Prof. Dr. H. Vaday Andrea

Dr. Vaday Andrea DSc

címzetes egyetemi tanár

vaday54[kukac]gmail.com

MTMT publikációs lista

academia.edu

 

VÉGZETTSÉG

2011 címzetes egyetemi tanár (PTE)

2005 MTA doktori disszertáció; disszertáció címe: A Római Birodalom és a szarmata barbaricum kereskedelmi kapcsolatai

1988 a régészet és történettudomány kandidátusa

1986 kandidátusi disszertáció; disszertáció címe: A Közép-Tiszavidék története és régészete a római korban

1963–1968 ELTE BTK régészet–latin szak; diplomamunkák: Iuppiter Dolichenus pannoniai kultusza (latin szakon), A Körös–Maros–Tisza szögének régészete és története a római korban (régészet szakon)

 

MUNKAHELYEK

1968–1973 Szolnok, Damjanich János Múzeum (1968: segédmuzeológus, 1969: muzeológus, 1970: főmuzeológus).

1973–1976 MTA Régészeti Intézet, Adattár vezető

1976–1981 MTA Régészet Intézet, Ókori Osztály tudományos segédmunkatárs

1981–1987 MTA Régészeti Intézet, tudományos munkatárs

1987­–2005 MTA Régészeti Intézet, tudományos főmunkatárs

2005-től MTA Régészeti Intézet, tudományos főtanácsadó

2006. december 1-től MTA Régészeti Intézet, nyugalmazott tud. főtanácsadó

 

NYELVISMERET

1968 felsőfokú latin nyelvvizsga

1975 középfokú angol állami nyelvvizsga

1986 középfokú orosz állami nyelvvizsga

 

KUTATÁSI TERÜLET

A pre-római időszak régészete a Kárpát-medencében, római provinciális régészet, a római kori barbaricum története és régészete a Kárpát-medencében, kora népvándorlás kori régészet 

OKTATÁS

késő vaskor; kelták, Pannonia története és régészete, Római-, és kora népvándorláskori barbaricum története és régészete (quadok, cotinusok, osusok, szarmata törzsek, gótok, hunok), a népvándorlás-kor régészete és története (gepidák, langobardok, avarok), archaeozoológia, archaeobotanika, muzeológia, numizmatika, régészeti és természettudományos kormeghatározási módszerek, régészeti terepgyakorlat.

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK, PROJEKTEK

MTA RI Alföldi Mikroregionális Kutatási program, Magyarország Régészeti Topográfiájának Békés-megyei (egykori Gyulai járás)

Feltárások:

2007-2008 Salgótarján OBI (császárkori telep)

2003 Salgótarján TESCO

2002-2006 Kazár (császárkori kelta és germán telep)

2000 Salgótarján, Ipari-Park II

1995 Ménfőcsanak, Metro Bevásárlóközpont

1994  M504-es út; Újhartyán (római kori barbár); Kompolt-Kistér (újkőkor, bronzkor, római kori barbár, avar); Kompolt, Kistéri-tanya (szarmata temető)

1993-1994 Ménfőcsanak, 83-as út

1987 Gyoma, Ailer-téglagyár

1986-1987 Örménykút 52. topográfiai lelőhely

1976-1986 Tiszaföldvár, téglagyár

Kiállítás rendezés: Kunszentmárton, Szolnok, Salgótarján.

 

OKTATÁS

1970-től alkalmanként felkért óraadó: ELTE BTK Régészet szakán anyagismeret, szeminárium, illetve római és kora népvándorlás-kor előadások.

1996  Restaurátor Főiskola szilikát tanszak: előadások.

1998: vendégtanár Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem.

1998-tól előbb óraadóként, majd félállásban, majd nyugdíjas óraadóként: a JPTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék (jogutódja PTE BTK) tudományos főmunkatársként. 2011-től egyetemi tanárként. PTE történész PhD ókori iskola, alapító tag.

2011–2012: Miskolci Tudományegyetem.

 

TUDOMÁNYOS TESTÜLETI TAGSÁG

- Barbaricumi Régészeti Társaság; alapító tag

- Magyar Régész Szövetség előkészítő bizottságában elnökségi titkár 2005-ben, majd 2006-tól elnökségi tag.

- DAI tiszteletbeli és tanácskozási jogú tagja.

- Pályáztok bírálójaként: OTKA, NKA és NKÖM pályázatoknál.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu