Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Osztatlan tanári mesterképzések tantervei - nappali, 2015

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az osztatlan tanárképzés képzési struktúrája - áttekintő táblázat

A közismereti osztatlan tanárképzések szerkezete

Általános iskolai tanár szakpár
(mindkét szakképzettség általános iskolai tanári)

Középiskolai tanár szakpár
(mindkét szakképzettség középiskolai tanári)

„Vegyes" tanár szakpár

(egy általános iskolai és egy középiskolai tanári szakképzettség végzése)

képzési idő

4+1 év = 5 év

5+1 év = 6 év

4,5+1 év = 5,5 év

megszerzendő kreditek összesen

300 kredit

360 kredit

330 kredit

szakterületi ismeretek együttes kreditértéke a két szakképzettségen

200 kredit (100 kredit/szakképzettség)

260 kredit (130 kredit/szakképzettség)

230 kredit (100 kredit és 
130 kredit /szakképzettség)

a tanári felkészítés pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani ismeretei és a párhuzamos pedagógiai, tanítási gyakorlatok

60 kredit

60 kredit

60 kredit

az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatból a tanítási gyakorlat

2 félév, 40 kredit

2 félév, 40 kredit

2 félév, 40 kredit

A képzés felépítése:

 • Közös képzési szakasz (1-6 szemeszter),
 • Önálló képzési szakasz
  • általános iskolai (7-10 szemeszter)
  • középiskolai (7-12 szemeszter)
  • „vegyes" képzés esetén (7-11 szemeszter)

A képzés három éves, 180 kredites közös képzési szakasszal (szakterületenként 76 kredit és 30 kredit tanári felkészítés) indul, tehát együtt tanulnak az általános iskolai és a középiskolai tanári pályára készülők. A két szakterület szaktárgyi és szakmódszertani órák mellett pedagógiai és pszichológiai kurzusokat tartalmaz ez a modul.

A közös három éves alapozó szakasz végén a hallgatók szakosodási eljárás keretében érdeklődésüknek és tanulmányi eredményeiknek megfelelően választhatnak (azon szakok esetében, ahol erre lehetőség nyílik), hogy tanulmányaik keretében általános iskolai szakképzettséget (4+1 éves képzésben) középiskolai szakképzettséget (5+1 éves képzésben) szereznek az adott szakon (amennyiben a szakpár egyik tagján általános a másik tagján középiskolai szakképzettség megszerzése mellett dönt a hallgató un. „vegyes képzés keretében a képzési idő 5 és fél év). A szakosodási eljárásról és annak körülményeiről a Kar a későbbiekben ad tájékoztatást a hallgatók számára. A szakosodási eljárás eredményeképpen a hallgató folytathatja a tanulmányait az általános iskolai önálló képzési szakaszban (7-10 szemeszter) vagy a középiskolai önálló képzési szakaszban (7-12 szemeszter).

Az önálló képzési szakaszban a negyedik évtől (7. szemeszter) a leendő általános iskolai tanárok még két évet, a leendő középiskolai tanárok még három évet töltenek el a képzésben.

Az utolsó év mindkét képzéstípusban szakmai gyakorlattal zárul. Ez egy rezidens jellegű, egyéni iskolai gyakorlat, melynek keretében a tanárjelölt mentortanár folyamatos irányítása mellett és gyakorlatkísérő szemináriumok támogatásával egy teljes tanévet tölt egy iskolában, ahol a szaktárgya tanítása mellett folyamatosan részt vesz az iskola mindennapi életében.

OSZTATLAN TANÁRI SZAKPÁROK TANTERVEI

Az osztatlan tanári szakpárok több, egymástól független képzési programokból állnak. A szakhoz tartozó programok és tanterveik megtekinthetőek a TANTERV link alatt, a MÉRFÖLDKÖVEKben  felsorolt képzési programkódra kattintva.

angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár (egészségtan)

angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár

angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúratanára

angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár

angol nyelv és kultúra tanára; hon- és népismerettanár

angol nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár

angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára

angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár

angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár

angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár

angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár

angol nyelv és kultúra tanára; média- mozgókép és kommunikációtanár

angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

 

 

angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára

angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára

angol nyelv és kultúra tanára; romológiatanár

angol nyelv és kultúra tanára; testnevelőtanár

angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

biológiatanár (egészségtan); latin nyelv és kultúra tanára

biológiatanár (egészségtan); magyartanár

biológiatanár (egészségtan); olasztanár

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); francia nyelv és kultúra tanára

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); olasz nyelv és kultúra tanára

földrajztanár; francia nyelv és kultúra tanára

földrajztanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

földrajztanár; magyartanár

földrajztanár; média-, mozgókép és kommunikációtanár

földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára

földrajztanár; olasz nyelv és kultúra tanára

informatikatanár; magyartanár

informatikatanár; média-, mozgókép- kommunikációtanár

informatikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

informatikatanár; német nyelv és kultúra tanára

informatikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára

informatikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

kémiatanár; francia nyelv és kultúra tanára

kémiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

kémiatanár; német  nyelv és kultúra tanára

kémiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára

tanterv 

magyartanár; ének-zene tanár

magyartanár; francia nyelv és kultúra tanára

magyartanár; hon- és népismerettanár

magyartanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

magyartanár; könyvtárostanár

magyartanár; latintanár

magyartanár; matematikatanár

magyartanár; média- mozgókép és kommunikációtanár

magyartanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

magyartanár; német nyelv és kultúra tanára

magyartanár; olasz nyelv és kultúra tanára

magyartanár; romológiatanár

magyartanár; testnevelőtanár

magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára

matematikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; hon- és népismerettanár

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; média- mozgókép és kommunikációtanár

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; romológiatanár

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; testnevelőtanár

német és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

német nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára; hon- és népismerettanár

német nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár

német nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára; média- mozgókép és kommunikációtanár

német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára; testnevelőtanár

német nyelv és kultúra tanára; romológiatanár

német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

testnevelőtanár; olasz nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; francia nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; horvát és nemzetiségi horvát  nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; hon- és népismerettanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; latin nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; könyvtárostanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; olasz nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média- mozgókép és kommunikációtanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; romológiatanár

A szakpárok tantervi struktúráinak szemléltetése (dobozmodellek):

Az alábbiakban szakok szerinti bontásban láthatóak a szakpárokban szereplőközös és önálló képzési szakaszok tantervei.
A társkarok által meghirdetett osztatlan tanári tantervek megtekinthetőek az etr TANTERVEK menüpontjában vagy a szakpárhoz tartozó megfelelő tanterv link alatt!

 

Általános,- és középiskola formában egyaránt végezhető szakok:

 

Kizárólag középiskolai formában végezhető szakok:

 • francia nyelv és kultúra tanára
 • horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • olasz nyelv és kultúra tanára
 • romológiatanár (romani nyelv és kultúra/beás nyelv és kultúra tanára)
 • latin nyelv és kultúra tanára

 

 

Kizárólag általános iskolai formában végezhető szakok.

 

Tanári felkészítés és iskolai  gyakorlat (valamennyi szak  esetében):

 

Szakdolgozati tárgyak (valamennyi szak esetében):

 

Anyanyelvi ismeretek (valamennyi szak esetében):

PTE BTK