IDŐTERV
KOMTALM2/15-16-1 - Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak
Ösvények:
  Kommunikáció- és médiatudomány MA
MK-1 Alapozó képzés
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKML01 (3kr), KKML02 (3kr), KKML03 (3kr), KKML04 (3kr)
KKML01  A modernitás társadalom- és kultúraelméletei
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0101 (3kr)
  KKML0101  A modernitás társadalom- és kultúraelméletei
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
3k   
KKML02  A kommunikáció és média interdiszciplináris megközelítése
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0201 (3kr)
  KKML0201  A kommunikáció és média interdiszciplináris megközelítése
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
3k   
KKML03  A kommunikáció és média szabályozásának elméletei
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0301 (3kr)
  KKML0301  A kommunikáció és média szabályozásának elméletei
Felelős oktatója: Polyák Gábor Dr.
3k   
KKML04  A kommunikáció és média társadalomtörténete
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0401 (3kr)
  KKML0401  A kommunikáció és média társadalomtörténete
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
3k   
MK-2 Szakmai törzsképzés
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 19 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKML05 (6kr), KKML06 (6kr), KKML07 (4kr), KKML08 (3kr)
KKML05  Modern társadalmak kulturális rendszerei
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0501 (6kr)
  KKML0501  Modern társadalmak kulturális rendszerei
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
 6k  
KKML06  A média kulturális tanulmányozása
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0601 (6kr)
  KKML0601  A média kulturális tanulmányozása
Felelős oktatója: Dr. Császi Lajos
 6k  
KKML07  Identitás és reprezentáció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0701 (4kr)
  KKML0701  Identitás és reprezentáció
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
4k   
KKML08  Nyelvészeti pragmatika, diskurzuselméletek, reprezentációelméletek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0801 (3kr)
  KKML0801  Nyelvészeti pragmatika, diskurzuselméletek, reprezentációelméletek
Felelős oktatója: Dr. Császi Lajos
 3k  
MK-3 Differenciált szakmai ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 69 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKML09 (4kr), KKML10 (4kr), KKML11 (4kr), KKML12 (3kr), KKML13 (7kr)
KKML09  Szervezeti kommunikáció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML0901 (4kr)
  KKML0901  Szervezeti kommunikáció
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
 4k  
KKML10  Politikai kommunikáció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML1001 (4kr)
  KKML1001  Politikai kommunikáció
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
  4k 
KKML11  Az új média: fejlődési trendek és társadalomelméletek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML1101 (4kr)
  KKML1101  Az új média: fejlődési trendek és társadalomelméletek
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
  4k 
KKML12  Az információ társadalom és a hálózati kultúra
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML1201 (3kr)
  KKML1201  Az információ társadalom és a hálózati kultúra
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
   3k
KKML13  Kutatásmódszertan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML1301 (7kr)
  KKML1301  Kutatásmódszertan
Felelős oktatója: Dr. Feischmidt Margit
  7k 
MK-3.1. Szabadon választható tárgyak
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 6 kredit
Ezen tárgyakból kell gyűjteni 6 kreditet: KKML22
KKML22  Szabadon választható tárgyak
  KKML2201  Szabadon választható tárgyak     
MK-3.2. Nyelvi modul
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKML14 (3kr)
A kötelező és köt.választandó előrásokon túl még 6 kreditet kell gyűjteni, akár ezen tárgyakból: KKML15 , KKML16 , KKML17
KKML14  Prezentációs technikák, konferencia és workshop előadás idegen nyelven
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML1401 (3kr)
  KKML1401  Prezentációs technikák, konferencia és workshop előadás idegen nyelven
Felelős oktatója: Zank Ildikó
   3k
KKML15  Idegen nyelvű tudományos írásmű: Bevezetés az idegen nyelvű publikációba
  KKML1501  Idegen nyelvű tudományos írásmű: Bevezetés az idegen nyelvű publikációba
Felelős oktatója: Zank Ildikó
    
KKML16  Fordítástechnika
  KKML1601  Fordítástechnika
Felelős oktatója: Zank Ildikó
    
KKML17  Idegennyelvű hallás utáni értés
  KKML1701  Idegennyelvű hallás utáni értés
Felelős oktatója: Zank Ildikó
    
MK-3.3. Specializáció
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 32 kredit
Kötelezően teljesítendő képzési program(ok): KMTRALM1 (32kr)
MK-4 Szakdolgozati tárgyak
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 20 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKML18 (4kr), KKML19 (4kr), KKML20 (4kr), KKML21 (8kr)
KKML18  Tutori konzultáció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML1801 (4kr)
  KKML1801  Tutori konzultáció  4k  
KKML19  Szakdolgozati kutatómunka
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML1901 (4kr)
  KKML1901  Szakdolgozati kutatómunka   4k 
KKML20  Tutori szeminárium
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML2001 (4kr)
  KKML2001  Tutori szeminárium 4k   
KKML21  Szakdolgozat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKML2101 (8kr)
  KKML2101  Szakdolgozat    8k