Dr. habil. Nagy Levente

Dr. habil. Nagy Levente

tanszékvezető egyetemi docens, kutatócsoport-vezető

nagy.levente[kukac]pte.hu

MTMT publikációs lista

Academia.edu

 

VÉGZETTSÉG                                                                                                        

2012 Habilitáció (PTE-BTK), kora keresztény régészet és egyháztörténet témakörben

2001-2003 Debreceni Egyetem, Antik szöveghagyomány - római civilizáció doktori programja. Disszertáció témája: Kísértetek és kísértethit a kora császárkori történetírásban és politikai költészetben. 

1996-2001 ELTE - BTK Latin nyelv és irodalom szaK

1994-2000 az ELTE - BTK régészet szak, klasszika archaeológia és római provinciális régészet szakág

 

MUNKAHELYEK

2014- a Forster Központ Világörökségi Főosztályának megbízásából a Pécsi ókeresztény temető világörökségi helyszín kezelési tervének konzulense.

2012-  Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Tudományos Főosztályának kutatója

2011-  KÖH Tudományos Főosztály (részmunkaidős).

2010-  PTE BTK TTI Régészet Tanszék; adjunktus

2010- PTE-BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola „A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban” Doktori Program tagja.

2001- 2012 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, védett régészeti lelőhelyek referense,

 

NYELVISMERET

- angol középfok (1993),

- német felsőfok, C-típus (1994)

- spanyol alapfok

- latin egyetemi diploma

- ógörög záróvizsga

 

NEMZETKÖZI OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

2013  Erasmus ösztöndíjas oktató a Bécsi Egyetem Régészeti Intézetében (Institut für Klassische Archäologie)

2014  CEU Luminosus limes nemzetközi nyári egyetemi kurzus oktatója

 

OKTATÁS

antik művészet, antik régészet, római régészet, kora keresztény régészet, vallástörténet, egyháztörténet, régészeti örökségvédelem, latin forrásolvasás, kutatószemináriumok, speciális Ph.D. előadások római történelem, gazdaságtörténet, társadalomtörténet és vallástörténet témakörökben

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK, PROJEKTEK

2014-   Az MTA-PAB Régészeti Munkabizottság kutatási programjainak vezetése, koordinálása

2012-   Frühes Christentum in Ungarn (első lépésként Frühes Christentum in Osttransdanubien), nyertes OMAA alapítványi pályázat. A PTE Régészet Tanszék és a bécsi Institut für Klassische Archäologie – Abteilung für Frühchristliche Archäologie közös projektjének koordinálása.

2008-2010: Második MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Kutatás címe: Pannoniai városok, mártírok, ereklyék. Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában.

2004-2007: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Kutatás címe: Halottak, szellemek, kísértetek. Visszajáró holtakra vonatkozó elképzelések a császárkori irodalomban és temetkezési szokásokban.

1999-2001: Mithras és misztériumai a római korban, a „Vallástörténet a hellenisztikus és római korban” speciális program keretein belül, majd 2004-2005-ben önállóan László Leventével és Szabó Ádámmal együtt.

1998-1999: Római kori halomsírok a Dunántúlon, K. Palágyi Sylviával együtt.

 

ÖSZTÖNDÍJAK

2008-2010 Második MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Kutatás címe: Pannoniai városok, mártírok, ereklyék. Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában.

2004-2007 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Kutatás címe: Halottak, szellemek, kísértetek. Visszajáró holtakra vonatkozó elképzelések a császárkori irodalomban és temetkezési szokásokban.

2004 CEU, Changing Intellectual Landscapes in Late Antiquity, nyári egyetem

 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÁRGYÚ ISMERETTERJESZTŐ TEVÉKENYSÉG

2007-2010 a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által működtetett Örökség folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

2003-2005 szerzője és szerkesztője a KÖH által megjelentetett Régészeti értékeink sorozatnak.

 

TUDOMÁYNOS SZERVEZETI TAGSÁGOK

-  MTA-PAB Régészeti Munkabizottság elnöke (2014-)

- PTE Patrisztika Központ (2011-)

- PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont (2011-)

- Verein zur Förderung der Christlichen Archäologie Österreichs (2011-)

- Magyar Bizantinológiai Társaság (alapító tag, 2009-)

- Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Őstörténeti és Régészet Bíráló Bizottsági tag (2008-2012)

- Magyar Régész Szövetség (2006-)

- Magyar Tudományos Akadémia Ókortörténeti Bizottsága (köztestületi tag, 2004-)

- Ókortudományi Társaság (2003-)

- Magyar Patrisztikai Társaság (alapító tag, 2001-)

- Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (2000-)

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu