A Tanszék története

Az Ókortörténeti Tanszék történetéből

 

A pécsi főiskolán 1983-tól újra elindult a II. világháború után megszüntetett egyetemi szintű képzés – új nevén – a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán, ahová ekkor a BTK és TTK is tartozott.

E hatalmas szervezőmunka élén Ormos Mária történész professzor, akadémikus, az egyetem rektora és Polányi Imre, az immár egyetemi szintű Történelem Tanszék vezetője állt. Hívásukra jöttek az ország különböző pontjairól azok az oktatók, akik a későbbi, korszakokra bomló tanszékek megalapítói és szervezői voltak. Az Ókortörténet megszervezését, a tantervi programok elkészítését és a leendő tanárok kiválogatását a római koros történész, epigráfus, vallástörténész Tóth Istvánra bízták.

Az ókortudomány szakmai vezetőinek segítségével és ajánlásával állította össze azt a tanári gárdát, akik – az országban egyedülálló módon – az oktatott ókori területek és korszakok szinte teljes egészét lefedték. A megalakuló Ókortörténeti, majd Ókortörténeti és Régészeti Tanszék első vezetője Tóth István volt. Az oktatói programba beletartoztak félévente – nem ritkán több alkalommal is – a tanulmányi kirándulások és a nyári ásatási/régészeti/múzeumi gyakorlatok is. A rendelkezésre álló oktatók, ill. az érdeklődő hallgatók közös igényeként elkezdődött a római provinciális régészeti specializációs képzés szervezése és oktatása is.

1993/1994-ben Vargyas Péter (Ókori Kelet) vezette a Tanszéket, 1995/1996-ban Visy Zsolt (provinciális római régészet), majd 1997 és 1999 között Vilmos László (ógörög történelem). 1999-től 2009-ig ismét Vargyas Péter állt a Tanszék élén, amelynek 1999-től helyettes vezetője Fekete Mária lett (őstörténet, őskori régészet), aki a tanszékvezető hosszabb külföldi ösztöndíjas útjainak idején a folyamatosságot képviselte.

2001-től elindult az Interdiszciplináris Doktori Iskolán belül, „A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban” című Ph.D. programunk is, ennek vezetője Visy Zsolt.

Az ókortörténet különböző korszakai iránt érdeklődő hallgatóink számára elindítottuk az ókortörténeti specializációs képzésünket is.

2004-től régészet szakos hallgatókat is képzünk (a régészeti képzést a Régészeti Szeminárium, 2008 őszétől az önálló Régészet Tanszék irányítja).

2005-től Kiss Magdolna helyét és tantárgyát (késő antik történelem és források) Horváth Szilvia vette át.

2006. augusztus 10-én meghalt tanszékünk alapítója, Tóth István. Helyét és oktatási területét utódjául kijelölt (1999-ben végzett) tanítványa, Szabó Ádám óraadóként, valamint a Kelet-Mediterráneum és Róma ókori történetét kutató Grüll Tibor egyetemi docens vette át.

Az Ókori Kelet oktatásába 2006-tól tanítványunk, Csabai Zoltán kapcsolódott be.

Újabb, jelentős oktatásszerkezeti változásra 2006-tól került sor. Magyarországon ekkor vezették be a kétszintű felsőoktatást – BA-, és MA-képzést. Ennek nyomán szervezeti változások is történtek: a 2008/9-es tanévben megalakult a Történettudományi Intézet, ahová a korábbi történeti tanszékeken kívül – az évek során létrejött újabbak mellett – az Ókortörténettől különvált Régészet is tartozik. Doktori képzésünket elvégző és disszertációjukat megvédő hallgatóink Ph.D.-fokozatot szerezhetnek.

2009 októberében tragikus körülmények között, váratlanul elhunyt az Ókortörténeti Tanszék vezetője, Vargyas Péter. Az Ókortörténeti Tanszék új vezetője Fekete Mária egyetemi docens lett. 2010 februárjától Szabó Ádám teljes állásban csatlakozott az oktatói gárdához. 2013-tól Szabó Ádám a Régészet Tanszék munkatársa lett. 2014-ben a tanszék vezetését Csabai Zoltán vette át. 2015 folyamán Fekete Mária nyugdíjba vonult, majd ez év őszétől új munkatársként Tanos Bálintot köszönthettük. 2016 februárjában Esztári Réka, Erdős Gábor és Lindner Gyula kerültek a tanszékre. Tanos Bálint 2016 januárjában, Erdős Gábor 2017 júniusában, Esztári Réka 2018 februárjában távozott a tanszékről. 2017 szeptemberétől Grüll Tibor vette át a tanszékvezetői feladatokat. 2019 májusában tragikus hirtelenséggel elhunyt tanszékünk oktatója, Vilmos László.

A diákok és a tanárok munkáját a félévente pályázók közül választott demonstrátor segíti.

Oktatóink életrajzát, tudományos és tanári munkásságát a "Munkatársaink" menüpont alatt találja.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu