Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont

Saját honlap

 

„ANCIENT ECONOMIES PROJECT"

Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont

 

Mi, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézetén belül működő Ókortörténeti Tanszék oktatói, kinyilvánítjuk, hogy hivatalos formában szeretnénk létrehozni egy Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoportot (a továbbiakban: kutatócsoport), melynek fő célja, hogy a néhai tanszékvezetőnk, Vargyas Péter (1950-2009) által megkezdett, világszínvonalú gazdaságtörténeti kutatásokat folytassunk, lehetőség szerint az ókor valamennyi általunk oktatott területén. A kutatócsoport működésével kapcsolatban az alábbiakat határoztuk el:

(1) A kutatócsoport székhelye: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék. (Postacím: 7624 Pécs, Rókus u. 2.)

(2) A kutatócsoport nemcsak egyetemünk oktatói, hanem bármely haza és külföldi felsőoktatási intézmény oktatói, kutatói és hallgatói előtt nyitva áll. Az alapítókat és a kutatásban/oktatásban elévülhetetlen érdemeket szerzett kollégákat szenior tagság illeti meg.

(3) A kutatócsoport kétévente konferenciát rendez. Ezeket a konferenciákat az I. Ókori Történeti Földrajzi Konferencia (Pécs, 2011. szeptember) folytatásának tekintjük, amely a továbbiakban (is) nyitott mindenféle ókori gazdaságtörténeti téma előtt.

(4) A kutatócsoport szenior tagjai lehetőleg rendelkezzenek önálló kutatási területekkel az ókori történelem bármely időszakában. Az egyes korszakok kutatói külön szekciókat alkothatnak a kutatócsoporton belül. A megalakulás pillanatában Ókori Kelet és Róma szekció működik, de bármely más időszak/terület előtt is nyitottak vagyunk.

(5) A kutatások finanszírozását hazai vagy külföldi pályázatokból kellene fedezni. A pályázatok felkutatásához és elkészítéséhez a kutatócsoport tagjai egymásnak segítséget nyújthatnak.

(6) A kutatócsoport tagjai vállalják, hogy rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi konferenciákon, ahol beszámolnak kutatási tevékenységükről.

(7) A kutatócsoport tagjai vállalják, hogy eredményeiket publikálják hazai és/vagy külföldi szakfolyóiratokban. Ugyancsak fontosnak tartjuk a tudományterületünk egészét népszerűsítő cikkek, tanulmányok, könyvek megjelentetését.

(8) A kutatócsoporthoz tartozó egyetemi/főiskolai oktatók munkájuk során is népszerűsítik az ókori gazdaságtörténetet: ebben a témában szemináriumokat/előadásokat hirdetnek; olvastatják a magyar és idegen nyelvű szakirodalmat; kutatásaikba lehetőség szerint bevonják a hallgatókat.

(9) A kutatócsoport rendelkezik két könyvsorozattal, melyek közül az egyik magyar, a másik angol (vagy német, francia) nyelven jelenik meg. Az idegen nyelvű sorozat címe: Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies (szerk. Csabai Zoltán és Grüll Tibor), a magyar nyelvűé: Ókor-Történet-Írás (szerk. Csabai Zoltán). Természetesen a kutatócsoport tagjai nem kötelezhetők arra, hogy ezekben a sorozatokban publikáljanak, de minden ilyen szándékot örömmel fogadnak a két sorozat szerkesztői.

(10) A kutatócsoport kiemelt partnere az Oxfordban működő Roman Economy Research Project (vez. Andrew Wilson) és a Historisches Institut der Universität Stuttgart (vez. Peter Scholz), amely háromévente rendezi meg a multidiszciplináris Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums konferenciát.

A kutatócsoport alapítói: Dr. Csabai Zoltán és Dr. Grüll Tibor

 

A kutatócsoport vezetője: Grüll Tibor.

 

Az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont szekciói:

 

Klasszikus antikvitás szekció (vezetője Grüll Tibor)

Pannonia szekció

Ókori Kelet szekció (vezetője Csabai Zoltán)

 

Kutatóközpont tagjai

 

Grüll Tibor, PhD, Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék

a Kutatóközpont vezetője

 

Klasszikus antikvitás szekció tagjai

Grüll Tibor (szekcióvezető), DsC, Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék

Kató Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék

Nagy Levente, PhD, Pécsi Tudományegyetem, Régészet Tanszék

Németh György, DSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék

Patay-Horváth András, PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék

Szántó Zsuzsanna, PhD, Freie Universität Berlin, Institut für Judaistik

Takács Levente, PhD, Debreceni Tudományegyetem, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke

 

Pannonia szekció tagjai

Fazekas Ferenc, Pécsi Tudományegyetem, Régészet Tanszék

Merczi Mónika,  MNM Balassa Bálint Múzeum

Nagy Levente, PhD, Pécsi Tudományegyetem, Régészet Tanszék

Szabó Ernő, Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék

Torbágyi Melinda, PhD, Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár

 

Ókori Kelet szekció tagjai

Csabai Zoltán (szekcióvezető), PhD, Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék

Buhály Attila, PhD, Nyíregyházi Főiskola,

Földi Zsombor, Ludwig-Maximilians-Universität München, Graduate School Distant Worlds

Hoppál Krisztina, PhD, Damjanich János Múzeum, Szolnok

Kalla Gábor, PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet

Kóthay Katalin, Szépművészeti Múzeum, 

Kőszeghy Miklós, PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pálfi Zoltán, független kutató

Simon Zsolt, PhD, Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Assyriologie und Hethitologie

Stipich Béla, PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem

Vér Ádám, PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont konferenciái.

 

Az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont kiadványai.

 

Jelentkezés az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóköpont tagjai közé.

 

A kutatóközpont elérhetősége: okorigazdasagtortenet[kukac]gmail.com

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu