Pécs-Eszék együttműködés

Horvát-magyar közös múlt,

horvát-magyar interregionális kutatások.

2018. október 26., péntek, Eszék

 

A PTE BTK ÚJKORTÖRTÉNETI TANSZÉK ÉS AZ ESZÉKI TUDOMÁNYEGYETEM BTK TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZÖS PROGRAMJA

 

10.30 Megnyitó / Otvaranje skupa

10.45 Végh Ferenc: A Muraköz mint határrégió a kora újkorban. A kutatás lehetőségei és korlátai (Međimurje kao granična regija u ranom novom vijeku. Istraživačke mogućnosti i ograničenja)

11.05 Oross András: A Dráva-mente a 17-18. század fordulóján (forrásadottság, kutatásmódszertan, eredmények (Mađarska Podravina na prekretnici 17. i 18. stoljeća (izvori, metodologija istraživanja, rezultati)

11.05-11.20 Szünet / Pauza

11.20-11.40 Eldina Lovaš: Eszék társadalma a 19. század elején – forrásadottság, kutatásmódszertan / Osječko društvo na početku 19. stoljeća - izvori, metodologija istraživanja

11.40-12.00 Robert Skenderović: A dunamelléki horvátok kulturális szervezetei a 19. században - elméleti koncepciók, kutatásmódszertan, források (Kulturne organizacije podunavskih Hrvata u 19. stoljeću – ideološki koncepti, metodologija istraživanja i izvori)

12.00-12.20 Luka Pejić: Agitátorok, és forradalmárok - Szlavónia munkásmozgalma a magyar-horvát kapcsolatok kontextusában az 1868-as év után (Agitatori i revolucionari - radnički pokret Slavonije u kontekstu ugarsko-hrvatskih odnosa nakon 1868. godine)

12.20-12.40 Szünet / Pauza

12.40-13.00 Lajtai László: A horvát-magyar közös múlt és az 1918 előtti magyar történelemtankönyvek (Zajednička hrvatsko-mađarska prošlost i mađarski udžbenici povijesti prije 1918. godine)

13.00-13.20 Sergej Filipović: A horvát-magyar kiegyezés a horvát történelemtankönyvekben (Nagodba u hrvatskim udžbenicima povijesti)

13.20-13.40 Slađana Josipović Batorek: A magyar forradalom visszhangja a jugoszláv sajtóban (Odjeci mađarske revolucije u jugoslavenskom tisku)

13. 40-14.00  Hozzászólások / Rasprava

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu