A PTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium aktív tagságának tudományos tevékenysége a 2018−19-es tanévben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Rendes tagok

- Csondor Soma

 1. Csondor Soma: „Mintha lenne benne gondolat” (Lars von Trier: Főfőnök) , Jelenkor Online, 2019. 03. 21., http://www.jelenkor.net/visszhang/1291/mintha-lenne-benne-gondolat

- Fejes Nikoletta

 1. Fejes Nikoletta – Járai Róbert: A grit és a coping kapcsolatának vizsgálata sportolói és nem sportolói mintán = Mesterek és Tanítványok II.Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről, szerk. Czeferner Dóra, Böhm Gábor, Fedeles Tamás, Pécs, PTE BTK KTDT, 2018, 311−328.

- Fenyő Dániel

 1. Fenyő Dániel: Köldöknéző-gyakorlatok – Nyerges Gábor Ádám: Berendezkedés (versek 2014–2017), Jelenkor 2018/11., 1359–1365.
 2. Fenyő Dániel: Egy diskurzus nullfoka – „Beszélhetnek a kortársak”: Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról (szerk. Radvánszky Anikó), Jelenkor 2019/1., 128–132.
 3. Fenyő Dániel: Egy fokkal tovább – Szálinger Balázs: 361⁰, Jelenkor 2019/5., 590–594.

 

- Flach Richárd

 1. Flach Richárd: Az önsértésről = Ingenia Hungarica IV. Tanulmányok a IV. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból, szerk. Horváth Janka Júlia, Gula Miklós, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2018, 221−235.
 2. Flach Richárd: Deadpool: csúnya szerelem = Párhuzamos univerzumok − Képzelet és tudomány, szerk. Filippov Gábor − Nagy Ádám − Tóth Csaba, Bp., Athenaeum, 2019, 343−369.

- Gaál Gabriella

 1. Gaál Gabriella:Olvasási alakzatok a női test antropológiájához Tóth Krisztina Vonalkód című kötetében, Literatura, 2018. XLIV. évf. 2. sz. 161−175.
 2. Gaál Gabriella: A (szöveg)testek reprezentációjának Pillanatragasztója = Körkép II. A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai, szerk. Andl Helga, Pécs, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék−Wlislocki Henrik Szakkollégium, 2018, 91–105.

 

- Karácsonyi Krisztina

 1. Farkas, Judit and Karácsonyi, Krisztina: Pre-D non-possessor positions in Hungarian, Linguistics Beyond and Within 4, 38−50. Online at: http://lingbaw.com/2018/Judit-Farkas,Krisztina-Karácsonyi

 

 

- Radnai Dániel Szabolcs

Szakcikkek (4): 

 1. Radnai Dániel Szabolcs: Regionális szemlélet a magyar irodalomtörténet-írásban = Szakkollégiumi füzetek 6. Móra Akadémia szakkollégiumi tanulmánykötet, szerk. Bíró Gyöngyvér, Szeged, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium, 2019, megjelenés előtt
 2. Radnai Dániel Szabolcs: A nemzeti irodalom nagyelbeszélése Mikszáth Kálmánnál, Verso 2019/1, 39−50. http://versofolyoirat.hu/verso2019_1.pdf
 3. Radnai Dániel Szabolcs: Turizmus és nemzetépítés összefüggései Eötvös Károly balatoni utazásaiban, Irodalomismeret, 2018/3 (ősz), 53−74.
 4. Radnai Dániel Szabolcs: Emlékezet és vizualitás Sütő István első verseskötetében, Korunk 2018/9, 43−51. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00646/pdf/EPA00458_korunk-09-2018_043-051.pdf
 5. Radnai Dániel Szabolcs: Kisfaludy Sándor portréja és a nemzeti irodalom képe Eötvös Károly balatoni utazásaiban = Szakkollégiumi füzetek 5. Móra Akadémia szakkollégiumi tanulmánykötet, szerk. Bíró Gyöngyvér, Szeged, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium, 2018, 51−63.
 6. Radnai Dániel Szabolcs: Mikszáth Kálmán Arany-nekrológjairól = „Keresek világot”. A 2017. évi „Nem mind Arany, ami fénylik” Arany János és kora című konferencia tanulmánykötete, szerk. Bényei Péter – Béres Norbert – Bihari Gábor – Farkas Evelin, Bp., Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály, 2018, 141−156. http://www.eltereader.hu/media/2018/07/dosz_keresek_vilagot_fin_READER.pdf  

 

Recenziók (1): 

 1. Radnai Dániel Szabolcs: Schleicher Vera: Kultúrfürdő. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1821−1960 között), Irodalomismeret 2019/1 (tavasz), 115−120.

 

Szépirodalmi kritika (3): 

 1. Radnai Dániel Szabolcs: Csalóka napfény (Balatoni nyár. Írófényképek az 1950-es, ’60-as, ’70-es évekből, 2018), Jelenkor Online, http://www.jelenkor.net/visszhang/1395/csaloka-napfeny?fbclid=IwAR3h-WGJ-Mur35oQ6p1hsXSqcMDcr1VU8Ve5OQlD7pt8Wn3Mhbp8g2_f55Y  
 2. Radnai Dániel Szabolcs: Odaülünk, rövidülünk (Vámos Miklós: töredelmes vallomás, 2018), Erdélyi Helikon 2019/7. (ápr. 10.), 21. o.
 3. Radnai Dániel Szabolcs: Az irracionalitás és a romanticzizmus útvesztői (Milbacher Róbert: Léleknyavalyák – avagy az öngyilkolás s egyéb elveszejtő szerek természetéről, 2018), Erdélyi Helikon 2018/20. (okt. 25.), 21. o. https://www.helikon.ro/az-irracionalitas-es-a-romanticzizmus-utvesztoi/

 

- Rétfalvi P. Zsófia

 1. Rétfalvi P. Zsófia: Irodalmi és művészeti sodrásban. Jelenkor 60, Pécsi Galéria, 2018, Jelenkor Online, 2018. 11. 21., http://www.jelenkor.net/visszhang/1171/irodalmi-es-muveszeti-sodrasban
 2. Rétfalvi P. Zsófia: „Épp döntetlenre áll a küzdelem” (Turbuly Lilla Alkonykapcsoló című kötetéről), A Vörös Postakocsi, 2018/4, http://www.avorospostakocsi.hu/2019/02/25/megjelent-legfrissebb-lapszamunk/

 

- Simor Kamilla

Tanulmány (1):

 1. 1.      Simor Kamilla: Határokon innen és túl. Az idegenség térszerkezeti és narratológiai megközelítése, Híd folyóirat 57, 12. sz. (2018): 58−73.

Szakkritikák (2):

 1. Simor Kamilla: A hiány terei, Jelenkor Online, 2018.09.11.

 http://www.jelenkor.net/visszhang/1111/a-hiany-terei   

 1. Simor Kamilla: Az utókor leckéi, Jelenkor Online, 2019.03.02.
  http://www.jelenkor.net/visszhang/1272/az-utokor-leckei

Interjú (1):

„Elgurítod a labdát, aztán lesz, ami lesz” Interjú Szilágyi Zsófia filmrendezővel, Jelenkor Online, 2018.11.06. http://www.jelenkor.net/interju/1157/elguritod-a-labdat-aztan-lesz-ami-lesz

Mentorok

- Bordás Bertalan

 1. Bordás Bertalan: Az 1878-as berlini kongresszust megelőző orosz expanzió új irányainak megjelenése a brit külpolitikai levelezésben = Fiatal Kutatók Fóruma, szerk. Bebesi György, Bene Krisztián et. al. , Pécs, PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, 2019, 74−92.
 2. Bordás Bertalan: Kozári Monika: Andrássy Gyula , Debreceni Szemle 2019/1, 97−101.

 

- Branczeiz Anna

Tanulmányok (2):

 1. Branczeiz Anna, „»Irtóztató szégyen volt egy lánynak…« Szégyennarratívák Székely Magda Éden című kötetében”, Vigilia, 2019/5, 352–358.
 2. Branczeiz Anna, „»Az egészet magával vitte korai sírjába« – Tóth Árpád recepciója a nekrológok tükrében”, Philos, 2018/3–4, 43–52.

 

Szakkritikák, szakmai recenziók (3):

 1. Branczeiz Anna, „Levelekbe írt Mándyk.” Mándy Iván válogatott levelezése, s. a. r. Darvasi Ferenc, Forrás, 2019/5, 125–128.
 2. Branczeiz Anna, „Romváry-emlékkönyv.” Romváry Ferenc, a képtárcsináló: curriculum vitae, Prae.hu, 2018. december
 3. Branczeiz Anna, „folyékony szobor vagy szilárd szökőkút” / Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról, szerk. Buda Attila, Palkó Gábor, Pataky Adrienn, Irodalomtörténet, 2018/2, 215–222.

 

Műkritikák (5):

 1. Branczeiz Anna, „Fejnehéz éjszakák.” André Aciman: Nyolc fehér éjszaka, Prae.hu, 2019. május
 2. Branczeiz Anna, „Ex libris.” Kritika négy verseskötetről (Bárdos László: A zárójel bezárul, Nyerges Gábor Ádám: Berendezkedés, Vasadi Péter: Tenger mögötte, Vihar Béla: A korsó és a kő), Élet és Irodalom, 2019. március 21., 19.
 3. Branczeiz Anna, „A banalitás ideje.” Rakovszky Zsuzsa: Történések, Műút, 2018068, 76–78., online közlés: http://www.muut.hu/archivum/30635
 4. Branczeiz Anna, „A zuhanás fokozatai.” Izsó Zita: Éjszakai földet érés, Tempevölgy Online, 2018. november
 5. Branczeiz Anna, „Ex libris.” Kritika négy verseskötetről (Deres Kornélia: Bábhasadás, Mizsur Dániel: Karc, Anne Carson: Vörös önéletrajza, Ilma Rakusa: Love after love), Élet és Irodalom, 2018. szeptember 21., 19.

- Csönge Tamás

 1. Tamás, Csönge: Nonlinearity and focalisation in Attila Janisch’s Másnap, Frontiers of Narrative Studies Vol. 4 No. 1 (2018), 96−111.

 

- Kovács István

 1. Kovács István: Az aradi prépostság elöljárói: a prépostok (1135–1526) = Mesterek és Tanítványok 2., szerk. Czeferner Dóra–Böhm Gábor–Fedeles Tamás, PTE BTK KTDT, Pécs, 2018, 147–164.
 2. Kovács István: Az aradi prépostság javadalmasai a Mátyás-korban = Mátyás király és az Egyház, szerk. Fedeles Tamás Pécs, PTE Egyháztörténeti Kutatócsoport, 2019, 115–138.

 

- Vámos Eszter

 1. Vámos Eszter:Az 1849-es cári intervenciós sereg és a Kárpát-medence népei = Új nemzedék , Pécs, PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, 2018, 45–60.
 2. Vámos Eszter:Hogyan mulattak a pécsiek? Szórakozási lehetőségek Pécsett az 1927-es évben = „A múltat kutatni pedig szükséges…” − Helytörténeti konferencia konferenciakötete, Pécs, Csorba Győző Könyvtár, 2018. 136–150.
 3. Vámos Eszter: Kinek a kávéház, kinek a kocsma – A középosztály és az alsóbb osztályok szórakozása Pécsett az 1920-as években, ujkor.hu,  http://ujkor.hu/content/kinek-kavehaz-kinek-kocsma-kozeposztaly-es-az-alsobb-osztalyok-szorakozasa-pecsett-az-1920-evekben (letöltés ideje: 2018. 09. 25.)
 4. Vámos Eszter: Dübörgő húszas évek Trianon után? Jazz és modern táncok az 1920-as évek Magyarországán, ukor.hu, http://ujkor.hu/content/duborgo-huszas-evek-trianon-utan-jazz-es-modern-tancok-az-1920-evek-magyarorszagan (letöltés ideje: 2018. 09. 25.)
 5. Vámos Eszter: Tettyei népünnepélyek és társadalmi térhasználat az 1920-as években Pécsett = Urbs. Várostörténeti Évkönyvek, 2019 (benyújtott kézirat).
 6. Vámos Eszter: A Nagy Háború kis léptékekben (A Nagy Háború emlékezete – A Dél-Dunántúl és az első világháború, szerk. Bősz Attila) , Per Aspera ad Astra, 2018/2, 200−203.

 

 

- Vilmos Eszter

 1. Vilmos Eszter: Holokausztemlékezet a kortárs magyar irodalomban = A holokauszt témája az irodalomban, szerk. Kisantal Tamás, Mekis János, Pécs, Kronosz, 2018, 132–145.
 2. Vilmos Eszter: Ismerősök, kortársak és halálos ellenségek (Zoltán Gábor: Szomszéd), Új Forrás, 2019/05.
  1. Vilmos Eszter: Halálfesztivál, Jelenkor Online, 2019. 04. 10. http://www.jelenkor.net/visszhang/1312/halalfesztival
  2. Vilmos Eszter: Csendek, trendek és higanykönnyek, Szinhaz.org, 2019. 04. 09. https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-fesztival/2019/04/09/trendek-csendek-es-higanykonnyek-beszamolo-deszka-9-napjarol/
  3. Vilmos Eszter: Királylányok helyett, Jelenkor Online, 2019. 04. 04. http://www.jelenkor.net/visszhang/1307/kiralylanyok-helyett
  4. Vilmos Eszter: Nyelv, élet, halál, Jelenkor Online, 2018. 07. 10. http://www.jelenkor.net/visszhang/1076/nyelv-elet-halal

   Szakmai programjaink és kiadványaink a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósultak meg az NTP-SZKOLL-18-0050 pályázat keretében.

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.