Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve - 2015/2016

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2015/2016. tanév

Általános információk:

ŐSZI félév

 • Szorgalmi időszak: 2015. szeptember 7. - 2015. december 12.
 • Költségtérítés befizetésének határideje:
  • I. részlet (40%): 2015. augusztus 6.
  • II. részlet (30%): 2015. október 15.
  • III. részlet (30%): 2015. november 15.
 • Őszi szünet: 2015. október 26-30.
 • Diplomadolgozat leadás határideje: 2015. október 27.
 • Tanári MA tanári szakdolgozat leadás határideje: 2015. december 4.
 • Záróvizsgázók vizsgaidőszaka: 2015. november 23. - 2015. december 11.
 • Vizsgaidőszak: 2015. december 14. - 2016. január 22.
 • Záróvizsga-időszak: 2016. január 6. - 2016. január 22.
 • Diplomaosztó: 2016. február 12.

 

TAVASZI félév

 • Szorgalmi időszak: 2016. február 1. - 2016. május 6.
 • Költségtérítés befizetésének határideje:
  • I. részlet (40%): 2016. január 21.
  • II. részlet (30%): 2016. március 15.
  • III. részlet (30%): 2016. április 15.
 • Tavaszi szünet: 2016. március 29. - 2016. április 1.
 • Diplomadolgozat leadás: 2016. március 24.
 • Felsőfokú szakképzés - Szakmai vizsgázók vizsgaidőszaka: 2016. április 27-30.
 • Záróvizsgázók vizsgaidőszaka: 2016. április 25.- 2016. május 20.
 • Vizsgaidőszak: 2016. május 9. - 2016.  június 10.
 • Záróvizsga-időszak: 2016. június 1. - 2016. június 17.
 • Diplomaosztó: 2016. június 30. - július 1.

 

Munkaszüneti napok munkarendje a 2015/2016. tanévben:

2015. december 12. szombat
munkanap

2015. december 24. csütörtök
pihenőnap

2016. március 5. szombat
munkanap

2016. március 14. hétfő
pihenőnap

*A korábbi években többszöri felvetés volt a Kari Tanácsok ülésein az egyetemi szünetek közoktatási szünetekkel történő összehangolása. Jelen pillanatban azonban nincs hiteles információ a közoktatási szünet őszi időpontjáról. Abban az esetben, ha őszi szünet időpontját a vonatkozó jogszabály eltérő időpontra teszi, akkor a tanév rendje módosulhat.

 

2015

Augusztus 
Költségtérítés első részletének (40%) befizetése nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetén augusztus 6.
felelős: a hallgatók
Költségtérítés első részletének (40%) befizetése doktori képzésben résztvevő hallgatók esetén augusztus 10.
felelős: a hallgatók
BEIRATKOZÁS CSAK 1. éves nappali tagozatos, ösztöndíjas doktoranduszok és BEJELENTKEZÉS felsőbb éves nappali tagozatos, ösztöndíjas doktoranduszok számára augusztus 11. - augusztus 31.
BEIRATKOZÁS CSAK 1. éves levelező tagozatos, költségtérítéses doktoranduszok számára BEJELENTKEZÉS felsőbb éves levelező tagozatos, költségtérítéses doktoranduszok részére augusztus 11. - október 1.
Doktoranduszok költségtérítési díj mérséklési kérelmének leadása a Doktori Irodában augusztus 11.
felelős: hallgatók
Kurzusfelvétel ETR-en keresztül doktoranduszok számára augusztus 11. - október 1.
Beiratkozás és bejelentkezés nappali és levelező tagozatos hallgatók részére augusztus 7. - szeptember 11.
felelős: hallgatók
A Tanrend megjelenése az Interneten augusztus 10.
felelős: a Tantervi, Tanrendi Csoport
Orientációs napok

augusztus 31. - szeptember 4.
felelős: a Tanulmányi Osztály és a  programvezetők

Szeptember
A szemeszter kezdete doktori képzésben részt vevők számára szeptember 1.
Kurzusfelvétel ETR rendszerben a nappali tagozaton 2015/2016. őszi félévre szeptember 4. - szeptember 11.
felelős: hallgatók
Kurzusfelvétel ETR rendszerben a levelező tagozaton 2015/2016. őszi félévre: szeptember 4. - szeptember 30.
felelős: hallgatók
Szorgalmi időszak kezdete szeptember 7.
Igazolások kiállítása - MODULO rendszeren keresztül - a beiratkozott és bejelentkezett hallgatók számára szeptember 7-től
felelős: a TO
Szemeszter kezdete doktoranduszoknak szeptember 1-től
Kari tanévnyitó szeptember 8. 16.00 óra 
ÁOK aula
Beiratkozási és bejelentkezési határidő nappali és levelező tagozaton (elsősök beiratkozási lapjainak leadása a TO ügyfélszolgálaton vagy postai úton. szeptember 11. 16.00 óra
felelős: a hallgatók
Diplomamunka témájának bejelentése levelező tagozaton (a 2016. évi januári záróvizsgázók esetében) az első konzultáció alkalmával
felelős: a hallgatók
Dékáni méltányosság kérésének határideje költségtérítés második részletének mérséklésével kapcsolatosan nappali és levelező tagozatos képzésben a 2015/2016. tanév őszi szemeszterére a Tanulmányi Osztályon szeptember 11.
felelős: a hallgatók
Doktoranduszok halasztási és költségtérítés-mérséklési kérelmének leadása a Doktori Irodában szeptember 11-ig
felelős: a hallgatók
A beiratkozás háttérmunkája miatt a TO délután zárva tart szeptember 14-18.
felelős: TO
Összoktatói értekezlet szeptember 16.
felelős: a kari igazgató
„Visszavonulás" a kurzus felvételétől és utólagos kurzusfelvétel az ETR rendszerben nappali tagozatosoknak szeptember 25.
felelős: a hallgatók
Október 
A hallgatók, és a HPI értesítése a költségtérítés mérséklésére beadott kérvények tárgyában hozott döntésekről október 1.
felelős: dékán
INDEXFELVÉTEL CSAK 1. éves doktoranduszoknak a Doktori Irodában október 1-től
Bejelentkezéstől való visszavonulás október 2.
felelős: hallgatók
Költségtérítés második részletének (30%) befizetése nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében október 15.
felelős: a hallgatók
Tanári MA záróvizsgázó,nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári záróvizsga jelentkezési határideje (elektronikusan, email-ben, jelentkezési lap nélkül, a Kari Koordinátornál) október 27.
felelős:a hallgatók
Tanári MA záróvizsgázó, nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozati témabejelentőinek leadási határideje (személyesen a Kari koordinátornál) október 27.
felelős:a hallgatók
Záróvizsgára történő jelentkezés és diplomamunka leadása a TO-n 2016. évi januári záróvizsgázók esetén nappali és levelező tagozaton október 27.
felelős:a hallgatók

Őszi szünet (doktori képzésben is)*
Az őszi szünet alatt a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálata hétfő-péntek: 10.00 - 12.00. óráig tart nyitva!
Kivétel: október 27-én, a diplomadolgozat leadása miatt a Tanulmányi Osztály de. 9.00-14.00 óráig tart nyitva

Október 26-31.
November 
Diplomamunka témájának bejelentése nappali tagozaton 10. hétig (november 13.)
felelős: a hallgatók
Tanári Ma levelező képzésben résztvevő hallgatók szakterületi záró szigorlata november 10-ig
Tanári MA levelezőképzésben résztvevő hallgatók szakterületi záró szigorlati jegyeinek rögzítése az ETR-ben november 10.
Költségtérítés harmadik részletének (30%) befizetése nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében november 15.
felelős: hallgatók
Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton november 20.
Vizsgameghirdetés a doktori iskolák/programok részéről november 16.
Vizsgaidőszak kezdete záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton november 23.
December 
Vizsgára jelentkezés doktoranduszoknak ETR-en keresztül* december 1-től
Szakmai vizsgára történő jelentkezés a felsőfokú szakképzésben résztvevőhallgatók számára (A-16 sz. űrlappal, érettségi bizonyítvány, személyi igazolvány és lakcímkártya másolatával) a Tanszéken. december 1.
felelős: hallgatók

Vizsgaidőszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton
(A határidőt be nem tartók számára a TO nem tud abszolutóriumot kiállítani, ezért ők 2016 januárjában nem bocsáthatók záróvizsgára!)

december 11.
Tanári MA záróvizsgázó, nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozat leadási határideje december 4.
felelős: a hallgatók
Szorgalmi időszak vége december 12. 
Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton

december 14-től
felelős: a TO

Záróvizsgázók vizsgajegyeinek rögzítése az ETR-ben december 14. 12.00
felelős: Tanszékek
A 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterre vonatkozó kérvények (szakleadás, szak pár bontás, tagozatváltás, stb.) leadása december 14.
felelős: a hallgatók
Az Erasmus ösztöndíjjal az őszi félévben távollévő hallgatók késedelmes, egyéni vizsgarendet érintő kérelmeinek benyújtása a Tanulmányi Osztályon. december 14.
felelős: a hallgatók
Vizsgaidőszak kezdete december 14.
felelős: a hallgatók

2016

Január 
Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak január 12.
felelős: a hallgatók
Záróvizsga-időszak nappali és levelező tagozaton január 6-22.
Szakos védések és MA diszciplináris védések január 6-8.
Tanári képesítővizsgák és a Bolognai képzésben részt vevők záróvizsgája január 11-15.
Tanári záróvizsga a tanári MA nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatóknak január 18-22.
Költségtérítés első részletének (40%) befizetése nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében január 21.
felelős: hallgatók
Doktoranduszok halasztási és költségtérítés-mérséklési kérelmének leadása a Doktori Irodában január 22.
felelős: hallgatók
Kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.) leadásának végső határideje az őszi szemeszterre vonatkozóan január 22.
felelős: hallgatók
Bejelentkezési lehetőség nappali és levelező tagozatos hallgatóknak a 2015/2016. tavaszi félévre január 22. - február 5.
felelős: hallgatók
Bejelentkezés nappali tagozatos ösztöndíjas doktoranduszoknak január 22-31.
felelős: hallgatók
Bejelentkezés levelező, költségtérítéses doktoranduszoknak január 22-február 25.
felelős: hallgatók
Kurzusfelvétel ETR-en keresztül doktoranduszok számára január 22. - február 25.
felelős: hallgatók
A vizsgaidőszak vége 
(A 2015. december 14. és a 2016. január 22. közötti vizsgaidőszak, a vizsga és utóvizsga időszakot is tartalmazza.)
január 22.
felelős: hallgatók
Vizsgajegyek rögzítése az ETR-ben január 25. 12.00
felelős: oktatók
Vizsgajegyekkel kapcsolatos kifogások jelzése a tanszékeken január 30.
felelős: hallgatók
Kurzusfelvétel ETR rendszerben a nappali és levelező tagozaton 2015/2016. tavaszi félévre január 25. - február 5.
felelős: a hallgatók
Február 
A szorgalmi időszak kezdete február 1.
Jogviszony igazolások kiállítása nappali és levelező tagozatos hallgatóknak február 1-től
felelős: TO
Felsőfokú szakképzés-szakmai vizsga

Írásbeli: február 3-6.
Szóbeli: február 18-20.

Szorgalmi időszak kezdete doktoranduszoknak február 6.
Beiratkozási lapok leadása keresztféléves képzésben kezdő nappali és levelező hallgatóknak február 5.
felelős: hallgatók
Dékáni méltányosság kérésének határideje költségtérítés második részletének mérséklésével kapcsolatosan nappali és levelező tagozaton 2015/2016. tavaszi szemeszterre vonatkozóan (leadás a TO-n) február 5.
felelős: a hallgatók
Diplomaosztó ünnepség (emiatt a Tanulmányi Osztály zárva tart) február 12.
Összoktatói értekezlet február 17. 14.00
felelős: kari igazgató
„Visszavonulás" a kurzus felvételétől és utólagos kurzusfelvétel az ETR rendszerében nappali és levelező tagozatos hallgatóknak február 19.
felelős: a hallgatók
Bejelentkezéstől való visszavonulás az ETR-en keresztül február 26.
felelős: a hallgatók
Március 
A 2015/2016. őszi félév kurzusainak, vizsgaeredményeinek rögzítése a leckekönyvben, hitelesítés (A TO ezen időszak alatt délután zárva tart.) március 1-5.
felelős: TO
A hallgatók,s a KTI és a Tanulmányi Osztály értesítése a költségtérítés mérséklésére beadott kérvények tárgyában hozott döntésekről március 1.
Költségtérítés második részletének (30%) befizetése nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében március 15.
felelős: a hallgatók
Záróvizsgára történő jelentkezés és a diplomamunka leadása a TO-n a 2016. évi júniusi záróvizsgák esetén nappali és levelező tagozaton március 24.
felelős: a hallgatók
Szakmai záróvizsgára jelentkezés  a felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók számára a Tanszéken március 24.
felelős: a hallgatók
Tanári MA nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári záróvizsgára jelentkezési határideje (elektronikusan, email-ben, jelentkezési lap nélkül, a Kari koordinátornál) március 25.
felelős: a hallgatók
Tanári MA képzésben résztvevő nappali és levelező  képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozati témabejelentőinek leadási határideje (személyesen a Kari koordinátornál) március 25.
felelős: a hallgatók
Költségtérítés második 50%-ának befizetése doktoranduszok részéről március 31.
felelős: a hallgatók
Április 
Tavaszi tanítási szünet (doktori képzésben is)
(A tavaszi szünet alatt a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálata kedd-péntek: 10.00 - 12.00 tart nyitva!)
márius 29. - április 1.
Tanári MA levelező képzésben résztvevő hallgatók szakterületi zárószigorlata április 11-ig
Tanári MA levelező képzésben résztvevő hallgatók szakterületi zárószigorlati jegyeinek rögzítése az ETR-ben április 11-ig
Költségtérítés harmadik részletének (30%) befizetése nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében április 15.
felelős: hallgatók
Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton április 22.
Vizsgameghirdetés ETR-ben doktoranduszok számára április 25-től
Vizsgaidőszak kezdete záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton április 25.
Május 
Vizsgára jelentkezés ETR-en keresztül doktoranduszok részéről május 4-től
Szorgalmi időszak vége május 6.
Az Erasmus ösztöndíjjal a 2015/2016. tanév tavaszi félévében távollevő hallgatók halasztott vizsgaidőszakra vonatkozó kérelmeinek beadása május 6.
felelős: a hallgatók
Tanári MA nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók tanári szakdolgozat leadási határideje május 6.
felelős: a hallgatók
A vizsgaidőszak kezdete május 9.
Felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók írásbeli vizsgája május 12. és 16. között
Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton
(Az abszolutóriumok kiállítása alatt a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálata május 23 - június 3-ig hétfő - péntek: 10.00 - 12.00 tart nyitva!)
május 17-től
felelős: a TO
Vizsgaidőszak vége záróvizsgázók számára, a leckekönyv leadásának határideje a TO-n a félév lezárásának céljából nappali és levelező tagozatos hallgatók számára
 (A határidőt be nem tartók számára a TO nem tud abszolutóriumot kiállítani, ezért ők 2016. júniusában nem bocsáthatók záróvizsgára!)
május 20.
felelős: a hallgatók
A tanszékek a tanrend számára megadják az induló kurzusokat és adataikat. Megjelölik azt is, hogy az általuk meghirdetett kurzusok közül mit ajánlanak fel aműveltségi blokkba, az értelmiségképzési és a nem szakterületi kreditek közé. Ugyanekkor az óradíj és megbízási díj igényléseket is leadják. tanrendi ütemezés szerint
felelős:egységvezetők, programvezetők
Záróvizsgázók vizsgajegyeinek rögzítése az ETR-ben május 23. 12.00
felelős: tanszékek
A Képzési Bizottság döntése a „Campus csomagba" ( műveltségi blokkba, az értelmiségképzési és a nem szakterületi kreditek közé) felajánlott órák elfogadásáról május 29.
felelős: Képzési Bizottság
Június 
Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak június 6.
felelős: a hallgatók
Záróvizsga-időszak nappali és levelező tagozaton június 1-17.
Hagyományos és diszciplináris MA szakokon végzők záróvizsgája június 1-6.
Bolognai képzésben részt vevő hallgatók záróvizsgája június 1-10.
Tanári képesítő vizsga nappali és levelező tagozaton június 7-8.
Felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók szóbeli vizsgája június 10-25. között
Tanári záróvizsga tanári MA nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatóknak

június 13-17.

A vizsgaidőszak vége, a szemeszter vége június 10.
Kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.) leadásának végső határideje a tavaszi szemeszterre vonatkozóan június 13.
felelős: a hallgatók
A 2016/2017. tanév őszi félévére vonatkozó kérelmek leadása a TO-ra (szakleadás, szakpár bontása, intézményváltás, tagozatváltás, stb.) június 13.
felelős: a hallgatók
Kollégiumi pályázatok leadása június 17.
felelős: a hallgatók, DJKB
Vizsgajegyek rögzítése az ETR-ben június 14. 12.00
felelős: a tanszékek
Vizsgajegyekkel szembeni kifogások jelzése a Tanszékeken június 30.
felelős: a hallgatók
Vizsgaidőszak vége doktoranduszoknak június 30.
Július 
Diplomaosztó ünnepség június 30. - július 1.
felelős: TO
A 2015/2016. tavaszi félév kurzusainak, vizsgaeredményeinek rögzítése a leckekönyvben,hitelesítés július 15-től
felelős: TO