IDŐTERV
RMIRALM1 - Magyar nyelv és irodalom MA szak Régi magyarországi irodalom specializáció
Ösvények:
  Régi magyarországi irodalom szakirány
MK-1 Régi magyarországi irodalom szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): RMIL01 (40kr)
RMIL01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): RMIL01 (8kr), RMIL0102 (8kr), RMIL0103 (12kr), RMIL0104 (12kr)
  RMIL01  Propedeutika: kritikatörténet, textológia  8k  
  RMIL0102  Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet  8k  
  RMIL0103  Szövegolvasás, interpretáció   12k 
  RMIL0104  Az irodalom medialitása, társművészetek    12k