Dr. habil. Bebesi György

Dr. Bebesi György, egyetemi docens (tanszékvezető-helyettes)

   Dr. habil. Bebesi Györgyegyetemi docens (tanszékvezető-helyettes)

   Iroda: M/211. szoba

   Tel: 503-600/23504-es mellék

   E-mail: bebesi.gyorgy@pte.hu

 

  

Szakmai életrajz

 

Felsőoktatási tanulmányok, tudományos fokozatok:

 

 • 1983 Diploma a JPTE Tanárképzõ Karán orosz-történelem szakon /felsőfokú orosz nyelvvizsga/.
 • 1986 Kitüntetéses diploma az ELTE BTK-n, történelem szakon.
 • 1988 JPTE Szláv-filológiai Tanszékének 1 éves intenzív diplomamegújító kurzusa /summa cum laude/.
 • 1992-1995 Magyar Ruszisztikai Intézet Doktoriskolája.
 • 1997 "C" típusú alapfokú állami angol nyelvvizsga-bizonyítvány.
 • 1998 PhD fokozat a JPTE-n /summa cum laude/.
 • 2002 Habilitáció a Pécsi Tudományegyetemen /summa cum laude/.

 Munkahelyi beosztások:

 • 1983-1985 Középiskolai kollégiumi nevelõtanár: Asztalos János fiúkollégium, mellette óraadó szaktanár: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs.
 • 1985-1986 Történelem, filozófia szaktanár: Mûvészeti Szakközépiskola, Pécs.
 • 1986-1992 Leőwey Klára Gimnázium Pécs történelem, filozófia, orosz, orosz nyelven történelem /speciális tantervû osztályban / szaktanár.
 • 1992-1996 Magyar Ruszisztikai Intézet Budapest tudományos ösztöndíjas, Illyés Gyula Pedagógiai Foiskola Szekszárd óraadó oktató.
 • 1996- Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Szekszárd adjunktus.
 • 1997- Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs, óraadó oktató.
 • 1998 IPF főiskolai docens.
 • 2000 PTE-IGYFK főiskolai tanár.
 • 2001 PTE-BTK egyetemi docens.
 • 2002 PTE-BTK habilitált egyetemi docens.
 • 2002-2005 Az MTA Bolyai János ösztöndíjasa /kiváló minősítés/.

 Akadémiai munka:

 • 1998-tól a PhD fokozat megszerzésétől az MTA köztestületi tag a II., Történettudományi és filozófiai osztályban.
 • 1999-től a Pécsi Akadémiai Bizottság Kelet és Közép-Európa Munkabizottságnak a tagja.
 • 1999-től a Kutató Diákok Köre Akadémiai és Mûvelodési Minisztériumi mentorprogram témavezetője orosz kutatási ajánlatokkal, tehetséges középiskolások számára.
 • 2000-ban a Tolna-megyei Tudományos Egyesület, az Akadémia megyei partnerszervezetének alapító tagja.
 • 2000-2001. A Tolna-megyei Tudományos Egyesület tikára.

 Doktori tevékenység:

 • 2001-től, a pécsi történész doktori program Multidiszciplináris Doktori Iskolává történő újraakkreditálásától az "Európa és a magyarság a XVIII.-XX. században" Doktori Program alapító beltagja, a Doktori és Habilitációs Szakbizottság tagja.
 • 2003-tól a PPKE doktoriskolájának a kültagja.

 Egyetemi szakmai közélet:

 • 2001-től 2005-ig a PTE-BTK Állandó felvételi bizottságának tagja.
 • 2002-től 2006-ig a PTE-BTK minőségbiztosítási bizottságnak a tagja.
 • 2004-től a PTE BTK Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport - MOSZT -alapító vezetője.
 • 2006-tól a PTE-BTK Újkortörténeti Tanszékének tanszékvezető helyettese.

 Nemzetközi kapcsolatok:

 • 2001-tõl AIRO-XX. A XX. Századi Orosz-szovjet Történelem Kutatói Nemzetközi Egyesületének tagsága.
 • 2005-től az AIRO XXI. Nemzetközi Tanácsadó Testület tagja.
 • 2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia és az Orosz Tudományos Akadémia Történész Vegyesbizottságának a tagja.

 

Otatási tevékenység

 •  
 • A Pétervári Oroszország története.
 • Az Orosz történelem 1689 és 1917 között.
 • A szovjet birodalom története a XX. században.

Kutatási témák

 •  
 • Az orosz politikai konzervativizmus története.
 • Az orosz szélsőjobboldali radikalizmus, a feketeszázas mozgalom története a XIX-XX. század fordulóján.

 Publikációs jegyzék (MTMT)

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu