Évnyitó találkozó, Dencsháza

2023. 08. 29.

 

dencsháza1

dencsháza2

2023. 08. 29-én az "Oktatási Esélyekért!" pályaorientációs mentorprogram csoportja Dencsházára látogatott. Az iskolalátogatás során az intézmény vezetése beszámolt jó gyakorlataikról, amelyek segítették iskolájuk megismerését, a többi intézmény gyakorlatának gyarapítását. Az iskolalátogatás mellett a környező vidékét, annak örökségét is meglátogatták a kutatócsoport tagjai, így a szentegáti Mária-kápolnát is megtekintettük.

 

Évzáró találkozó, Pécs

2023. 07. 01.

előadás

A szakmai esemény összefoglalója

10:00-12:00                            A 2022/2023-as közös tanévünk értékelése

Az értékelés során a mentorpedagógusok bemutatták az első mentori tanév emlékezetes pillanatait, akadályait. Beszámolójukban a mentorpedagógusok kiemeltet átütő élményeket, eseteket a mentorált diákokkal kapcsolatban.

A Gandhi Gimnázium képviselői, mint külső szolgáltatók összegezték az elmúlt tanév együttműködését a Gimnázium és a 10 iskola közt. Az összefoglaló tartalmazta a kortársmentori programelem előrehaladását és a következő tanév várható programjait.

A Wlislocki Henrik Szakkollégium intézménylátogatásának tapasztalatait a kutatócsoport tagjai összegezték. A beszámoló megerősítette, hogy a roma szakkollégisták látogatása a következő tanévben is folytatódni fog.

Prof. Dr. Fehérvári Anikó a tanév bemeneti és kimeneti adatai alapján összegezte a kutatási-fejlesztési program tudományos eredményeit.

workshop

13:00-15:00                            Esetmegbeszélés: Fókuszban az iskola és a család kapcsolata

A workshop keretében a mentorpedagógusok három csoportban összegezték tapasztalataikat a családlátogatás, családdal való kapcsolattartással kapcsolatban. A családdal való kommunikáció jógyakorlatait és felmerülő akadályait a kollégák megosztották egymással.

15:00-15:30                            Zárás, a következő találkozó részleteinek egyeztetése.


Események, pályaorientációs tevékenységek az Oktatási Esélyekért! mentorprogramban

2022/2023-as tanév, tavaszi szemeszter

kép

Az elmúlt félévben a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatói tartottak önfejlesztő foglalkozásokat a mentorprogramban résztvevő diákoknak. Ennek keretein belül 10 szakkollégista látogatott el a 10 intézménybe. A négy alkalmas foglalkozás összesen nyolc tanórát vett igénybe, mely fokozatosan összekovácsolta az osztályokat a szakkollégistákkal. A diákok mindig nagy örömmel várták az egyetemisták következő látogatását, a feladatokban aktívan vettek részt. A hallgatók elmondásai alapján is sikeresen zajlottak a foglalkozások, így az őszi félévben is örömmel segítik munkánkat. A gyerekekkel kialakult jó kapcsolatot bizonyítja, hogy a hallgatók a tavaszi szemeszterben meglátogatott általános iskolákban tervezik folytatni a mentorálást.

kép

A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatói 2023. 06. 18-án folytatták a program tervezését, a szakkollégisták összegezték tapasztalataikat és élményeiket. Visszajelzésük alapján még célirányosabban fogják a Szakkollégium látogatásait szervezni. A Szakkollégium hallgatói a 2023/2024-es tanévben is rendszeresen látogatják majd a diákokat a Szakkollégium társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységének keretében.

whsz

Online találkozó

2023. május 09. 16:30-18:30

Az online találkozó során a kutatócsoport és az iskolák rögzítették a kimeneti mérés dátumait, azok szakmai részleteit. Külső szolgáltatónk a Gandhi Gimnázium, bemutatta a kortársmentori program részleteit, amelyet a Gimnázium diákjai az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében valósítanak meg a program keretében.

Online találkozó

2023. április 03. 16:30-18:30

A szakmai program során a kutatócsoport senior kutatói ismertették a tanév bemeneti mérésének eredményeit, emellett bemutatták a tanév zárásakor esedékes kimeneti mérés részleteit is. A találkozón részt vettek a külső szolgáltatók, egyeztetésre került a szolgáltatások ütemezése. A mentorpedagógusok bemutatták lezárt és folyamatban lévő mentori tevékenységüket.

Online találkozó

2023. február 20. 16:00-18:00

A találkozó során a hangsúly az iskolák és a mentorpedagógusok a félévre tervezett tevékenységeire helyeződött. A mentorpedagógusok bemutatták a félévre tervezett tevékenységeiket, megosztották egymással tapasztalataikat.

Online találkozó

2023. január 23. 16:00-18:00

A találkozó során a mentorpedagógusok bemutatták a félév során elvégzett mentori feladataikat. A találkozón a kutatócsoport ismertette a külső szolgáltatók nyújtotta lehetőségeket. A külső szolgáltatók, a Gandhi Gimnázium, a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium és a Wlislocki Henrik Szakkollégium szolgáltatásprofiljaikat ismertették, amelyek a következő félév során elérhetővé váltak az iskolák számára.


Események, pályaorientációs tevékenységek az Oktatási Esélyekért! mentorprogramban

2022/2023-as tanév, őszi szemeszter

Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium

A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium (PERSZ-E) az Oktatási Esélyekért! pályaorientációs mentorprogram egyik szolgáltatáscsoportját vezeti. Kőszegi Krisztián (PERSZ-E, mentor) vezetésével és roma szakkollégisták részvételével látogatják meg félévente a program intézményeit. A foglalkozások során különös figyelmet fektetnek az életút-bemutatásra, illetve gyakorlatukat a program előrehaladásával folyamatosan frissítik az életkornak és a pályaorientációs funkciónak megfelelően.

PERSZE látogatása

Wlislocki Henrik Szakkollégium

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Wlislocki Henrik Szakkollégiuma, az egyetem 2022/2023-as tanévében szakkollégiumi támogatást kapott. Ebből a WHSZ. többek közt a szakkollégium társadalmi felelősségvállalásának profilját bővítette. 2022. decemberében 10 szakkollégista kapott támogatást arra, hogy az Oktatási Esélyekért! pályaorientációs mentorprogram 10 intézményébe foglalkozást szervezzen, bonyolítson le.

Az intézmények foglalkozásai egységes szakmai tartalommal valósultak meg. Az iskolákba érkező hallgatók bemutatták életútjukat, drámapedagógiai és a boldogság óra elemeiből adaptált foglalkozást tartottak.

Hallgatóink mondták a programról:

"A tanárok és az igazgató asszony büszkén figyelt minket, hogy egy ilyen program megvalósításában mennyire helyt tudunk állni. Nagyon jól éreztük magunkat régi osztálytársammal a közös emlékeket is felidéztük. Jelen volt olyan tanárnő is, aki még az édesanyámat is tanította."

Orbán Anna, WHSZ, PTE ÁJK

"Nagyon jó volt látni, hogy mindegyik osztályban aktívak voltak a tanulók. Látszott rajtuk, hogy élvezik a feladatokat, többen külön kiemelték, hogy mennyire tetszett nekik a foglalkozás, és örültek, hogy elmentünk hozzájuk. Jól esett olyan gyerekektől hallani ezt, akikkel akkor találkoztunk először."

Hajdu Noémi, WHSZ, PTE BTK

"Baja: Miután a város útvesztőin át eljutottunk az iskolához, egy kicsi általános iskolában találtuk magunkat. Az osztályban mindenki ismert mindenkit, hiszen életük nagy részét együtt töltik. Nagyon sokat adtunk és kaptunk tőlük a foglalkozás során. Reflexiók alapján ide is tárt karokkal várnak minket vissza."

Csonka Dániel, WHSZ, PTE BTK

2022. 12. 05. Vajszló

 

2022. 12. 07. Szabadszentkirály

Tamási 1208
2022. 12. 08. Tamási
Gyulaj 1209
2022. 12. 09. Gyulaj

Baja 1212
2022. 12. 12. Baja

 

Drávafok1212
2022. 12. 12. Drávafok
Sükösd1212
2022. 12. 12. Sükösd
Bogádmindszent_1213
2022. 12. 13. Bogádmindszent
Dencsháza 1214
2022. 12. 14. Dencsháza

2022. 12. 15. Darány

 


Online szakmai találkozó, November

November 28. hétfő 16:00-18:00

Az online találkozó során a program mentor-pedagógusai bemutatták a megvalósult mentori tevékenységeiket a feltöltött dokumentumaik alapján. A szakmai találkozó során a kutatócsoport ismertette a bővített külső szolgáltatásokat. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium ismertette részletes szolgáltatásprofilját, a Gandhi Gimnázium ismertette a középiskolai közösségi munkára épülő kortársmentorálását, végezetül a Wlislocki Henrik Szakkollégium bemutatta az egyetem támogatásában megvalósuló pályaorientációs események szervezését és tartalmát.

 

Online szakmai találkozó, Október

Október 24. hétfő 16:00-18:00

A találkozó során Prof. Dr. Fehérvári Anikó beszámolt a 2022. szeptemberében megvalósuló bemeneti mérés megvalósulásáról és tapasztalatairól. A szakmai program során a mentorpedagógusok bemutatták mentori tervüket és a megkezdett munka tapasztalatait. Dr. Híves-Varga Aranka kutatásvezető-asszony ismertette a mentori munka követésének menetét és az adminisztráció jellegzetességeit.


Szakmai találkozó a pályaorientációs mentorprogram intézményében:

Az Oktatási Esélyekért! kutatócsoport látogatása Gyulajon

2022. 08. 26.

Gyulaj

A szakmai találkozó során a Kutatócsoport senior kutató ismertették a pedagógusok számára a szeptemberi tudományos mérés véglegesített részleteit. Az évzáró találkozó során a program kollégái egyeztették a következő tanév menetét és az előrehaladás részleteit.


Szakmai találkozó az Oktatási Esélyekért! Pályaorientációs mentorprogramban

2022. 06. 27.

Szakmai találkozó 06. 27.

A szakmai találkozó során a Kutatócsoport ismertette a bevont 10 intézmény mentor-pedagógusai számára a 2022/2023-as tanév szeptemberében esedékes bemeneti mérés részleteit. A találkozó során, a mentor-pedagógusok egymás munkáját megismerve véglegesítették a mentori tervüket, amelyeket a következő tanévben a bevont iskolák diákjainak sikerességének segítésére alkalmaznak. 

Online találkozó

2022. 05. 02.

Az online találkozó során a résztvevő intézmények kollégái a Teams mapparendszerével ismerkedhettek meg, amely a kutatási-fejlesztési program horizontális tanulásának felületeként funkcionál a csoport munkájában. A megismert felület használata és a jó gyakorlatok megosztása hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógus kollégák megismerhessék egymás munkáját, inspirálhassák kollégáikat a mentori tervek kialakításában.

Szakmai hétvége

2022. 02. 25-27.

Az Oktatási Esélyekért! pályaorientációs mentorprogram kollégái, három-napos szakmai hétvége formájában folytatták tovább közös munkájukat. A hétvége során az iskolák pedagógusai ismertették jó gyakorlataikat, amelyekkel diákjaik sikeres pályaorientációjához járulnak hozzá, illetve bemutatták akadályaikat, amelyekkel a kistérségi általános iskolájuk a mindennapi munka során szembe néz. A hétvége szakmai programját, Dr. Bereményi Ábel A pályaorientáció tétje. Döntések és sodródások. Roma fiatalok átlépése az iskolából a munkába című prezentációja, és Dr. Fehérvári Anikó Iskolai lemorzsolódás - Okok, következmények, megelőzések című előadása mélyítették el. A hétvége eredményeként elkészült a kutatási-fejlesztési program következő szakaszának ütemterve.

Alakuló ülés

2021. december 8.

2021. december 8-án megkezdődött az "Oktatási Esélyekért!" pályaorientációs mentorprogram munkája. A Teams felületén megrendezett találkozón a kutatócsoport vezetője, Dr. Híves-Varga Aranka köszöntötte a programban résztvevő 10 intézmény pedagógus kollégáit. A találkozó során Dr. Fehérvári Anikó kutatásvezető-helyettes bemutatta a korai iskolaelhagyás társadalomtudományi kontextusát. Az ismerkedés során bemutatkozott Jakab Natália, a Gandhi Gimnázium igazgató-helyettese, a program középiskolai kapcsolattartója, illetve Kőszegi Krisztián a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium kollégája. Végezetül a programba bevont 10 intézmény pedagógusai ismertették iskoláikat, pedagógiai programjukat és a térségük nehézségeit.

Oktatási Esélyekért! kutatócsoport

     
Oktatási esélyekért Kutatócsoport logója