Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Idegennyelvi követelmények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nyelvvizsgák bemutatása a Tanulmányi Osztályon

 

Az oklevelek megszerzésének nyelvvizsga-követelményei


 

1. Alapképzési szakok (BA) nyelvvizsga-követelményei

 

1.1. Andragógia: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.2. Anglisztika: Az alapfokozat megszerzéséhez a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelő angol nyelvtudás szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

1.3. Emberi erőforrások: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

1.4. Germanisztika: Az alapfokozat megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

1.5. Informatikus könyvtáros: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.6.Kommunikáció- és médiatudomány: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése szükséges.

 

1.7. Közösségszervezés: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

1.8. Magyar nyelv és irodalom: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.9. Nemzetközi tanulmányok: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

  • Tanulmányaikat 2015. szeptemberétől megkezdők számára: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

 

1.10. Nemzetközi tanulmányok BA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs.

 

1.11. Néprajz: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.12. Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia): Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz (a klasszika-filológia szakirányon továbbá spanyol) nyelvekből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A záróvizsga letétele asszíriológia szakirányon az akkád és a sumer alapfokú (B1), komplex típusnak megfelelő, az egyiptológia szakirányon az óegyiptomi és a kopt nyelv alapfokú (B1), komplex típusnak megfelelő, a klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú (B2), komplex típusnak megfelelő nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

1.13. Pedagógia: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

1.14. Politikatudományok: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.15. Pszichológia: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

1.16. Pszichológia (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs.

 

1.17. Pszichológia (német nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs.

 

1.18. Régészet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

1.19.  Romanisztika (francia, olasz, spanyol szakirány): Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintű ismerete szükséges.  A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

1.20. Romológia: Romani vagy beás nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

1.21. Szabad bölcsészet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.22. Szlavisztika (horvát, orosz szakirány): Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja

 

1.23. Szociális munka: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.24. Szociológia: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.25. Társadalmi tanulmányok: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A szak 2016. szeptemberétől nem indul.

 

1.26. Történelem, valamint Történelem - Régészet szakirány: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

2. A diszciplináris mesterképzési (MA) szakok nyelvi követelményei:

 

2.1. Andragógia - A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.2. Anglisztika - A mesterfokozat megszerzéséhez egy – az angolon kívüli – idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

2.3. Emberi erőforrás tanácsadó - A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.4. Esztétika - A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.5. Filozófia - A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.6. Francia nyelv, irodalom és kultúra - A mesterfokozat megszerzéséhez egy – a francián kívüli – idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.7. Horvát nyelv és irodalom - A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy – a horváton kívüli – idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele horvát nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

2.8.  Informatikus könyvtáros: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi vagy oklevél szükséges.

 

2.9. Klasszika-filológia - A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Az adott specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele ógörög vagy latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését, az antik örökség specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

2.10. Kommunikáció- és médiatudomány - A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

2.11. Könyvtártudomány - A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.12. Kulturális mediáció - A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.13. Kulturális örökség tanulmányok: A mesterfokozat megszerzéséhez élő idegennyelvből egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő, államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.14. Magyar nyelv és irodalom - A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.15. Német nyelv, irodalom és kultúra - A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.16. Német nemzetiségi nyelv és irodalom - A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.17. Nemzetközi tanulmányok - A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

  • Tanulmányaikat 2015. szeptemberétől megkezdők számára: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú és egy középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

 

2.18. Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs

 

2.19. Néprajz - A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat  megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.20. Neveléstudomány - A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.21. Politikatudomány - A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

2.22. Pszichológia - A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyek közül egyik az angol - államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.23. Régészet - A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.24. Romológia - A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy – a beáson, romanin kívüli – idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja a választás szerinti romani vagy beás nyelvből.

 

2.25. Szociális munka - A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

 

2.26. Szociálpolitika - A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.27. Szociológia - A mesterfokozat megszerzéséhez egy – angol, francia vagy német nyelvből szerzett – államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga szükséges.

 

(A 2007 - 2009 szeptembere között felvettekre vonatkozó szabályozások: A mesterfokozat megszerzéséhez két államilag elismert legalább C típusú nyelvvizsga, amelyekből az egyik angol v. francia v. német. Az egyik nyelvből alapfokú C, a másikból középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges).

 

2.28. Történelem - A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

3. Osztott tanári mesterképzési (tanári MA) szakok nyelvi követelményei:

 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Osztott tanári mesterképzésen az alapdiploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga is elfogadható.

Eszerint nyelvi tanárszakos hallgatóinktól nem várunk a tanult nyelvtől eltérő nyelvből tett nyelvvizsgát; esetükben a záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.

 

4. Osztatlan tanári mesterképzési szakok nyelvi követelményei

 

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Eszerint nyelvi tanárszakos hallgatóinktól nem várunk a tanult nyelvtől eltérő nyelvből tett nyelvvizsgát; esetükben a záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.  Kivétel: latintanár egyszakos vagy latintanár-nem nyelvszak szakpár.

 

5. Felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések nyelvi követelményei:

 

5.1. Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés - A szakképzettség megszerzéséhez legalább alapszintű (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

5.2. Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés, kommunikátor - A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 

 

5.3.  Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés, moderátor - A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 

 

5.4. Turizmus és vendéglátás - A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

6. Tanulmányaikat 2006. előtt megkezdett hallgatók számára:

A bölcsész szakcsoportokban a záróvizsgára bocsátás feltétele: a főiskolai szintű képzésben egy élő idegen nyelvből kell középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenérték nyelvvizsgát tenni. Az egyetemi szintű képzésben egy élő idegen nyelvből kell középfokú C típusú, egy másik élő idegen nyelvből alapfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tenni.

A főiskolai szintű idegen nyelv szakokon a tanulmányok eredményes lezárását követően a hallgató mentesül a nyelvvizsga-követelmények teljesítése alól. Egyetemi szinten egy modern filológiai, vagy klasszika-filológiai szakon folytatott tanulmányok eredményes lezárását követően a hallgatónak egy élő idegen nyelvből kell C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tennie. Két egyetemi szintű modern filológiai, klasszika filológiai vagy orientalisztikai szakon folytatott tanulmányok eredményes lezárását követően a hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmények alól.

A korábban a PTE FEEK/KPVK karon meghirdetett személyügyi szervező (főiskolai) szakon a diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű, alapfokú (B1), komplex típusú nyelvvizsga szükséges.

A korábban a PTE FEEK/KPVK karon meghirdetett humán szervező (egyetemi) szakon a diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges.

Tanulmányaikat 2006. előtt megkezdett hallgatók minden esetben érdeklődjenek a nyelvvizsga-követelményekről szakos ügyintézőjétől.

 

7. Hasznos tudnivalók, linkek:

 

A hatályos magyar jogszabályok szabadon megtekinthetők a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portál „Ügyintézés > jogszabálykereső” menüpontja alatt.

 

A PTE mindenkori szabályzatai az Egyetem honlapján (www.pte.hu), az „Adminisztráció > Szabályzatok, utasítások” menüpontban érhetők el.

 

Az oklevél kiadásához az abszolutóriumon (végbizonyítványon) kívül szükséges a szakdolgozat/diplomamunka sikeres védése és a záróvizsga teljesítése, és alapvetően a nyelvi követelmények teljesítése is, ha vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik.

 

Az államilag elismert nyelvvizsgák nyelvek szerinti felsorolása, az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján (www.nyak.oh.gov.hu), a „Nyelvek szerinti keresés” menüben található meg. Ugyanitt, a „Vizsgarendszerek” menüben olvashatók a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgarendszerek is.

 

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ élő idegen nyelvnek határozza meg: „A … felsorolt nyelvek – a latin, az ógörög és a bibliai héber kivételével – mind az „élő idegen nyelv” kategóriába tartoznak.”

 

Amennyiben a hallgató

 

 • külföldön megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik,
 • külföldi közoktatási intézményben magyar vagy idegen nyelven teljesített tanulmányait követően szerzett érettségivel, vagy
 • külföldi felsőfokú intézményben idegen nyelven teljesített tanulmányait követően megszerzett felsőfokú oklevéllel, vagy
 • magyar közoktatási intézményben idegen nyelven folytatott tanulmányait követően megszerzett érettségivel rendelkezik, illetve
 • hazai közoktatási intézményben tett középszintű vagy emelt szintű érettségit tett, vagy
 • szaknyelvi bizonyítvánnyal rendelkezik,
 • szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítványáról komplex igazolást (hatósági bizonyítványt) kíván beszerezni,

kérjük lehetőségeiről, az esetleges további teendőkről tájékozódjék a NYAK, illetve szükséges esetben az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) honlapján.

Ha a végzős hallgató az oklevelét a végzés félévében, a záróvizsgaidőszak után, a Kar által szervezett diplomaátadó ünnepségen kívánja átvenni, a Kar a nyelvvizsga-követelmények bemutatására – az adminisztrációs teendők miatt – határidőt ír elő, melyről a hallgatókat előre tájékoztatja. Az aktuális határidő megtekinthető a Kar honlapján a „Hallgatóinknak > A félév ütemezése” menüpont alatt.

 

Egyéb esetben az oklevél kiadásához az előírt nyelvvizsga/nyelvvizsgák bemutatására a jelenlegi jogszabályok határidőt nem szabnak meg. A már korábban végzett (sikeres záróvizsgát tett) hallgatóknak az előírt nyelvvizsga/nyelvvizsgák teljesítését követően a Tanulmányi Osztályt kell megkeresniük, ahol tájékoztatást kapnak az okmányok bemutatásának módjáról, az oklevél elkészítésének határidejéről, illetve az elkészült oklevél átvételi lehetőségeiről.

 

Ha az adott szak képzési és kimeneti követelményei előírják, és a hallgató számára a nyelvvizsga hiányában nincs lehetőség az oklevél kiadására, és jogszabályban előírt mentességet – ld. alább – sem élvez, az egyetem igazolást állíthat ki, ami a záróvizsga eredményes letételét tanúsítja. Ez végzettséget és szakképzettséget nem igazol!

 

Mentesség: a képzési és kimeneti követelményeiben előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egységes, osztatlan képzésben, egyetemi, főiskolai szintű alapképzésben, alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSC) és szakirányú továbbképzésben részt vevő azon hallgatók,

 

 • akik az adott szakon, tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik, vagy
 • akik az adott szakon 2003. július 1-jén már hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek, és a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltötték a 40. életévüket, vagy
 • akik az adott szakon 2003/2004. tanévben – első évfolyamon – kezdték meg tanulmányaikat, és a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltötték a 40. életévüket.
 • A fenti rendelkezések azon hallgatók esetében alkalmazhatók utoljára, akik az adott szakon 2015/2016. tanévben tettek záróvizsgát.

 

Részleges vagy teljes felmentés: fogyatékossággal élő hallgató egyéni kérelemre – a fogyatékosság típusától függően – az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól részlegesen vagy teljesen felmenthető. Ennek részleteiről a 87/2015. (IV.9) számú Kormányrendelet mellett a PTE TVSZ 80.§ 12-14 pontja nyújt tájékoztatást. További segítséget az Egyetem Támogató Szolgálata nyújt az érintett hallgatóknak.

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.