Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakirányú továbbképzés megnevezése: pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (angol nyelvű megnevezése: educational specialist)

A felvétel feltétele:

a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus, vagy

b) tanári oklevél

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

Képzési idő: 4 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Munkarend: Levelező képzés

A képzés helyszíne: PTE Bölcsészettudományi Kar 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.

Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

 

A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a jelentkezési lap kitöltésével és az abban jelzett dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

A jelentkezés határideje: 2019. június 30.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000

(Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os PST-számot) (Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)

 

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Költségtérítés összege: 170.000.- Ft félévenként

 

Elérhetőségek: 

Darányiné Knipl Mária képzési koordinátor
PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
Tel:06-72/503-600/24991
e-mail:knipl.maria @ pte.hu

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekállatásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekállás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatási-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

A szak felépítése:

1.   Kötelező ismeretkörök: (65kredit)

- Közigazgatási vezetési ismeretek: (4 kredit)

- A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (4 kredit)

- A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (6 kredit)

- Pedagógus a nevelési-oktatási intézményben: (18 kredit)

- Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása (21 kredit)

- Szabadon választható tárgyak (2 kredit)

- Szakdolgozat (portfólió):10 kredit

 

2. A karon meghirdetésre kerülő választáson alapuló ismeretkörök: (55 kredit)

A választáson alapuló ismeretkörök legalább 7 fő jelentkezése esetén indulnak!

 

1.Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (55 kredit)

 

  • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban
   • Biológia
   • Földrajz
   • Kémia
   • Magyar
   • Matematika
   • Német nemzetiségi
   • Német nyelv és irodalom
   • Testnevelés
   • Történelem

 

  • Pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek, képességek bővítését, illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök

A PTE BTK Neveléstudományi Intézete pótjelentkezést hirdet az alábbi, pedagógus szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzéseire

A pótjelentkezés határideje: 2019.08.16.

 

  • Mérési-értékelési feladatok
  • Gyakorlatvezető mentori ismeretek:
   • Gyakorlatvezető óvodapedagógus (Szekszárdi képzési hely)
   • Gyakorlatvezető tanító(Szekszárdi képzési hely. A modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
   • Könyvtár-pedagógia