Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

LENDÜLET KUTATÓCSOPORT

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PROJEKT CÍME: Erkölcsök és értékek a modern tudományban

 

PROJEKT CÍME ANGOLUL: Morals and Values in Modern Science

 

PROJEKT CÉLJA: A projekt keretében a tudományos kutatás hátterében meghúzódó, azt orientáló, korlátozó és különböző vonatkozásokban igazoló értékek történeti, filozófiai és szociológiai vizsgálatát végzik el a kutatócsoport tagjai, azzal a céllal, hogy esettanulmányok segítségével tárják fel azokat a gyakran nem reflektált és így racionális kontrollt nélkülöző kognitív, morális, társadalmi és esztétikai értékeket, amelyek a modern tudomány 17–20. századi történetét jellemzik. A kutatás három fókuszpontja értelmében az értékek 1) orientációs szerepet töltenek be, amennyiben kijelölik a kutatásra érdemes jelenségek területét, valamint meghatározzák azoknak a fogalmaknak és módszereknek a körét, amelyek segítségével a tudományos kutatás megvalósulhat, 2) korlátozó funkcióval bírnak, mivel meghatározzák, hogy milyen területek esnek az elképzelhető kutatások körén kívülre, ezáltal korlátozva a lehetséges alternatív hozzáállások létjogosultságát, valamint 3) igazolják a kutatások eredményeit episztemikus, morális és társadalmi kontextusokban.

 

KUTATÁSI PROGRAM VEZETŐJE: Demeter Tamás, DSc., egyetemi docens

 

SZENIOR TAGOK: Füzér Katalin, PhD, habil., egyetemi docens, PTE; Iulian Toader, PhD, tudományos főmunkatárs, University of Utrecht / University of Salzburg; Zemplén Gábor, PhD, habil., egyetemi docens, ELTE

 

TAGOK: Kocsis László, PhD, egyetemi adjunktus, PTE, Pete Krisztián, PhD, egyetemi adjunktus, PTE, Zuh Deodáth, PhD., habil., MTA BTK FI

 

POSZTDOKTORI KUTATÓK: Sivadó Ákos, PhD., Tuboly Ádám Tamás, PhD., Zárdai István, PhD.

 

DOKTORI FOKOZAT SZERZÉS ELŐTT ÁLLÓ KUTATÓK: Borza Natália, PPKE, Gyarmathy Ákos, BME, Hartl Péter, University of Aberdeen