Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Oktatói, kutatói pályázatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Aktuális pályázati felhívások kollégáink számára:

 

Fulbright kutatói ösztöndíj az Egyesült Államokban a 2018/19-es tanévben

 • határidő: 2017. október 9.
 • kiírás
 • információ: három - öthónapos kutatói tevékenység az Egyesült Államokban

 

Fulbright oktatói ösztöndíj az Egyesült Államokban a 2018/19-es tanévben

 • határidő: 2017. október 9.
 • kiírás
 • információ: egy -két szemeszteres oktatási tevékenység az Egyesült Államokban

 

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás ösztöndíj 1 fő kiutazó személyzet részére a mexikói UDEM egyetemen

 • határidő: 2017. március 1.
 • kiírás
 • pályázati űrlap
 • munkaterv
 • információ: Ötnapos szakmai kiutazás adminisztratív személyzet részére a mexikói UDEM egyetemen a 2016/17-es tavaszi félévben.

További információ: http://nko.pte.hu/content/egyeb-kutatoioktatoi

 

Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018

 

 • Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.
 • Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.
 • Az intézményi ÚNKP támogatási keret három részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „A” keret), a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „B” keret), valamint a 45 év alatti oktatók, kutatók kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „C” keret).
 • A pályázatok fogadása: 2017. április 28 - 2017. május 29. között.
 • A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriumaoldalról Az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati Dokumentáció címre kattintva.
 • A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredetei példányban és egy nem újraírható DVD-n kell eljuttatni minden esetben a PTE OIG Tehetséggondozási Irodának címezve a Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. címre szükséges megküldeni, a borítékon azon Kar megjelölésével, melyen belül az Ösztöndíjas a pályázatot benyújtotta (pl.: „ÚNKP Ösztöndíjpályázat, KTK”)..

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!”

 

 • Pécsi Tudományegyetem Innovációs Díj pályázatot hirdet

A díj célja olyan üzletileg is hasznosítható kutatási projektek elismerése, amelyekkel a Pécsi Tudományegyetem hozzájárulhat közvetlen környezete, Pécs és a Dél-dunántúli Régió gazdasági, társadalmi fejlődéséhez.

Benyújtási határidő: május 12.

A pályázatok beadásához szükséges nyomtatványok, illetve további információ elérhető az alábbi linken:

http://innovacio.pte.hu/hu/news/pte-innov%C3%A1ci%C3%B3s-d%C3%ADj-2017

 

 • Pályázati felhívás Erasmus+ Személyzeti képzésre

Adminisztratív dolgozók és nem oktatói funkciót is ellátó oktatók részére

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján az elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani a PTE Külügyi Igazgatóság Mobilitási Osztályára 2017. június 7. 12 óráig (postai beérkezés dátuma). (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 106-os iroda).

Pályázati felhívás

 

 A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére.

 A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez.

Részletek

 

 • Oktatói pályázat

Al-Farabi Kazakh National University is the leading university of Kazakhstan, which aims to enter the global educational and scientific space and considers international cooperation and internationalization of activities to be one of the most important directions of development.

Invitation letter

Pályázati felhívás Bécsi Egyetemen létesített vendégtanári pozíció betöltésére

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Bécsi Egyetem és a Balassi Intézet között létrejött BBI-1056/2003. sz. Együttműködési Megállapodás alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában vendégtanári pozíció betöltésére pályázatot hirdet.

Részletek

 

 • Pályázat ausztriai ösztöndíjak elnyerésére, PhD hallgatók, oktatók és kutatók részére - Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázati felhívása ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra.  

További információ:
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány Titkársága
Telefon: +36 1 266-7474
E-mail: omaa@omaa.hu

Pályázat:
http://omaa.hu/hu/stipendien-nach-osterreich/