BA záróvizsga - 2021/22. tavasz

A TANULMÁNYAIKAT 2017-BEN VAGY UTÁNA MEGKEZDŐK SZÁMÁRA

(A határidők frissítése az aktuális szemeszter információi mentén történik.)

A záróvizsga előtt:

A Neptunban benyújtandó dokumentumok

 • A záróvizsgajelentkezéseket a Tanulmányi Bizottság határozata alapján a Hallgatók Neptun kérvény formájában töltik ki, a konzulens aláírását pedig nem fogjuk kérni. 
 • A szakdolgozat témabejelentő lapot nyomtassák ki, a megfelelő helyre írják rá a nevüket és Neptun kódjukat, írják alá, és beszkennelve, vagy befényképezve küldjék el elektronikusan, az Intézet adminisztrátorának (Horváth Réka – horvath.reka2@pte.hu).

Kérjük, ezeket tegyék meg 2022. március 18. és 28. között!

 • A dokumentumok Tanulmányi Osztály általi feldolgozása után töltse fel a négy műhelymunkáját/kutatási gyakorlatát (egy PDF fájlban összefűzve) a Neptun rendszerben megnyíló felületre 2022. április 13-ig!

  • A feltöltött portfólió NE TARTALMAZZA az oktatók által kiadott értékeléseket.

 • A Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amely elérhető a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Információk/Űrlapok (https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/urlapok) menüpont alatt. Az eredetiségről szóló nyilatkozat (plágium nyilatkozat) a feltöltés kötelezettségének vállalására is szolgál.

 • Továbbá a felhasználási nyilatkozatot is be kell illeszteni kitöltve és aláírva a dolgozat végére a feltöltés előtt (szintén megtalálható az űrlapok között).

  • Akinek ebben a félévben (2021-22 tavasz) még kell műhelymunkát írnia, ne várjon az oktatói értékelésre, hanem az általa késznek ítélt portfóliót töltse fel a Neptunba 2022.04.13-ig. A jegybeírás határideje májusban lesz.

 

A Pszichológia Intézetben Horváth Rékának benyújtandó dokumentumok

 • Válasszon ki egy empirikus műhelymunka dolgozatot a négyből. Ezt a dolgozatot kell benyújtania értékelésre és majd ezt kell bemutatni a záróvizsgán is. A kiválasztott dolgozat, a végső feltöltés és leadás előtt, a Kutatási gyakorlaton kapott visszajelzések alapján javítható.

 • Küldje el a kiválasztott dolgozatot Horváth Rékának (horvath.reka2@pte.hu) elektronikus formában 2022. április 13-ig.

 • Legkésőbb egy héttel a Záróvizsga előtt megkapja a dolgozat értékelését. A konzulens, aki az egyik értékelő, az értékelő lapon előre meghatároz egy elméleti tételt, amit a Hallgatónak a dolgozattal együtt be kell mutatnia a Záróvizsgán. A tételek listája letölthető innen: BA Záróvizsga Témakörök

 

A Záróvizsga egy két részből álló szóbeli vizsga

1. Műhelymunka dolgozat bemutatása

 • A korábban szabadon kiválasztott Műhelymunka dolgozat bemutatása
 • A dolgozatot 15 percben kell bemutatni Power Point (Prezi) segítségével.
 • Az előadás után a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel az elméleti háttérrel és a kutatással kapcsolatban.

2. A megadott elméleti tétel bemutatása

 • Az elméleti tétel bemutatása 5 percben, a dolgozat bemutatásába integrálva
 • Az előadás után a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel az elméleti témában. A hallgatónak mély megértésről és tudásról kell bizonyságot tennie az adott területen.

 

A Záróvizsga teljesítmény értékelése

Elméleti záróvizsga jegy (5 fokú értékelés)

 • Az elméleti tétel bemutatása és integrálása a saját kutatásba
 • A saját kutatás elméleti hátterének bemutatása
 • Az elméleti tétel és a saját kutatásra vonatkozó vizsgabizottsági kérdésekre adott válaszok

Szakdolgozat (műhelymunka) védés (5 fokú értékelés)

 • A saját kutatás bemutatása
 • A vizsgálatra vonatkozó kérdésekre adott reflexiók

 

Diplomajegy

A következő jegyek két tizedesjegyre kerekített matematikai átlaga:

 • Elméleti záróvizsga jegy
 • Szakdolgozat védés jegye
 • A kiválasztott dolgozat konzulensi és opponensi értékelésének átlaga
 • A szigorlati jegyek átlaga
 • Súlyozott tanulmányi átlag

 

További fontos dátumok:

 • 2022. április 22. Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton.
 • 2022. április 25 - május 13. Vizsgaidőszak záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton
 • 2022. május 17. 12:00 Záróvizsgázók vizsgajegyeinek rögzítése az NEPTUN-ban.
 • 2022. május 17 - május 30. Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton.

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu