Bemutatkozás

A Modernkori Történeti Tanszék tevékenysége elsősorban a modern kor, vagyis a 20. század (1914–1990) egyetemes és magyar történelmének oktatását és kutatást öleli fel, de egyúttal a szakmódszertani képzés gazdája is.

Az oktatók tematikus súlypontja alapján tanszékünk lefedi a 20. századi magyar történelem politika-, gazdaság-, társadalomtörténetét, valamint a művelődés- és a művészettörténetét. Az egyetemes történelmen belül elsősorban az ibero-amerikai világ, Németország és a Balkán térsége áll képzésünk középpontjában. Az Újkortörténeti Tanszék munkatársainak közreműködésével a Szovjetunió, Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok története is megjelenik kínálatunkban. A szakmódszertani képzés keretén belül mind a történelem tanári, mind pedig a hon- és népismeret tanári képzést kiszolgáljuk.

A tanszék korábbi munkatársai közül többen oktattak még a Pécsi Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékén, mások kutatóintézetekből, más egyetemekről érkeztek. Mára az oktatók túlnyomó többsége intézményünk volt diákjai közül került ki, ami jól jelzi, hogy tanszékünk mindig is nagy hangsúlyt helyezett az utánpótlás kinevelésére. Időközben nyugdíjba vonult kollégáink továbbra is szorosan kötődnek tanszékünkhöz, egy-egy szeminárium, előadás, s különösen a doktori órák megtartásában mindig számíthatunk rájuk.

 Ez a hagyomány jelenti számunkra azt a személyes kapcsolatot, mely összeköti az idősebb oktatók, kutatók, tudósok generációját a fiatalabb nemzedékkel, és kapcsolati lehetőséget teremt az ország és Európa más egyetemeihez, kutatóintézeteihez. Fontosnak tartjuk ennek a hagyománynak a továbbvitelét, melyet a hallgatókkal való és a tanszék oktatói közötti folyamatos szakmai tapasztalatcserék, műhelyviták tesznek lehetővé. A tanszék munkatársai aktívan részt vesznek az intézeten belül működő kutatócsoportok munkájában, többnek alapító, illetve vezető tagjai is egyben.

Mindezeken túl a tanszék oktatói részt vállalnak a Bölcsészettudományi Kar és a PTE szakmai és intézményi testületei munkájából, valamint a hallgatói szakmai munka kari és egyetemi szintű segítéséből (TDK, Kerényi Károly Szakkollégium, Grastyán Endre Szakkollégium). Fontos tisztségeket töltenek be a Magyar Tudományos Akadémia különböző szerveiben, a Magyar Történelmi Társulatban, nemzetközi tudományos szervezetekben, hazai és nemzetközi folyóiratok szerkesztőségeiben.

A Tanszék gyakran ad otthont országos és regionális konferenciáknak, szakmai találkozóknak, tanári továbbképző programoknak, előadás-sorozatoknak, munkatársaink folyamatosan szerveznek konferenciákat, előadásokat, szakmai beszélgetéseket, részt vesznek nemcsak az egyetem és a kar, hanem a város és a régió szakmai, közéleti, tudományos életében is.

A tanszék munkatársai oktatnak a történelem alapképzésben (BA), illetve a történelem diszciplináris mesterképzésben (MA), valamint az történelem tanári, továbbá a hon- és népismeret tanári képzésekben, e képzések levelezős munkarendű oktatásában, valamint a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 18-20. században” Történelem Doktori Program keretében folyó doktori képzésben is. Az egyes képzések keretein belül a kislétszámú foglalkozásokon, egyéni konzultációkon lehetőség nyílik a korszak történelmének mélyebb szintű megismerésére, önálló kutatások végzésére, személyesebb diák-oktató kapcsolat kialakítására is.

Tanszékünk elkötelezett segítője a tanterven kívüli hallgatói programoknak, így munkatársaink gyakran vesznek részt teaházakon, kerekasztal-beszélgetéseken, különböző hallgatói közösségi programokon, különösen az újra nagy sikerrel megrendezett történész-régész szaknapok programjain és az azokat lezáró szakesteken. E programok és a hallgatók számára szervezett szakmai tanulmányi kirándulások szervezésében során együttműködünk a kari Hallgatói Önkormányzattal, a szakos képviselőkkel, a szak hallgatói szakmai szervezetével, a Történészcéh Egyesülettel és az Intézet többi tanszékével.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu