Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Osztatlan tanári mesterképzések tantervei - nappali, 2016

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az osztatlan tanárképzés képzési struktúrája - áttekintő táblázat

 

A közismereti osztatlan tanárképzések szerkezete

Általános iskolai tanár szakpár
(mindkét szakképzettség általános iskolai tanári)

Középiskolai tanár szakpár
(mindkét szakképzettség középiskolai tanári)

„Vegyes" tanár szakpár

(egy általános iskolai és egy középiskolai tanári szakképzettség végzése)

képzési idő

4+1 év = 5 év

5+1 év = 6 év

4,5+1 év = 5,5 év

megszerzendő kreditek összesen

300 kredit

360 kredit

330 kredit

szakterületi ismeretek együttes kreditértéke a két szakképzettségen

200 kredit (100 kredit/szakképzettség)

260 kredit (130 kredit/szakképzettség)

230 kredit (100 kredit és 
130 kredit /szakképzettség)

a tanári felkészítés pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani ismeretei és a párhuzamos pedagógiai, tanítási gyakorlatok

60 kredit

60 kredit

60 kredit

az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatból a tanítási gyakorlat

2 félév, 40 kredit

2 félév, 40 kredit

2 félév, 40 kredit

 

A képzés felépítése

 • Közös képzési szakasz (1-6 szemeszter),
 • Önálló képzési szakasz
  • általános iskolai (7-10 szemeszter)
  • középiskolai (7-12 szemeszter)
  • „vegyes" képzés esetén (7-11 szemeszter)

A képzés három éves, 180 kredites közös képzési szakasszal (szakterületenként 76 kredit és 30 kredit tanári felkészítés) indul, tehát együtt tanulnak az általános iskolai és a középiskolai tanári pályára készülők. A két szakterület szaktárgyi és szakmódszertani órák mellett pedagógiai és pszichológiai kurzusokat tartalmaz ez a modul.

A közös három éves alapozó szakasz végén a hallgatók szakosodási eljárás keretében érdeklődésüknek és tanulmányi eredményeiknek megfelelően választhatnak (azon szakok esetében, ahol erre lehetőség nyílik), hogy tanulmányaik keretében általános iskolai szakképzettséget (4+1 éves képzésben) középiskolai szakképzettséget (5+1 éves képzésben) szereznek az adott szakon (amennyiben a szakpár egyik tagján általános a másik tagján középiskolai szakképzettség megszerzése mellett dönt a hallgató un. „vegyes képzés keretében a képzési idő 5 és fél év). 

A szakosodási eljárás idejéről és annak körülményeiről a Kar a későbbiekben ad tájékoztatást a hallgatók számára. A szakosodási eljárás eredményeképpen a hallgató folytathatja a tanulmányait az általános iskolai önálló képzési szakaszban (7-10 szemeszter) vagy a középiskolai önálló képzési szakaszban (7-12 szemeszter).

Az önálló képzési szakaszban a negyedik évtől (7. szemeszter) a leendő általános iskolai tanárok még két évet, a leendő középiskolai tanárok még három évet töltenek el a képzésben.

Az utolsó év mindkét képzéstípusban szakmai gyakorlattal zárul. Ez egy rezidens jellegű, egyéni iskolai gyakorlat, melynek keretében a tanárjelölt mentortanár folyamatos irányítása mellett és gyakorlatkísérő szemináriumok támogatásával egy teljes tanévet tölt egy iskolában, ahol a szaktárgya tanítása mellett folyamatosan részt vesz az iskola mindennapi életében.

OSZTATLAN TANÁRI SZAKPÁROK TANTERVEI

A szakpárok tantervi struktúráinak szemléltetése (dobozmodellek):

Az alábbiakban szakok szerinti bontásban láthatóak az osztatlan tanári szakok közös és önálló (általános iskolai és középiskolai) képzési részeinek tantervei.

Az osztatlan tanárszakok több, egymástól független képzési programokból állnak. A szakhoz tartozó programok megtekinthetőek a szakos IDŐTERVEK link alatt

A társkarok által meghirdetett osztatlan tanári tantervek megtekinthetőek a társkarok honlapján.

Általános,- és középiskola formában egyaránt végezhető szakok:

 • angol nyelv és kultúra tanára,
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: ÁLTALÁNOS ISKOLAI
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 • magyartanár
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: ÁLTALÁNOS ISKOLAI
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 • német nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: ÁLTALÁNOS ISKOLAI
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 • nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: ÁLTALÁNOS ISKOLAI
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: ÁLTALÁNOS ISKOLAI
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

Kizárólag középiskolai formában végezhető szakok:

 • francia nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 • horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 • latin nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 • olasz nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 • romológiatanár (romani nyelv és kultúra/beás nyelv és kultúra tanára)
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (12 szemeszter)
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: KÖZÉPISKOLAI (11 szemeszter)

 

 Kizárólag általános iskolai formában végezhető szakok.

 • erkölcstan- és etikatanár
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: ÁLTALÁNOS ISKOLAI

 

 • hon- és népismerettanár
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: ÁLTALÁNOS ISKOLAI

 

 • média,-mozgókép és kommunikációtanár
  • KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ
  • ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ: ÁLTALÁNOS ISKOLAI

 

Tanári felkészítés és iskolai  gyakorlat (valamennyi szak  esetében):

Szakdolgozati tárgyak (valamennyi szak esetében):

Anyanyelvi ismeretek (valamennyi szak esetében):

PTE BTK