Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pályaalkalmassági vizsgálat az osztatlan tanárképzésben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pályaalkalmassági vizsgálat az osztatlan tanárképzésre jelentkezők számára

Az osztatlan (közismereti, művészeti, szakmai) tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében. A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

 

A pályaalkalmassági vizsgálat, az alkalmassági vizsga elemei:

 I.

Kötelező elem: A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni. A motivációs levél megírásához ITT található segítség.

 II.

 Választható elem:

  • vagy egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet/szituáció értelmezése, véleményezése,
  • vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról vagy kisfilmről, a nevelési szempontok kiemelésével.

 

Az alkalmassági vizsgára külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. A beszélgetés célja, hogy lehetőséget adjon a felvételiző fiatal számára nézeteinek, beállítódásának rövid bemutatására, és a pályához szükséges és/vagy kapcsolódó képességeinek, ismereteinek kontextusba helyezett, alkalmazott bemutatására.

Az alkalmassági vizsga második elemeként meghatározott beszámoló időtartama jelentkezőnként 15-20 perc, amely beszélgetésen az értékelő háromfős bizottságot a felsőoktatási intézmény tanárképzésben részt vevő (ahol tanárképző központ működik, ott a központ által delegált) pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlóiskolai szakemberek alkotják. A bizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik a jelölt felkészültségét.

A válaszható szituációk jegyzéke itt elérhető.

Ajánlott olvasmányok, filmek jegyzéke itt elérhető.

Önéletrajzot nem kérünk!

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.