Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve - 2014/2015

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2014/2015. tanév

Általános információk:

ŐSZI félév

 • Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5.
 • Költségtérítés befizetésének határideje:Őszi szünet: október27. - október 31.
  • I. részlet: 2014. szeptember 5.
  • II. részlet: 2014. október 15.
 • Diplomadolgozat leadás határideje: 2014. október 28.
 • Tanári MA tanári szakdolgozat leadás határideje: 2014. december 5.
 • Záróvizsgázók vizsgaidőszaka: 2014. november 17. - 2014. december 5.
 • Vizsgaidőszak: 2014. december 8. - 2015. január 20.
 • Záróvizsga-időszak: 2015. január 5. - 2015. január20.
 • Diplomaosztó: 2015. február 13.

 

TAVASZI félév

 • Szorgalmi időszak: 2015. február 2. - 2015. május 8.
 • Költségtérítés befizetésének határideje:Tavaszi szünet: 2015. április 7. - 2015. április 10.
  • I. részlet: 2015. január 21.
   • A teljes költségtérítés 50%-ának az Egyetem számlájára legkésőbb a bejelentkezési időszak megkezdését megelőző első munkanapon, 2015. január 20. (kedden) be kell érkeznie. Ettől az időponttól késedelmi díjat kell fizetni (A TJSZ 47. §-(6), (7), (8), (9) és (10) bekezdése, a TJSZ 48. § (1) alapján).
  • II. részlet:2015. március 15.
 • Diplomadolgozat leadás: 2015. március 25.
 • Felsőfokú szakképzés - Szakmai vizsgázók vizsgaidőszaka: 2015. április 27-30.
 • Záróvizsgázók vizsgaidőszaka: 2015. április 27.- 2015. május 22.
 • Vizsgaidőszak: 2015. május 11. - 2015.  június 12.
 • Záróvizsga-időszak: 2015. június 1. - 2015. június 16.
 • Diplomaosztó: 2015. július 2-3.

 

Munkaszüneti napok munkarendje 2014-2015-ben:

2015. január 2. péntek
pihenőnap

2015. január 10. szombat
munkanap

2015. augusztus 8. szombat
munkanap

2015. augusztus 21. péntek
pihenőnap

*A korábbi években többszöri felvetés volt a Kari Tanácsok ülésein az egyetemi szünetek közoktatási szünetekkel történő összehangolása. Jelen pillanatban azonban nincs hiteles információ a közoktatási szünet őszi időpontjáról. Abban az esetben, ha őszi szünet időpontját a vonatkozó jogszabály eltérő időpontra teszi, akkor a tanév rendje módosulhat.

 

2014

Augusztus 
BEIRATKOZÁS CSAK 1. éves nappali tagozatos, ösztöndíjas doktoranduszok és BEJELENTKEZÉS felsőbb éves nappali tagozatos, ösztöndíjas doktoranduszok számára augusztus 11. - augusztus 31.
BEIRATKOZÁS CSAK 1. éves levelező tagozatos, költségtérítéses doktoranduszok számára BEJELENTKEZÉS felsőbb éves levelező tagozatos, költségtérítéses doktoranduszok részére augusztus 11. - október 1.
Kurzusfelvétel ETR-en keresztül doktoranduszok számára augusztus 11. -október 1.
Beiratkozás és bejelentkezés nappali és levelező tagozatos hallgatók részére augusztus 7. - szeptember 5.
felelős
: hallgatók
A Tanrend megjelenése az Interneten augusztus 7.
felelős: a Tantervi, Tanrendi Csoport
Orientációs napok

augusztus 25- 29.
felelős: a Tanulmányi Osztály és a  programvezetők

Kurzusfelvétel ETR rendszerben a nappali tagozaton 2014/2015. őszi félévre augusztus 29. - szeptember 5.
felelős: hallgatók
Kurzusfelvétel ETR rendszerben a levelező tagozaton 2014/2015 őszi félévre: augusztus 29. - szeptember 30.
felelős: hallgatók
Szeptember
Szorgalmi időszak kezdete  szeptember 1.
Igazolások kiállítása - MODULO rendszeren keresztül - a beiratkozott és bejelentkezett hallgatók számára szeptember 1-től
felelős: a TO
Szemeszter kezdete doktoranduszoknak szeptember 1-től
Kari tanévnyitó szeptember 2. 16.00 óra 
ÁOK aula
Beiratkozási és bejelentkezési határidő nappali és levelező tagozaton (elsősök beiratkozási lapjainak leadása a TO ügyfélszolgálaton vagy postai úton. szeptember 5. 16.00 óra
felelős:
 a hallgatók
Diplomamunka témájának bejelentése levelező tagozaton (a 2015.évi januári záróvizsgázók esetében) az első konzultáció alkalmával
felelős: a hallgatók
Költségtérítés első részletének (50%) befizetése nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetén szeptember 5.
felelős: a hallgatók
Dékáni méltányosság kérésének határideje költségtérítés második részletének mérséklésével kapcsolatosan nappali és levelező tagozatos képzésben a 2014/2015. tanév őszi szemeszterére a Tanulmányi Osztályon szeptember 5.
felelős: a hallgatók
Doktoranduszok halasztási és költségtérítés-mérséklési kérelmének leadása a Doktori Irodában szeptember 5-ig
felelős: a hallgatók
A költségtérítés első 50%-ának befizetési határideje doktoranduszok számára szeptember 5.
A beiratkozás háttérmunkája miatt a TO délután zárva tart szeptember 8-12.
felelős: TO
Összoktatói értekezlet szeptember 10.
felelős: a kari igazgató
„Visszavonulás" a kurzus felvételétől és utólagos kurzusfelvétel az ETR rendszerben nappali tagozatosoknak szeptember 19.
felelős: a hallgatók
Október 
A hallgatók, és a HPI értesítése a költségtérítés mérséklésére beadott kérvények tárgyában hozott döntésekről október 1.
felelős: dékán
INDEXFELVÉTEL CSAK 1. éves doktoranduszoknak a Doktori Irodában október 1-től
Bejelentkezéstől  való visszavonulás október 3.
felelős: hallgatók
Költségtérítés második részletének befizetése nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében október 15.
felelős:
 a hallgatók
Tanári MA záróvizsgázó,nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári záróvizsga jelentkezési határideje (elektronikusan, email-ben, jelentkezési lap nélkül, a Kari Koordinátornál) október 27.
felelős:a hallgatók
Tanári MA záróvizsgázó, nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozati témabejelentőinek leadási határideje (személyesen a Kari koordinátornál) október 27.
felelős:a hallgatók
Záróvizsgára történő jelentkezés és diplomamunka leadása a TO-n 2015. évi januári záróvizsgázók esetén nappali és levelező tagozaton október 28.
felelős:a hallgatók
A költségtérítés második 50%-ának befizetési határideje doktoranduszoknak október 31.
felelős: a hallgatók

Őszi szünet (doktori képzésben is)*
Az őszi szünet alatt a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálata hétfő-péntek : 10.00 - 12.00. óráig tart nyitva!
Kivétel:október 28-án, a diplomadolgozat leadása miatt, a Tanulmányi Osztály de. 9.00-14.00 óráig tart nyitva

Október 27.-október 31.
November 
Diplomamunka témájának bejelentése nappali tagozaton 10. hétig (november 7.)
felelős: a hallgatók
Tanári Ma levelező képzésben résztvevő hallgatók szakterületi záró szigorlata november 10-ig
Tanári MA levelezőképzésben résztvevő hallgatók szakterületi záró szigorlati jegyeinek rögzítése az ETR-ben november 10.
Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton november 14.
Vizsgameghirdetés a doktori iskolák/programok részéről november 15.
Vizsgaidőszak kezdete záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton november 17.
December 
Vizsgára jelentkezés doktoranduszoknak ETR-en keresztül* december 1-től
Szakmai vizsgára történő jelentkezés a felsőfokú szakképzésben résztvevőhallgatók számára (A-16 sz. űrlappal, érettségi bizonyítvány, személyi igazolvány és lakcímkártya másolatával) a Tanszéken. december 1.
felelős: hallgatók

Vizsgaidőszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton
(A határidőt be nem tartók számára a TO nem tud abszolutóriumot kiállítani, ezért ők 2015. januárjában nem bocsáthatók záróvizsgára!)

december 5.
Tanári MA záróvizsgázó, nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozat leadási határideje december 5.
felelős: a hallgatók
Szorgalmi időszak vége december 5. 
Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton

december 8. -tól
felelős: a TO

Záróvizsgázók vizsgajegyeinek rögzítése az ETR-ben december 8. 12.00
felelős:
 Tanszékek
A 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterre vonatkozó kérvények (szakleadás, szak pár bontás, tagozatváltás, stb.) leadása december 8.
felelős: a hallgatók
Az Erasmus ösztöndíjjal az őszi félévben távollévő hallgatók késedelmes, egyéni vizsgarendet érintő kérelmeinek benyújtása a Tanulmányi Osztályon. december 8.
felelős:
 a hallgatók
Vizsgaidőszak kezdete december 8.
felelős: a hallgatók


2015.

Január 
Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak január 9.
felelős: a hallgatók
Záróvizsga-időszak nappali és levelező tagozaton január 6-20.
Szakos védések és MA diszciplináris védések január 6-8.
Tanári képesítővizsgák és a Bolognai képzésben részt vevők záróvizsgája január 9-13.
Tanári záróvizsga a tanári MA nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatóknak január 15-20.
Kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.) leadásának végső határideje az őszi szemeszterre vonatkozóan január 20.
felelős: hallgatók
Bejelentkezési lehetőség nappali és levelező tagozatos hallgatóknak a 2014/2015. tavaszi félévre január 21. - február 6.
felelős: hallgatók
Bejelentkezés nappali tagozatos ösztöndíjas doktoranduszoknak január 19-31.
felelős: hallgatók
Bejelentkezés levelező, költségtérítéses doktoranduszoknak január 19 - 31-ig
felelős: hallgatók
Kurzusfelvétel ETR-en keresztül doktoranduszok számára január 19. - február 25.
felelős: hallgatók
A vizsgaidőszak vége 
(A 2014. december 8. és a 2015. január 20. közötti vizsgaidőszak, a vizsga és utóvizsga időszakot is tartalmazza.)
január 20.
felelős: hallgatók
A teljes költségtérítés 50%-ának az Egyetem számlájára legkésőbb a bejelentkezési időszak megkezdését megelőző első munkanapon, 2015. január 20. (kedden) be kell érkeznie. Ettől az időponttól késedelmi díjat kell fizetni (TJSZ 47. §-(6), (7), (8), (9) és (10) bekezdése, a TJSZ 48. § (1) alapján).  
Vizsgajegyek rögzítése az ETR-ben január 21. 12.00
felelős
: oktatók
Vizsgajegyekkel kapcsolatos kifogások jelzése a tanszékeken január 30.
felelős: hallgatók
Kurzusfelvétel ETR rendszerben a nappali és levelező tagozaton 2014/2015./tavaszi félévre január 26-február 6.
felelős:
 a hallgatók
Február 
A szorgalmi időszak kezdete február 2.
Jogviszony igazolások kiállítása nappali és levelező tagozatos hallgatóknak február 2-tól
felelős: TO
Felsőfokú szakképzés-szakmai vizsga

Írásbeli: február 3-6.
Szóbeli: február 18-20.

Szorgalmi időszak kezdete doktoranduszoknak február 6.
A költségtérítés első 50%-ának befizetési határideje doktoranduszok számára február 6.
felelős: a hallgatók
Doktoranduszok halasztási és költségtérítés-mérséklési kérelmének leadása a Doktori Irodában február 6.
felelős: hallgatók
Beiratkozási lapok leadása keresztféléves képzésben kezdő nappali és levelező hallgatóknak február 6.
felelős: hallgatók
Dékáni méltányosság kérésének határideje költségtérítés második részletének mérséklésével kapcsolatosan nappali és levelező tagozaton 2014/2015. tavaszi szemeszterre vonatkozóan (leadás a TO-n) február 6.
felelős: a hallgatók
A költségtérítés 50 %-ának befizetése nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetén február 6. 
felelős: a hallgatók
Összoktatói értekezlet február 11. 14.00
felelős: kari igazgató
Diplomaosztó ünnepség (emiatt a Tanulmányi Osztály zárva tart) február 13.
„Visszavonulás" a kurzus felvételétől és utólagos kurzusfelvétel az ETR rendszerébennappali és levelező tagozatos hallgatóknak február 20.
felelős: a hallgatók
Március 
A 2014/2015. őszi félév kurzusainak, vizsgaeredményeinek rögzítése a leckekönyvben, hitelesítés (A TO ezen időszak alatt délután zárva tart.) március 2.-6.
felelős: TO
A hallgatók,s a KTI és a Tanulmányi Osztály értesítése a költségtérítés mérséklésére beadott kérvények tárgyában hozott döntésekről március 2.
Bejelentkezéstől való visszavonulás az ETR rendszerén keresztül március 6.
felelős: a hallgatók
A költségtérítés második 50%-ának befizetési határideje nappali, levelező hallgatók esetében március 15.
felelős: a hallgatók
Záróvizsgára történő jelentkezés és a diplomamunka leadása a TO-n a 2015. évi júniusi záróvizsgák esetén nappali és levelező tagozaton március 25.
felelős: a hallgatók
Szakmai záróvizsgára jelentkezés  a felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók számára a Tanszéken március 25.
felelős: a hallgatók
Tanári MA nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári záróvizsgára jelentkezési határideje (elektronikusan, email-ben, jelentkezési lap nélkül, a Kari koordinátornál) március 27.
felelős: a hallgatók
Tanári MA képzésben résztvevő nappali és levelező  képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozati témabejelentőinek leadási határideje (személyesen a Kari koordinátornál) március 27.
felelős: a hallgatók
Költségtérítés második 50%-ának befizetése doktoranduszok részéről március 31.
felelős: a hallgatók
Április 
Tavaszi tanítási szünet(doktori képzésben is)
(A tavaszi szünet alatt a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálata kedd-péntek: 10.00 - 12.00 tart nyitva!)
április 7-10.
Tanári MA levelező képzésben résztvevő hallgatók szakterületi zárószigorlata április 10-ig
Tanári MA levelező képzésben résztvevő hallgatók szakterületi zárószigorlati jegyeinek rögzítése az ETR-ben április 10-ig
Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton április 24.
Vizsgameghirdetés ETR-ben doktoranduszok számára április 25-től
Vizsgaidőszak kezdete záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton április 27.
Május 
Vizsgára jelentkezés ETR-en keresztül doktoranduszok részéről május 4-től
Szorgalmi időszak vége május 8.
Az Erasmus ösztöndíjjal a 2014/2015. tanév tavaszi félévében távollevő hallgatók halasztott vizsgaidőszakra vonatkozó kérelmeinek beadása május 8.
felelős: a hallgatók
Tanári MA nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozat leadási határideje május 8.
felelős: a hallgatók
A vizsgaidőszak kezdete május 11.
Felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók írásbeli vizsgája május 12. és 16. között
Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton
(Az abszolutóriumok kiállítása alatt a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálata május 18-május29-ig hétfő - péntek : 10.00 - 12.00 tart nyitva!)
május 18-tól
felelős: a TO
Vizsgaidőszak vége záróvizsgázók számára, a leckekönyv leadásának határideje a TO-n a félév lezárásának céljából nappali és levelező tagozatos hallgatók számára
 (A határidőt be nem tartók számára a TO nem tud abszolutóriumot kiállítani, ezért ők 2015. júniusában nem bocsáthatók záróvizsgára!)
május 22.
felelős: a hallgatók
A tanszékek a tanrend számára megadják az induló kurzusokat és adataikat. Megjelölik azt is, hogy az általuk meghirdetett kurzusok közül mit ajánlanak fel aműveltségi blokkba, az értelmiségképzési és a nem szakterületi kreditek közé. Ugyanekkor az óradíj és megbízási díj igényléseket is leadják. tanrendi ütemezés szerint
felelős: egységvezetők, programvezetők
Záróvizsgázók vizsgajegyeinek rögzítése az ETR-ben május 26. 12.00
felelős: tanszékek
A Képzési Bizottság döntése a „Campus csomagba" ( műveltségi blokkba, az értelmiségképzési és a nem szakterületi kreditek közé ) felajánlott órák elfogadásáról május 29.
felelős: Képzési Bizottság
Június 
Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak június 5.
felelős: a hallgatók
Záróvizsga-időszak nappali és levelező tagozaton június 1.-17.
Szakos záróvizsgák június 1-3.
diszciplináris MA szakokon végzők záróvizsgája június 1-5.
Bolognai képzésben részt vevő hallgatók záróvizsgája június 4-10.
Tanári képesítő vizsga nappali és levelező tagozaton június 4-5.
Felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók szóbeli vizsgája június 10-25. között
Tanári záróvizsga tanári MA nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatóknak

június 12-17.

A vizsgaidőszak vége, a szemeszter vége június 12.
Kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.) leadásának végső határideje a tavaszi szemeszterre vonatkozóan június 12.
felelős: a hallgatók
A 2015/2016. tanév őszi félévére vonatkozó kérelmek leadása a TO-ra (szakleadás, szakpár bontása, intézményváltás, tagozatváltás, stb.) június 12.
felelős: a hallgatók
Kollégiumi pályázatok leadása június 17.
felelős: a hallgatók, DJKB
Vizsgajegyek rögzítése az ETR-ben június 15. 12.00
felelős: a tanszékek
Vizsgajegyekkel szembeni kifogások jelzése a Tanszékeken június 29.
felelős: a hallgatók
Vizsgaidőszak vége doktoranduszoknak június 30.
Július 
Diplomaosztó ünnepség Július 2-3.
felelős: TO
A 2014/2015. tavaszi félév kurzusainak, vizsgaeredményeinek rögzítése a leckekönyvben,hitelesítés július 15-től
felelős: TO