Heuréka Társaság

Küldetés

A Heuréka Társaság a PTE Régészet Tanszék hallgatóink kezdeményezésre és oktatóinak támogatásával a PTE Kerényi Károly Szakkollégium szervezeti egységeként jött létre. Fő küldetése a hallgatók felsőfokú tanulmányainak támogatása, kiegészítése, továbbá a tudományos ismereteik bővítése. A Társaság tagjai a PTE Régészet Tanszékének alap-, mester-, és doktori képzésben részt vevő hallgatói. A tagság soraiba írásban leadott szakmai önéletrajzzal, munkatervvel és egy szaktanári ajánlással lehet felvételt nyerni. A tagok vállalják, hogy kutatásaikról előadás formájában a tanév folyamán beszámolnak, a tanév végén pedig leadnak egy publikációnak megfelelő színvonalú dolgozatot, tanulmányt.

A Heuréka Társaság célja

- a hallgatók számára olyan fórum biztosítása, amelyen előadói készségüket fejleszthetik, egyéni vagy csoportos kutatásaikat ismertethetik, vagy szakmai tapasztalataikat megoszthatják,

- régészeti témájú kurzusok és előadások szervezése: a hallgatók kurzusokat szervezhetnek saját szakmai fejlődésük elősegítésére. A kurzusokat a Szakkollégium által felkért előadó, vendégelőadó tartja,

- az egyéni kutatási programok szakmai és anyagi támogatása,

- az egyéni kutatási eredmények bemutatása, konferenciákon való részvétel támogatása, különös tekintettel a TDK, OTDK dolgozatok készítésére,

- tudományos és egyéb pályázatokon való részvétel támogatása,

- szakkollégiumi konferenciák szervezése,

- szakkollégiumi konferenciákon való részvétel,

- szabadidős programok és kulturális rendezvények szervezése,

- egyéb tudományos, kulturális, közéleti és közösségi tevékenység támogatása, a közösségi tér biztosítása a hallgatók számára

Vezető oktató: dr. habil. Szabó Ádám

Hallgatói elnök: Neményi Réka

 

SZMSZ és jelentkezési lap az oldal alján!

 

 

 

 

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu