul vagy ógörögül, aki kíváncsi az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének a görög-római ókori kultúra. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház és színjátszás zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia, mitológia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

Miben egyedülálló a pécsi latin-görög képzés? Múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat – szoros kapcsolatban a Budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével.  Görög színház, színjátszás, antik görög zenekultúra.

Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, a közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek tanulmányai során fontos szempont a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat, sőt akár publikáció tanári segítése, támogatása, illetve a közelebbi és közvetlen megismerkedés a Szépművészeti Múzeummal, aki jó eséllyel szeretne pályázni a Kerényi Károly szakkollégiumba.

 

 

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész klasszika-filológia szakirányon

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként maximum két hét, továbbá egyéni konzultációs rend egyeztetésével.

 

Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: nincs

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz (a klasszika-filológia szakirányon továbbá spanyol) nyelvekből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A záróvizsga letétele a klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú (B2), komplex típusnak megfelelő nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • klasszika-filológia MA (ennek elvégzése után egyszakos latin nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)
 • dokumentumfilm-rendező művész MA
 • irodalom- és kultúratudomány MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • osztatlan tanárképzés, latin nyelv és kultúra tanára szakkal egyéb szak társítva

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

 Főbb témakörök:

Latin és görög nyelv, szövegolvasás. Görög és római irodalomtörténet. Ókortörténet. Antik vallástörténet, mitológia művészettörténet, ikonográfia, görög-római színháztörténet és zene

 

Alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;

Szakmai ismeretek 135-145 kredit

Nyelvi alapozó modul

Az ókori Mediterráneum népei

Irodalomtörténet, kultúrtörténeti ismeretek, mitológia, görög-római színház- és zenetörténet

Specializáció (múzeumpedagógia a görög-római kultúra területeihez)

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

 

 Szakirányok, specializációk:
 • Múzeumpedagógia a görög-római kultúra területeihez

 

Főbb tantárgyak

Szövegolvasás és műelemzés (képek és szövegek együttes elemzése). Antik kultúrtörténeti tárgyak (színház, művészet, ikonográfia, zene). Pszichológia. Múzeumpedagógiai szeminárium.

 

A specializációt választó hallgatók megismerkednek az antik kultúra és a bölcsészettudomány digitálisan hozzáférhető forrásaival. Megtanulják kezelni a Szépművészeti Múzeum által gondozott antik adatbázisokat, részt vesznek azok feltöltésében. Múzeumpedagógiai gyakorlaton vesznek részt a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében, az ókori művészetek egyetlen hazai gyűjteményében.

 

 Felvételi irányszám: 5<10 fő

Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 300.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy japán nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv. Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

n.i.

308

n.i.

n.i.

346

354

311

366

338

ANK

240

240

n.i.

n.i.

284

388

388

401

n.i.

ALA

 

 

 

 

 

 

 

 

340

ALK

 

 

 

 

 

 

 

 

280Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek: múzeumpedagógiai programok, idegenforgalom, könyvtárak, egyházak, könyv- és lapkiadók, internetes portálok, kulturális és művészeti intézmények

Tipikus munkakör: programszervező, foglalkozásvezető, titkárságvezető, idegenvezető, szerkesztő

 

Az alapfokozatot megszerzők a gyakorlati felkészítés révén sikerrel helyezkedhetnek el olyan, alapszintű szakmai tudást igénylő területeken is, mint a múzeumpedagógia Magyarország ókori emlékeket őrző múzeumaiban (elsősorban a Dunántúl területén és Budapesten),  turisztika-idegenforgalom (szakszerű vezetés archeológiai-múzeumi területen hazánkban és külföldre látogató csoportoknak): Nyugat-Magyarország, Pannónia, bővelkedik ókori emlékekben, és Itália, Görögország s a Közel-Kelet a kulturális idegenforgalom fontos célpontjai.

 

Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak (BA) klasszika-filológia szakiránya a bölcsész klasszika-filológiai mestertanulmányok előkészítője (lásd lejjebb továbblépési lehetőségek a) pont).

 

Az alapszak elvégzése után ilyen irányú tanulmányaikat nem folytatókat illető tapasztalat: a munkaadók könnyebben felfigyelnek a pályázó különleges diplomájára, mely következtetni enged az állásra jelentkező komplex készségeire, tanulási képességeire, intelligenciájára, tág látókörére. A pécsi bölcsészkar görög-latin képzésének negyedszázados tapasztalata alapján a diplomát szerzett hallgatók speciális tanulmányaiknak köszönhetően olyan máshol nem megszerezhető készségeket sajátíthatnak el, amelyek képessé teszik őket tudásuk konvertálására a legkülönbözőbb új területekre, a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi és más alkotó tevékenységekig.

 

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Klasszika-Filológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://klf.btk.pte.hu 

Tanszéki e-mail: klf[kukac]pte.hu