A Tanszék története

A kezdetek

A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának már 1982-es alapítását követően nagy hangsúlyt kapott a történelem szakon belül az ókor- és régészettudományok oktatása. Dr. Polányi Imre volt a Történelem Tanszék megszervezője és hosszú ideig vezetője is, az ókori tantárgyakat többek között dr. Tóth István (†) és dr. Visy Zsolt oktatták.

1987 őszén indult meg dr. Visy Zsolt vezetésével és a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával a Történettudományi Intézet Ókortörténeti és Régészeti Szemináriuma keretein belül tartott régészeti képzés, melynek elvégzéséről a hallgatók diplomájukban is szereplő igazolást kaptak. Az 1989-től az akkor alapított Ókortörténeti és Régészeti Tanszék keretében folytatott képzés minden régészeti korszakra kiterjedt, különös hangsúllyal a római provinciális régészeti kutatásokra. Az állandó óktatók: dr Tóth István(†), dr. Kiss Magdolna, dr. Vaday Andrea Dsc (MTA RI) és dr. Fekete Mária mellett az őskori kurzusokat dr. Makkay János, a népvándorlás- és középkori tanegységeket dr. Mesterházy Károly (MNM) tanították. Az oktatás színvonalát emelték a meghívott előadók, óraadó kollégák is, többek között dr. Vörös István (MNM) és dr. Kőrösi Andrea (MMM) (archeozoológia), dr. Gyulai Ferenc (SZIE) és dr. Stirling János (archeobotanika), dr. Éry Kinga (MNM) és Merczi Mónika (MNM) (antropológia), dr. Torbágyi Melinda (MNM) (numizmatika) és dr. Tóth Mária (MTA) (archeometria). 

1987-től indultak meg a tanszék Paks-dunakömlódi (Lussonium) tanásatásai, melyet az utóbbi években dr. Fazekas Ferenc irányított. A terepi gyakorlatokat 1988-tól a babarci római villa célzott terepbejárása, geofizikai mérése, majd 1996-1998 közti feltárása gazdagította. A leletanyag tudományos feldolgozásában a specializációt végzett kollégák aktívan részt vettek. A tanszék oktatói és hallgatói bekapcsolódtak az M6 és M60-as gyorsforgalmi utak megelőző feltárásaiba.

A pécsi régészeti képzés

Az ötéves önálló régészképzés 2004-ben indult meg, melyen belül az elsőéves alapozó tárgyak elvégzését követően őskor, római kor és népvándorlás/kora középkor szakirányokra lehetett specializálódni. 2006-tól történelem-régészet Ba képzésen belül őskor, római provinciális, antik régészet és népvándorláskor szakirányokra, 2010-től Ma képzésben római provinciális és kora keresztény szakirányokon folytathatják tanulmányaikat a hallgatók.  2014-től a BA képzési program kibővült az Antik régészet szakterületi szintű oktatásával a PTE Klasszika-Filológia Tanszékével formálódó együttműködés nyomán, a tanszéken oktatott kurzusok időbeli skálája a paleolitikumtól az antik, római, barbaricumi, népvándorlás-kori kurzusokon keresztül egészen a kora újkorig - oszmán korig terjed. 2001-ben megalakult a Interdiszciplináris Történettudományi Doktori Iskola a Pécsi Tudományegyetemen, és azon belül az Ókortörténeti Doktori Program, ahol elismert ókortörténeti és régészeti PhD képzés folyik.

Az elméleti alapokhoz sokrétű gyakorlati képzés is társul. A Régészet Tanszék széles külföldi kapcsolatrendszere lehetőséget nyújt az oktatásban is. 2009-től kezdődően Törökországban, 1995-től a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel együttműködésben Erdélyben vehetnek részt a hallgatók elsősorban római kori és középkori emlékek feltárásán. Több éves munkakapcsolat jött létre a passaui egyetem Archäologie der Römischen Provinzen tanszékével és az atlantai Emory Egyetem Ókortörténeti tanszékével. 2015-től az együttműködés ismét szorosabbá vált a Pécsi Janus Pannonius Múzeum és a Tanszék között, melynek keretében anyagismeret- és leletanyag-feldolgozó órák, múzeumi gyakorlatok kezdődtek a múzeumi kollégák szakmai közreműködésével. Részben a gyakorlati képzés keretein belül zajlott 2011-2015 között a cserdi római villagazdaság tervszerű, részleges kutatása, majd 2015-től a szabadszentkirályi villagazdaság próbafeltárása Szabó Máté vezetésével. 2016 során zajlottak az aktualizált RPH világörökségi nevezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges roncsolásmentes régészeti kutatások és próbaásatások több római őrtorony és menettábor területén, a Forster Központ megbízásából szintén Szabó Máté vezetésével. 2016 őszén a Wosinszy Mór Múzeummal közösen került sor egy légifelvétel alapján azonosított avar kori temető tervezett kutatására.

A tanszék személyi állománya 2014 őszétől Szabó Máté és Dr. Soós Eszter tanársegédekkel bővült, majd 2016 őszétől Dr. Kiss P. Attila adjunktusi minőségben emeli a képzés színvonalát. 2016 szeptemberétől a tanszék vezetését Dr. Nagyernyei Szabó Ádám után Dr. Nagy Levente vette át. 

Tanszékünk a közvetlen képzés mellett számos nemzetközi és hazai tudományos projekt résztvevője. 2006-2011 között zajlott a Ripa Pannonica in Hungary világörökségi nevezési dokumentáció elkészítése (2009-től a KÖH-el közösen), a tanszék főként a dokumentáció szakmai-tudományos részét képező roncsolásmentes régészeti kutatások elvégzésében kapott szerepet. 2008-tól folynak roncsolásmentes régészeti kutatások és tervezett feltárások a Kelet-erdélyi limes szakasz mentén (LiDOR program, RLRC program, Erasmus-IP program) a Pécsi Légirégészeti Téka és a marosvásárhelyi Maros Megyei Múzeum együttműködésében. 
2010-ben az EKF program keretében szervezett konferencia és kiállítás valósult meg az Istanbuli egyetemmel közösen Sopianae és Valeria a késő római korban címmel. Ugyanebben az évben a hazai római provinciális régészet platformja, a FiRoKonf is Pécsen került megszervezésre. 
2011-től szintén a tanszéki munkatársak részvételével indultak a Corpus Limitis Imperii Romani, majd 2012-ben a Frühes Christentum in Ungarn című nemzetközi kutatási projektek. 2013-ban a CEU Medievisztika Tanszékével együtt zajlott a Pagans and Christians in Late Antiquity című konferencia és poszterkiállítás szervezése
Kollégánk Hancz Erika szakmai vezetésével 2013-tól indult Nagy Szulejmán szultán szigetvári türbe-erődjének felderítése, majd 2015-től feltárása az MTA szigetvári kutatási programja keretében. 
2014-2015 során a Tanszék három oktatója is részt vett a CEU Luminosus limes címmel szervezett nyári egyetemi kurzusának oktatásában. Ugyanettől az évtől a Tanszék rendszeresen részt vesz az MTA-PAB Régészeti Munkabizottsága tudományos rendezvényeinek szervezésében. 
2015 november került sor a Bécsi Egyetem Klasszika Archaeológia Intézetével és a Pécsi Egyházmegyével közösen egy nemzetközi konferencia szervezése az idenditás régészetének témakörében. 2016 tavaszán az ELTE Régészeti Intézetének munkatársaival közüs szervezésben került megrendezésre a halál régészete című műhelykonferencia. 2016 októberében Krisztianizáció: identitás, mobilitás, kontinuitás címmel zajlott konferencia szervezése a PTE-BTK Közép-és Koraújkori Történelem Tanszékével együtt. 
A tanszék munkatársai ezen kívül aktívan és rendszeresen részt vesznek az OTDK dolgozatok bírálatában és zsűrizésében is, különös tekintettel a 2017 tavaszán Pécsen megrendezésre kerülő országos megmérettetésre.
2017 májusában fog sor kerülni Castrum Bene konferencia megtartására a középkori várépítészetről a Castrum Bene Egyesülettel és a Szigetvári Várbarát Egyesülettel

A Pécsett végzett régészek nagyobb hányada múzeumokban, tudományos intézetekben, illetve megbízással vagy vállalkozás keretein belül dolgozik régész-muzeológusként.

 

Visy Zsolt: A régészképzés első húsz éve a pécsi tudományegyetemen. Archaeologiai Értesítő 133, 2008, 307-311.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu