Egyéb publikációk

Az Ókortörténeti Tanszék oktatóinak könyvei, amelyek nem az Ókortörténeti Tanszék kiadásában jelentek meg.

 

Grüll Tibor: Az utolsó birodalom. Az Imperium Romanum természetrajza. Typotex Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 978-963-9664-38-8. E-BOOK, ISBN-13 978-963-9664-38-8 

Grüll Tibor: Áruló vagy megmentő? - Flavius Josephus élete és művei. Kalligram, Budapest, 2010, ISBN 978-808-101-3584

Grüll Tibor: A tenger gyümölcsei. A tengerek szerepe a Római Birodalom gazdaságában. Kronosz Kiadó, Pécs, 2016, ISBN 978-615-549-772-8

Grüll Tibor: 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról. Kalligram, Budapest, 2013, ISBN 978-808-101-6912

Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017, ISBN 978-963-693-785-0

Grüll Tibor: Újabb 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról. Kalligram, Budapest, 2019, ISBN 978-963-468-1410

Uhrman Iván, Grüll Tibor: Alexandriai Philón Flaccus ellenAttraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 2020, ISBN 978-615-560-195-8

Vilmos László: Gyilkos nem távozhat szabadon?″ Démosthenés Aristokratés elleni beszéde avagy pillanatkép az athéni demokráciáról. Kronosz Kiadó, Pécs, 2014, ISBN 978-615-5497-03-2

Szilágyi Sándor-Kató Péter-Lindner Gyula (ford.): Hunok és rómaiak - Priskos rhétór összes töredéke. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 2017, ISBN 978-615-560-137-8

Lindner Gyula: Personal Religion in Classical Athens. Istvan Hahn Lectures VIII. Budapest, 2020.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu