Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

PTE BTK Kiválósági és Tehetség Kutatócsoportok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PSZICHOLÓGIA KIVÁLÓSÁGI CENTRUM

 

PROJEKT CÍME: Egyének és közösségek a modern társadalomban

 

PROJEKT CÉLJA: A Pszichológiai Kutatócentrum (PK) a korábban már a PTE-n létező, a pszichológia különböző területein kutatást folytató kutatói hálózatok összefogására jött létre, hogy többszintű és több tudományágat felölelő kutatások tematikai összehangolását végezze. A Pécsi Tudományegyetem humán tudományok területén megnevezett stratégiai kutatási irányaihoz (kissebség-kutatás, modern társadalom) kapcsolódóan a PK a modern társadalomban megjelenő pszichológiai jelenségek és a modern társadalmi együttélés által támasztott kihívásokra adható válaszok kutatását végzi. A kutatások tudományos értékükön felül alkalmazhatóságuk szempontjából is jelentősek. A PK módszertani központként is kíván működni. Ennek értelmében a PK különböző pszichológiai mérőeszközök (kérdőívek, becslőskálák) kidolgozását és magyar adaptációját végzi, ill. elemző szoftverek (pl. Nooj, SPAD, EVOK) felhasználásához nyújt szakértői segítséget

 

KUTATÁSI PROGRAM VEZETŐI: Prof. Dr. Bereczkei Tamás, Prof. Dr. Kiss Enikő, Prof. Dr. Péley Bernadette, Dr. Bigazzi Sára, Dr. Czibor Andrea, Dr. Lábadi Beatrix, Dr. Deák Anita

 

TAGOK: Csókási Krisztina, Dr. Szentiványi-Makó Hajnalka, Dr. Vincze Orsolya, Dr. Szabó Zsolt, Dr. Pohárnok Melinda, Dr. Járai Róbert, Dr. Gyuris Petra, Káplár Mátyás, Dr. Nagy László, Serdült Sára, Dr. Szijjártó Linda, Dr. Lénárd Kata, Dr. Kocsor Ferenc, Putz Ádám, Teleki Szidalisz, Dr. Láng András, Bokrétás Ildikó, Mészáros Noémi, Dr. Kiss Szabolcs, Zsidó András, Pátkai Gabriella, Bóna Adrien, Takács Bálint, Restás Péter, Szabó Edit, Bandi Szabolcs, Orosz Anna.

 

***

SZOCIOLÓGIA TEHETSÉG CENTRUM

 

PROJEKT CÍME: A Társadalomtudományok hivatásai

 

PROJEKT CÉLJA:  A Tehetség Centrum tevékenysége a társadalomtudományok szerepének vizsgálatára összpontosít filozófiai, történeti, társadalmi és (köz)politikai dimenziókban. A Tehetség Centrumban komoly előzményekre visszatekintő együttműködésekben érintett kutatók összefogása valósul meg, akik a társadalomtudományok szerepével kapcsolatban közös publikációkat hoznak létre. Ezzel kívánjuk megalapozni egyrészről a Kiválósági Centrummá fejlődés lehetőségét, másrészről hazai és nemzetközi pályázati sikerességünket. A majdani Kiválósági Centrum a PTE-n művelt minden társadalomtudományos területen alkotó, nemzetközileg már eredményeket elért kutató számára lehetővé teszi, hogy tudományterülete szerepét tágabb kontextusba helyezve PTE-s és nemzetközileg ismert kollégáival együtt gondolkodjon és publikáljon.

 

KUTATÁSI PROGRAM VEZETŐI: Demeter Tamás, DSc., egyetemi docens

 

TAGOK:  Spéder Zsolt, PhD, habil., egyetemi tanár, Füzér Katalin, PhD, habil., egyetemi docens, Berger Viktor, PhD, egyetemi adjunktus

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ALKALMAZOTT POSZTDOKTORI KUTATÓK: Sivadó Ákos, PhD., Tuboly Ádám Tamás, PhD.

PTE-N KÍVÜLI TAG: Szelényi Iván, DSc., az MTA tagja

 

 ***

 

 

 

***