Dr. Lindner Gyula

  Dr. Lindner Gyula

  egyetemi adjunktus

  email: lindner.gyula[kukac]pte.hu

  postacím: H-7624 Pécs, Rókus u. 2., M épület, 111-es szoba

  telefon: +36-72-503600/23513

 

  Oktatási és kutatási terület

  Archaikus és klasszikus kori görög történelem

  Görög-római vallástörténet

  Görög irodalomtörténet

  Az ókortudomány története

 

  Publikációk: mtmt

 

 

 

 

SZAKMAI ÉLETRAJZ:

Személyes adatok:

Dr. Lindner Gyula

 

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:

ELTE BTK történelem alapszakos BA 2006-2009 (az oklevél száma: BTK-3200/2009)

ELTE BTK történelem szak - ókortörténet MA 2009-2011 (az oklevél száma: ELTE-BTK-4081/2011)

ELTE BTK Ókortörténeti Doktori Program 2011-2014

Védés: 2015. szeptember 21. Plutarchos De superstitione - A deisidaimonia a görög vallásban

(az oklevél száma: P-4668/2015)

 

Munkahelyi adatok:

PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék

egyetemi adjunktus, 2019 

egyetemi tanársegéd, 2016–2019

 

Nyelvismeret:

angol, német, ógörög, latin

 

Szakmai, közéleti, tudományszervező tevékenység:

MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya - Ókortörténeti Tudományos Bizottság köztestületi tag, 2016–

Ókortudományi Társaság 2016

OTKA-részvétel: Dithyrambos, a görög ünnep- és dalkultúra próteusi műfaja a töredékek, feliratok, ábrázolások tükrében (2017-2020; azonosító:125518) - vezető: Dr. Kárpáti András, PTE BTK Klasszika-Filológia Tanszék, habilitált egyetemi docens

 

Ösztöndíjak, pályázatok és díjak:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem fiatal kutatói ösztöndíj - 2015. március - 2015. december

Universität Wien Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik - 2015. november

Szilágyi János György-ösztöndíj - Szépművészeti Múzeum - 2017. április - 2018. március

Hahn István-emlékdíj 2018

The American School of Classical Studies at Athens - 2019. január

 

Előadások:

X. Magyar Ókortudományi Konferencia – Piliscsaba 2012.05.25: Plutarchos vs. babona - A deisidaimonia fogalmának változása Xenophóntól Plutarchosig

 

Fiatal kutatók és doktoranduszok III. nemzetközi teológuskonferenciája – Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2012.11.02-04: Plutarchos és a babona - Eusebeia vs. Deisidaimonia.

 

Istvan Hahn 100 – International Conference on the Occasion of the Centenary of the Birth of Istvan Hahn (Emlékkonferencia Hahn István születésének 100. évfordulóján) - ELTE BTK - 2013.03.23. - Ein abergläubischer Schauspieler? - Die Bedeutungsentwicklung von Deisidaimonie.

 

Régió és regionalitás TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024; Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola - 2013.06.27. Babona és engesztelés: Plutarchos és a phryg-lyd gyónási feliratok.

 

Sapiens ubique civis: International PHD Students Conference on Classics - Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - 2013.08.29. - Aberglaube und Beichte: Plutarch und die phrygischen-lydischen Beichtinschriften.

 

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar - Római Jogi Tudományos Műhely - 2013.10.22. - Bűn és bűnhődés: Templomi igazságszolgáltatás a Kr.u. 2. századi Kis-Ázsiában.

 

XI. Magyar Ókortudományi Konferencia - Budapest, ELTE BTK, 2014.05.22. - Epigráfia szekció: Bűnbánat és feloldozás - A plutarchosi deisidaimonia és a kis-ázsiai epigráfiai anyag

 

First Croatian-Hungarian PHD Conference on Ancient History - Budapest, ELTE BTK, 2014.10.02. - Emotion und Ergriffenheit - Henotheistische Tendenzen in der kaiserzeitlichen Religion

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Molnár Tamás Kutatóközpont - 2015.12.15. - Kerényi Károly ókortudománya

 

Ókortudományi Társaság - Pécsi Tagozat - 2016.04.06. - A kétarcú Plutarchos - Megjegyzések a politeizmus működéséhez 

 

XII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2016.05.26. - Vallástörténet szekció: A konzervatív Plutarchos

 

Ókortudományi Társaság - Szilágyi János György-emlékülés - 2018.04.20. - Kerényi, Meuli, Burkert és a görög vallástörténet-írás új útjai

 

Színházi politika - politikai színház (Színháztudományi konferencia) - PTE BTK, 2018.04.21. - Szponzorok és riválisok: Chorégia és demokrácia a klasszikus kori Athénban 

 

XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2018.05.24. - Dithyrambos, a görög ünnep- és dalkultúra szekció: Plutarchos dualizmusa - Műfaji és vallási keveredés Delphoiban

 

Biográfia és identitás konferencia, Debrecen, 2018.11.30. - Párhuzamos identitások - Plutarchos és a második szofisztika kora

 

Kontaktzónák (Színháztudományi konferencia) - PTE BTK, 2019.04.12. - Dithyrambos, kartánc és katonai nevelés a klasszikus kori Athénban 

 

Az antik nevelés és öröksége konferencia, Debrecen, 2020.10.21. - Vallási nevelés az ókori Hellasban

 

Thermopylaitól Mykaléig. A görög-perzsa háborúk 2500 év távlatából, Budapest, ELTE BTK, 2021.10.16. - Xerxés alakja Hérodotosnál

 

Vallás és feliratok a görög-római korban. Epigráfiai kerekasztal, Debrecen, 2022.04.29. - Az athéni Skambonidai démos esete a Synoikiával

 

XIV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2022.05.19. - Dithyrambos, paian, nomos szekció: Choreutés és hoplités - Dithyrambikus karok és katonai performansz a klasszikus kori Athénban

 

 

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu