Meghívott előadók

Dr. Gabler Dénes prof. DSc

MTA BTK Régészeti Intézet

(római kor, kerámiaművesség)

 

Dr. habil Fekete Mária (ny. tudományos főmunkatárs)

PTE BTK TTI Régészet Tanszék

(őskori régészet, fémművesség, művelődés- és vallástörténet)

 

Dr. Torbágyi Melinda

Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár

(numizmatika)

 

Dr. Prof. Stirling János

PTE MŰszaki és Informatikai Kar

(archaeobotanika)

 

Dr. Türk Attila

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Régészeti Intézet

(magyar őstörténet, népvándorlás kor)

 

Dr. Langó Péter

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet

(népvándorlás kor)

 

Dr. Nagy Erzsébet

Janus Pannonius Múzeum, Pécs

(népvándorlás kor)

 

Dr. Gábor Olivér

Janus Pannonius Múzeum, Pécs

(római kor, népvándorlás kor)

 

Dr. Hudák Krisztina

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Doktori Iskola

(kora keresztény régészet, egyháztörténet, örökségvédelem)

 

Dr. Vizi Márta

Wosinszky Mór Megyei Múzeum

(középkor, kora újkor)

 

Merczi Mónika

Balassa Bálint Múzeum, Esztergom

(történeti antropológia)

 

Majdán Mira

Janus Pannonius Múzeum, Pécs

(őskor, vaskor)

 

T. Szabó Csaba

Román Televízió kolozsvári magyar adása

(római kor, Dacia provincia)

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu