Prof. Dr. habil. Vargyas Péter DSc †

Prof. Dr. habil. Vargyas Péter DSc, egyetemi tanár

 

 

1950. október 5-én született Budapesten 1969 érettségi, Ady Endre gimnázium, Budapest1975 MA diploma, ELTE BTK Történelem, disszertáció: Aššur-nirāri szerződése Mati’ellel. Budapest, 1975. Témavezető: Komoróczy Géza1980–1983 levelező aspirantúra , SZUTA Keletkutató Intézet (Institut Vostokovedenii) Leningrád/Szentpétervár. Témavezető: Muhammad A. Dandamayev
1987 történettudományok kandidátusa (MTA) disszertáció: Babilónia ártörténete az i.e. 1. évezredben (az alapvető fogyasztási cikkek árai Budapest, 1985.
1999 habilitáció (ELTE) Előadások: A pénz- és pénzgazdálkodás története az Ókori Keleten; L’économie de la Mésopotamie et les tablettes astronomiques

2004 MTA doktora, disszertáció: A pénz története Babilóniában a pénzverés előtt és után

† Budapest, 2009. október 22.

 
 
 
 
 
 

Munkahelyek


 

 • 1997–2009 JPTE/PTE BTK Ókortörténeti (és Régészeti Tanszék), tanszékvezető egyetemi tanár
 • 1990–1997 JPTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék egyetemi docens (másodállás)
 • 1992–1997 PPKE BTK Történettudományi Intézet, tanszékvezető egyetemi tanár
 • 1975–1992 MTA Könyvtára Keleti Gyűjtemény, könyvtáros, tudományos munkatárs / főmunkatárs

 

 

Nyelvismeret


 

 • Angol (felsőfok), Francia (felsőfok), Német (középfok), Orosz (középfok)

 

 

Szakmai, közéleti, tudományszervező tevékenység


 

 • Ókortudományi Társaság 1975–2009
 • Körösi Csoma Társaság 1980–2009
 • MTA Ókortörténeti Bizottsága (tag 1992–1996; 2002–2009)
 • MTA Orientalisztikai Bizottsága (tag 1990-1993, elnök, Közel- és Közép Keleti Albizottság)
 • szerkesztőségi tag Specimina Nova, 2002-2008
 • sorozatszerkesztő: Ókortudományi Dolgozatok
 • dékánhelyettes PPKE BTK 1992-1997
 • intézetigazgató, PPKE BTK Történettudományi Intézet, 1993-1996

 

 

Fontosabb ösztöndíjak, pályázatok és díjak


 

 • Excellence Publikációs Díj (PTE 2008)
 • Stanford Humanities Center Fellowship (2004-2005)
 • Az év publikációja 2002 (PTE 2002 )
 • Andrew W. Mellon speciális ösztöndíj W.F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem (1999-2000)
 • Andrew W. Mellon ösztöndíj, W.F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem (1998)
 • Széchenyi Profess zori Ösztöndíj (1997-2000)
 • OÖT ösztöndíj, University de Liège (1997)
 • OTKA témavezető ( 1997-2000)
 • Alexander von Humb oldt ösztöndíj, Ruprecht-Karls University, Heidelberg (1988-1990)
 • OTKA témavezető (1987-1991)
 • Soros Alapítvány belföldi ösztö ndíja (1985-1986)
 • levelező aspirantúra Leningrád/Szentpétervár 1980-19 83
 • Különböző hosszúságú terepmunka Irakban, Szíriában és Egyiptomban összesen öt alkalommal 1979-1985 között.

 

 

Fontosabb előadások


 

 • University of California at Berkeley (2005): From Eretria to Nush-i Jan. Money in the Ancient Near East and in the Eastern Mediterranean
 • Párizs, Sorbonne, Centre de recherche d’histoire ancienne G. Glotz (2004): La longue durée en Mésopotamie : les prix, les intérêts, l’argent et l’économie de la Mésopotamie ancienne
 • W. F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem (1998): Babylonian Economy in the 6th century and the Monetary Reforms of Darius I
 • Institute of Assyriology, Bar-Ilan University, Ramat-Gan (1985): Meaning of the Prices in the Ancient Near East
 • Hebrew University, Jerusalem (1985): Mesopotamia and World History.

 

 

Fontosabb konferenciák


 

 • Le Roi et l'économie. Autonomies locales et structures royales dans l'économie de l'empire Séleucide, Université d'Orléan/Centre Ernest Babelon (UMR 5060 du CNRS) 2004
 • First International Conference on the Ancient Cultural Relations between Iran and West Asia, Teheran 16-18 August 2003
 • La dépendace rurale dans l’Antiquité proche-orientale. Congrès internationale de Banyuls-sur-mer, 10-13 octobre 2001
 • Prix et formation des prix dans les économies antiques. Rencontre de Saint-Bertrand-de Comminges 1996 (Saint-Bertrand, Université de Montagne, Bordeux III)
 • Aleppo and the Silk-Road (Aleppo, Directorate General of Antiquities),1994
 • 39th Rencontre Assyriologique International,  Heidelberg 1992
 • ŠULMU 4, Adam Mickievic University, Poznan, 1989
 • 33th Rencontre Assyriologique International, Sorbonne, Paris, 1986
 • Society and Economy in the Eastern Mediterranean, Haifa, 1985
 • RAI 31th Rencontre Assyriologique International, St. Petersburg [Leningrad], Oriental Institute [Institute Vostokovedenija]), 1984
 • International Symposium of Deir ez Zor. History and Archaeology, (Deir ez Zor, Syria, Directorate General of Antiquities and Museums), 1983
 • Eighth International Economic History Congress, Budapest, 1982.
 

Vargyas Péter publikációi

 

Könyvek, tanulmányok  


 

 • From Elephantine to Babylon. Selected Studies of Péter Vargyas on Ancient Near Eastern Economy. Z. Csabai (ed.), Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies 1., L'Harmattan, Budapest, 2010.
 • A pénz története Babilóniában a pénzverés előtt és után. Csabai Z. (szerk.), Ókor-Történet-Írás 1., PTE Ókortörténeti Tanszék - L'Harmattan, Pécs - Budapest, 2010.
 • Weight Standards and Fineness of Silver in Aramaic Documents from Elephantine Pp. 384–393 in K. D. Dobos – M. Kőszeghy (eds.) With Wisdom as a robe. Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich. 2009.
 • The Silver Hoard from Nush-i Jan Revisited. Iranica Antiqua 43 (2008) 167–183.
 • A Tepe Nús-e Dzsán-i ezüst kincs új megvilágításban Pp. 177-195 in Csabai Z. et al. (szerk.), Pécsi Történeti Katedra. Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Pécs: PTE BTK Történettudományi Intézet, 2008.
 • The Alleged Silver Bars of the Temple of Ptah: Traditional Money use in Achaemenid, Ptolemaic and Roman Egypt. Pp. 123–138 in Á. Szabó – P. Vargyas (eds.), Cultus Deorum. Studia Religionum ad Historiam, Vol. 1. De Oriente Antiquo et Regione Danuvii Praehistorica in Memoriam István Tóth. Pécs: Martin Opitz, 2008.
 • Fakes before Coins?: On the Gold and Silver Hoards from Level V at Beth-Shean. Pp. 295–304 in S.W. Crawford, A. Ben-Tor, J.P. Dessel, W.G. Dever, A. Mazar, and J. Aviram (eds.), "Up to the Gates of Ekron". Essays on the Archaeology and History of the Eastern Mediterranean in Honor of Seymour Gitin. Jerusalem: The W.F. Albright Institute of Archaeological Research / The Israel Exploration Society, 2007.
 • Astronomische Tagebücher und Preislisten. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 97 (2007) Pp. 531–540. (Festschrift für Hermann Hunger zum 65. Geburtstag).
 • Preise (Warenpresise): In the 1st Millennium B.C. Pp. 611–614 in D.O.Edzard at al. (ed.), Reallexikon der Assyriologie, Bd. X Lfg. 7/8, Berlin: De Gruyter, 2005.
 • Dareiosz adóreformja új megvilágításban. Pp. 63–79 in Fröhlich I. (szerk.) Az utókor hatalma, Újraírt szövegek, Budapest: Új Mandatum, 2005.
 • Moneybags in Neo-Babylonian Texts. Pp. 587–599 in Y. Sefati et al. (eds.), An Experienced Scribe Who Neglects Nothing. Ancient Near Eastern Studies in Honor of Jacob Klein . Betheseda: CDL Pr., 2005.
 • La monétisation de l'économie rurale en Babylonie et en Egypte pendant le 1er millénaire av. J-C. Pp. 109–120 in N. Grimal, B. Menu (eds.) La dépendace rurale dans l’Antiquité proche-orientale. Actes du congrès internationale de Banyuls-sur-mer, 10-13 octobre 2001. (Bibliothèque d’étude, 140). Cairo: Institut français d’archéologie orientale, 2004.
 • A világ legelső vert pénze? Pp. 51–59 in Nagy B., Szálka, Zs., Szende, K., (szerk.), „az élet tanítómestere”.  Ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára. Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága, 2004.
 • Le libéralisme Séleucides et l'essor économique de la Babylonie: un rapport de cause à effet? Topoi, Suppl. 6 (2004) 333–347.
 • A pünkösdi királyság szokásának eredete. Pp. 343–379 in Andrásfalvy, B., Domokos M., Nagy I., (szerk.), Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. Budapest: Harmattan, 2004.
 • Monetary Hoards in the Egyptian Museum. Pp. 1183–1194 in M. Eldamaty; M. Trad (eds.), Egyptian Collections around the World: Studies for the Centennial of the Egyptian Museum, Cairo. Cairo: American University in Cairo Press, 2002.
 • Sennacherib’s Alleged Half-Shekel Coins. Journal of Near Eastern Studies 61 (2002) 111–115.
 • The Amarna Treasure and the Thief. Pp. 477–485 in T.A. Bács (ed.), A Tribute to Excellence. Studies offered in Honor of E. Gaál, U. Luft and L. Török. Budapest: La Chaire d’Egyptologie, 2002.
 • Darius and Oroites. The Ancient History Bulletin 15 (2001) 155–161.
 • A History of Babylonian Prices in the first Millennium B. C . Vol. 1. Prices of the Basic Products. Heidelberg: Heidelberger Orientverlag, 2001. (Heidelberger Studien zum Alten Orient, 10)
 • The Eretria Goldsmith in Near Eastern Perspective. Specimina Nova 16 (2000) 13–18.
 • Darius I and the Daric Reconsidered. Iranica Antiqua 35 (2000) 33–46.
 • Babylonian Interest Rates: Weren’t they Annual?. Pp. l095–1105 in S. Graziani (ed.). Studi sul vicino oriente antico dedicati alla memoria di Luigi Cagni. Napoli: Istituto Universitario Orientale, 2000. (Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici, Series Minor LXI)
 • Silver and Money in Achaemenid and Hellenistic Babylonia. Pp. 513–521 in J. Marzahn - H. Neumann (Hrsgs.) Assyriologica et Semitica. Festschrift Joachim Oelsner. Münster: Ugarit-Verlag, 2000.   (Alter Orient und Altes Testament, 252)
 • NATAPA 2, 123. Nouvelles Assyriologique Brèves et Utilitaires 2000/26.
 • Nbn. 659. Nouvelles Assyriologique Brèves et Utilitaires 2000/25.
 • Recall of a Debt. Nouvelles Assyriologique Brèves et Utilitaires 2000/24.
 • Az első állítólagos lázadó óperzsa szatrapa. Pp. 621–627 in: Fischer, F, Majoros, I. Vonyó, J. (szerk.), Magyarország a (Nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs: University Press, 2000.
 • Wages and Rations in a Neo-Babylonian Text. Specimina Nova 15 (1999) 9–12.
 • Kaspu ginnu and the Monetary Reform of Darius I. Zeitschrift für Assyriologie 89/2 (1999) 263–284.
 • The Mina of Karkemiš in the Neo-Assyrian Sources. State Archives of Assyria Bulletin 10/2 (1996) [1999] 9–14.
 • Money in the Ancient Near East before and after Coinage. American Schools of Oriental Research, Newsletter 49/3 (1999) 15–16.
 • Agrarkrisen und Umfang der Agrarproduktion in Babylonien des 1. Jahrtausends. Pp. 189–196 in H. Klengel - J. Renger (eds.), Landwirtschaft im Alten Orient.  Berlin: Reimer, 1999. (Berliner Beiträge zum Vorderen Orient, 18)
 • L’économie de la Mésopotamie et les tablettes astronomiques. Méditerranées 17 (1998) 99–109.
 • Talent of  Karkamish and Talent of  Yamhad. Altorientalische Forschungen 25 (1998) 303–311.
 • Les prix des denrées alimentaires de première nécessité en Babylonie à l’époque achéménide et hellénistique”. Pp. 335–354 in J. Andreau, P. Briant, R. Descat (eds.): Économie Antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques, Entretiens d’archéologie et d’histoire. Saint-Bertrand-de-Comminges: Musée archéologique départemental, 1997). (EAHSBC, 3)
 • Getreidekursangaben und Preistarife im Assyrien und Babylonien des 2. und 1. Jahrtausends. Pp. 185–190 in H. Waetzoldt und H. Hauptmann (eds.): Assyrien im Wandel der Zeiten. Heidelberg: Heidelberger Orientverlag, 1997. (Heidelberger Studien zum Alten Orient, 6)
 • a-na 1/2 GÍN- šu GAL-bi.  Nouvelles Assyriologique Brèves et Utilitaires 1977/126.
 • On Some Unusual Neo-Babylonian Interest Rates. Specimina Nova 12 (1996) [1998] 323–325.
 • Immigration into Ugarit. Pp. 395–402 in K. Van Lerberghe and A. Schoors (eds.) Immigration and Emigration within the Ancient Near East. Festschrift E. Lipinski. Leuven: Peeters, 1995.
 • Circulation of Goods in Non-Palatial Context in the Ancient Near East. Antik Tanulmányok 33 (1987-88) 37–42.
 • Stratification sociale à Ugarit. Pp. 111–123 in M. Heltzer - E. Lipinski (eds.): Society and Economy in the Eastern Mediterranean (c. 1500-1000 B.C.) Proceedings of the International Symposium held at the University of Haifa from the 28th of April to the 2nd of May 1985. Leuven: Peeters, 1988. (Orientalia Lovaniensia Analecta, 23)
 • The Problems of Private Economy in the Ancient Near East. Bibliotheca Orientalis 44/3-4 (1987) 377–386.
 • A szellemi és fizikai munka anyagi megbecsülése az ókori Mezopotámiában. Keletkutatás (1986) 3-16.
 • Trade and Prices in Ugarit. Oikumene 5 (1986) 103–116.
 • Babilónia ártörténete az i.e. 1. évezredben (az alapvető fogyasztási cikkek árai). Budapest : MTAK, 1985.
 • Marchands hittites à Ugarit. Orientalia Lovaniensia Periodica 16 (1985) 71–79.
 • Nomád népek Mezopotámia történetében. Pp. 109–121 in F. Tőkei (ed.): Nomád társadalmak és államalakulatok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár, 18)
 • Kereskedelem és összehasonlító árak Ugaritban. Antik Tanulmányok 30 (1983) 279–289.
 • Le cylindre Rassam et la Bible. Les parallèles du Dt. 29, 23-26. Oikumene 3 (1982) 157–162.
 • Le mudu à Ugarit. Ami du roi? Ugarit-Forschungen 13 (1981) 157–162.
 • Az ugariti faluközösségek kérdéséhez. Antik Tanulmányok 25/2 (1978) 226–230.
 • L’interprétation d’un mot néo-assyrien. Pp. 269–277 in B. Hruška - G. Komoróczy (eds.): Festschrift Lubor Matouš. Budapest : ELTE, 1978.
 • A Deuteronomium és az asszír szerződésforma. Pp. 411–418 in S. Scheiber (szerk.), MIOK Évkönyv 1977/1978, Budapest: MIOK, 1978.
 • Ahula.  Antik Tanulmányok 24/1 (1977) 25–28.

 

 • Forthcoming: The Akkadian Treasury Tablet from Persepolis and Darius’ Tax Reform, in A.M. Arfaee et al. (eds.), Proceedings of the First International Conference on the Ancient Cultural Relations between Iran and West Asia, Teheran 16-18 August 2003, Teheran.

 

Recenziók  


 

 • G. Van Driel, Elusive silver (Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2002). Bibliotheca Orientalis 62/1-2 (2005) 53–55.
 • M. Jursa, Die Landwirtschaft in Sippar in neubabylonischer Zeit. Archiv für Orientforschung, Beiheft 25. (Wien: Institut für Orientalistik, 1995). Bibliotheca Orientalis 55/3-4 (1998) 468–473.
 • M. Heltzer: Goods, Prices and the Organization of Trade in Ugarit (Wiesbaden: Reichert, 1978). Acta Orientalia Hung. 38 (1984) 260–262.
 • S. Schiffmann: Ugaritskoe obscestvo (Moszkva: Nauka 1982). Ugarit-Forschungen 16 (1984) 369–373.
 • M. Heltzer: The Rural Community in Ancient Ugarit   (Wiesbaden: Reichert, 1976). Ugarit -Forschungen 12 (1980) 482–487.
 • J. Harmatta - G. Komoróczy (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft im Alten Vorderasien (Budapest: Akadémiai, 1976). Antik Tanulmányok 25/2 (1978) 257–259.
 • M. A. Dandamajev: Rabstvo v Vavilonii VII-IV vv. do n.e. (Moszkva: Nauka, 1974). Bibliotheca Orientalis 34 (1977) 71–73. = Antik Tanulmányok 23/1 (1976) 151–153.
 • Finet (ed.): La voix de l’opposition en Mésopotamie   (Bruxelles: Institut des Hautes Etudes, 1975). Antik Tanulmányok 23/1 (1976) 150–151.

 

 

Népszerűsítő cikkek és kiadványok


 

 • Egy új sémi nyelv felfedezése. 15 000 ékírásos agyagtábla az i.e. III. Évezredből. Élet és Tudomány 32 (1977) 134–137.
 • Ókori piacgazdaság? (Market Economy in Antiquity)? Élet és Tudomány 53 (1998) 241–243.
 • Az eblai kutatások mai helyzete. Utószó in Ch. Bermant - M. Weitzman: Egy ismeretlen ókori civilizáció. Ebla. Budapest : Gondolat, 1986
 • O. Neugebauer, Egzakt Tudományok az ókorban (Hungarian edition of O. Neugebauer, Exact Sciences in Antiquity, with a supplementary bibliography), Budapest: Gondolat, 1984.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu