Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Irlandisztika tanulmányok szakirányú továbbképzési szak_

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Irlandisztika szakember

A szak felvételének feltétele: A képzésben bármely területen/tudományágban, bármely magyar vagy külföldi intézményben szerzett BA szintű diplomával részt lehet venni. A képzés teljes egészében angol nyelvű. 
Alapszakos képzési területek, képzési ágak vagy szakok, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak elsősorban (de nem kizárólag) épül: anglisztika, történelemtudomány, földrajztudomány, irodalomtudomány, modern filológiai szakok.

Jelentkezési határidő: 2019. június 30.

Felvételi vizsga nincs, de a jelentkezési laphoz mellékelni szükséges a diplomamásolatot valamint a felsőfokú (C1) angol nyelvtudást igazoló dokumentum (pl. angol vagy amerikanisztika szakos, vagy anglisztika BA szakos diploma) másolatát.

Képzési idő: 2 szemeszter.

Képzési jellemzők: levelező munkarendű képzés, 2 félév, 140 tanóra, 60 kredit. A képzés 12 fő jelentkezése esetén indul.

A konzultációk ideje: félévente 7 alkalomhétfő-kedd

Költségtérítés összege: 150.000.- Ft / félév


Elsajátítandó kompetenciák:

Az Írországról szerzett ismeretek összefüggéseinek értelmezésére, kreatív alkalmazására való képességet szerzik meg a diákok. Ismereteik birtokában a szakon végzettek képesek lesznek az újabb ír kulturális jelenségek értelmezésére és elsősorban az ír-magyar kapcsolatok erősítése szempontjából történő integrálására.

A képzésen végzettek ismerik:

Az Ír Köztársaság és Észak-Írország történelmét, földrajzát, irodalmát és kultúráját, továbbá ismereteik vannak a sajtó és más médiák működéséről. Alapismeretekkel rendelkeznek az ír nyelv használatát illetően.

A képzésen végzettek alkalmasak:

Tudásuk birtokában a szakon végzettek alkalmasak az újabb ír kulturális jelenségek értelmezésére és az ír-magyar kapcsolatok erősítése szempontjából történő integrálására. A szakot elvégző, a területen magasan képzett, összetett szakmai ismeretekkel rendelkező irlandisztika szakember a gazdasági vagy külképviseleti munkában, tanárként, könyvtárosként, vagy mediális kommunikációval foglalkozó szakemberként egyaránt profitálhat a megszerzett tudásból.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

Kombinatív és kommunikatív készségek, multinacionális környezethez való alkalmazkodni tudás adottsága.  Az új ismeretek befogadására, rendszerezésére, integrálására való képesség.  Magas szintű nyelvtudás (forrás és célnyelven egyaránt).  Jó kommunikációs készséges magyar és idegen nyelven. Kreativitás. Problémamegoldó gondolkodás. Jó memória. Minőségre való érzékenység. Szorgalom. Folyamatos önképzésre való készség. Figyelemmegosztás és koncentráció. Kritikai hozzáállás. Stratégiai gondolkodás.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakképzettség az Ír Köztársaság, Észak-Írország és Magyarország közötti kapcsolatok állami és magánszféráiban, a társadalmi, ipari-keres¬kedelmi, oktatási és kulturális, rendezvényszervezési területen, valamint a fordítói és tolmácsolási munkában egyaránt hasznosítható.

Az angol nyelvű szakirányú továbbképzés az Ír Köztársaság és Észak-Írország történelméről, kultúrájáról, irodalmáról nyújt ismereteket, valamint bevezetést ad az ír nyelvbe.

 

A szakot elvégzők a külképviseleti munkában, könyvtárosként, vagy mediális kommunikációval, fordítással foglalkozó szakemberként egyaránt profitálhatnak a megszerzett tudásból, mert képesek lesznek az ír hagyományok megismerése mellett az újabb ír kulturális jelenségek értelmezésére és az ír-magyar kapcsolatok erősítése szempontjából történő integrálására.

Jelentkezési lap benyújtása:

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Anglisztika Intézet, Angol nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke