Dr. habil. Bánkuti Gábor

Bánkuti Gábor

Kapcsolat

Munkahelyi cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2., 2. emelet, 212.

Tel: +36 72 503 600/23515

Email: bankuti.gabor@pte.hu

 


Szakmai életrajz

 Tudományos fokozat

 • PhD, történelemtudomány (2009): Jezsuiták elleni koncepciós perek 1948–1965
 • dr. habil., történelemtudomány (2016): A romániai jezsuiták a 20. században

 Tanulmányok

 • 1997–2002  Pécsi Tudományegyetem BTK, történelem szak

 Végzettség

 • 2002  történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

 Posztgraduális tanulmányok

2004–2007  doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, „Európa és a magyarság a 19-20. században” Történelem Doktori Program, témavezető: Gyarmati György

 Munkahelyek

 • 2002–  tanár, Pécsi Szent Mór Iskolaközpont
 • 2009–2012  egyetemi tanársegéd, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék
 • 2012–2016  egyetemi adjunktus, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék
 • 2017–  egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék
 • 2016–  tanszékvezető-helyettes, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

 Ösztöndíjak, díjak

 • 2007, 2008  Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja
 • 2010  Pannon Tudományos Nap 2010. Legjobb szekció-előadás
 • 2013  DAAD Kutatói Ösztöndíj, Berlin, Lipcse (Vergleichende Analyse der Tätigkeit des Jesuitenordens in Ungarn und in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik während der kommunistischen Diktatur)
 • 2013–2014 Nemzeti Kiválóság Program, Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a Konvergencia Régiókban 2013–2014. (A jezsuiták működésének összehasonlító elemzése Magyarországon és Romániában a kommunista diktatúra időszakában)

 Kutatási témák

 • Huszadik századi katolikus egyháztörténet
 • Magyarország története a 20. század második felében
 • Kutatásmódszertan
 • Pécs története 1945 és 1990 között

 Oktatás

 • 2002 szeptemberétől általános- és középiskolai történelem oktatása a Pécsi Szent Mór Iskolaközpontban
 • PTE Történettudományi Intézetében oktatott kurzusok (válogatás): Magyarország története a 20. században; Bevezetés a történettudományba; A tudományos kutatás módszertana és gyakorlata; Vallás- és egyháztörténet; Politikai ideológiák, eszmeáramlatok és politikai rendszerek a 18-19. században; Magyar művelődéstörténet; Az 1945 utáni korszak történetének forrásadottságai; Népesség, település, életmód; Egyén, közösség, társadalom, modern demokráciák működése; Állampolgári ismeretek; Az európai és magyar államfejlődés Doktori képzés

 Tudományszervezés, szakmai együttműködés

 • 2012–  A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet: tudományos munkatárs (egyháztörténeti kutatások, hazai és nemzetközi konferenciaszervezés, könyvszerkesztés- és kiadás, tehetséggondozás)
 • 2015–  MTA BTK Vidéktörténeti Témacsoport: tag 
 • 2015–  A Pécs Története Alapítvány és Pécs Város Önkormányzata együttműködésével megvalósuló Pécs története monográfia 8. kötetével (Pécs története 1945 és 1989 között) kapcsolatos kutatások vezetése és koordinálása. 2016 óta Dévényi Annával a Pécs8 program keretében.

 Szerkesztőségi tagság

 • Sziluett – Korszerű történelmi életrajzok. A Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társulat sorozata
 • Árkádia – Történelem módszertani folyóirat

 Egyesületi, intézeti tagság

 • Pécsi Akadémiai Bizottság, Egyháztörténeti Munkabizottság
 • PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont
 • Pécsi Egyháztörténeti Intézet
 • Magyar Történelmi Társulat
 • MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Vidéktörténeti témacsoport

 

Publikációs jegyzék (MTMT)

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu