Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Lectori Salutem

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Lectori salutem!

Köszöntöm az Olvasót a Dunántúl első Bölcsészkarán!

 

Jövőre, 2017-ben ünnepeljük az 1367-es pécsi egyetemalapítás 650. évfordulóját. A legrégebbi hazai egyetem, Magyarország első egyeteme, az egykori Studium Generale az alapító pápai bullában szereplő indoklás szerint azért Pécsen jött létre, mert a város „a tudományok magvainak elhintésére és üdvös gyümölcseinek termésére a királyság városai között a leginkább alkalmatosnak és megfelelőnek látszik”.

Azt gondolom, hogy ez most is így van. Pécs kiváló szellemi és kulturális adottságokkal ad otthont diákoknak és tanároknak. Néhány évvel ezelőtt nyerte el az „Európa Kulturális Fővárosa” megtisztelő címet, amely ma is rangot és elismerést ad a számára. Egykori hallgatóink, akik itt végeztek, ma is elragadtatással beszélnek az egyetemi évek szépségeiről, a diákéletről, azokról az élményekről, amelyeket csak egyetemistaként élhet át az ember.

Bölcsésznek lenni még ebben a kiváló szellemi környezetben is rang és megtiszteltetés. Nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy soha, sehol nem jön össze ennyi kiváló intellektusú és nyitott észjárású fiatal ember, mint itt, a BTK intézeteiben. A nyelvésznek, történésznek, pszichológusnak, vagy irodalmárnak tanuló diákok ezrei veszik birtokba az egyetem épületeit, köztereit, klubjait. Micsoda sokszínűség, micsoda intellektuális kavalkád! Ez a sokféleség és változatosság adja a Bölcsészettudományi Kar talán legfőbb jellegzetességét és erejét.

Több mint 5000 hallgatónkkal az egyetem legnagyobb kara vagyunk. A karon folyó képzések átfogják a felsőoktatás szinte teljes spektrumát: az alapképzést (BA), a mesterképzést (MA), a levelező tagozatokat, a doktori képzéseket, és a különféle szakirányú és posztgraduális képzéseket. Ehhez a sokféleséghez járul a külföldi hallgatók oktatása több intézetünkben. Az idegen, elsősorban angolul folyó oktatás kiemelt szerepet kap a BTK és az egész egyetem stratégiai tervében. Nem véletlen, hogy a Kormányzat által meghirdetett Modern Városok Projekt keretében karunk a következő 2-3 évben közel félmilliárd forintot tud fordítani az idegen nyelvű képzés fejlesztésére, az épületek és az infrastruktúra korszerűsítésére.

Oktatóink kiválóan képzett szakemberek, akikre jellemző a befogadás, a hallgatókkal való nyílt és őszinte kapcsolatok ápolása. A Bölcsészettudományi Karon gazdag hagyománya van a korszerű, mégis személyre szabott oktatási formáknak, a hallgatókkal való együttműködésnek, és a velük folytatott szakmai beszélgetéseknek és vitáknak. Számos nemzetközi hírű és rangú professzor oktat a karon, akik a világ távoli vidékeire is elviszik a megbecsülésünket.  

A BTK-n hét doktori iskola működik, amely az egyetemen létező doktori iskolák egyharmadát teszi ki. Ez komoly erőt jelent mind az oktatás, mind a kutatás magas színvonalának a biztosításában, hiszen a mesterképzésből kikerülő diákok itt válhatnak az adott tudományág hivatott képviselőivé, innen indulhat karrierjük a szakmai élet legmagasabb régióiba. Másrészt a doktori iskolákhoz is kapcsolódó kutatócsoportok meghatározó szerepet töltenek be a hazai és nemzetközi tudományos életben.

Ebből következik, hogy a tudomány ezer szállal kapcsolódik az oktatáshoz, de az oktatástól részben függetlenül is meghatározó jelentőségű a karunkon. Kollégáink ugyanis nem csupán oktatók, hanem saját területük kiváló kutatói. Évente több száz konferencián vesznek részt hazánkban és külföldön. Ugyancsak több százra tehető a karunkról évente kikerülő publikációk - könyvek, folyóiratcikkek, kutatási jelentések, stb. – száma, amelyek komoly nemzetközi visszhangot váltanak ki a szakma irányt mutató közösségeiben. Nem elhanyagolható körülmény, hogy kollégáink évről évre komoly pályázati támogatásokhoz jutnak, amelyből finanszírozhatók a konferenciautazások, kísérleti eljárások, vendégkutatók fogadása, stb.

Végezetül szeretnék néhány szót szólni a BTK-n folyó élet változatosságáról és gazdagságáról. Nyugodtan állíthatom, hogy kevés ilyen szép Campus található az országban, mint a miénk. Az Ifjúság utcai telephelyen működő Botanikus kert, sportpálya, uszoda sok vendéget vonz az év minden szakában. A Zsolnay Kulturális Negyed, ahol több tanszékünk található, országszerte vonzó programokat és látványosságot kínál színházaival, kiállításaival, vendéglátó központjaival. Ebből is látható, hogy az egyetemi élet sok szállal szövődik bele a város kulturális szervezetébe. Pécs, mint Európai Kulturális Főváros, ezernyi létesítményével és programjával várja a szórakozni és kikapcsolódni vágyó hallgatókat és oktatókat.

 

Prof. Bereczkei Tamás
BTK Dékán