IDŐTERV
NEVTALM1 - Neveléstudományi mesterképzési szak
Ösvények:
  Neveléstudományi MA szak
MK-1 Neveléstudományi MA szak
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 78 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVTL01 (20kr), NVTL02 (28kr), NVTL03 (30kr)
NVTL01  Alapozó képzés
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVTL0101 (3kr), NVTL0102 (2kr), NVTL0103 (3kr), NVTL0104 (3kr), NVTL0105 (3kr), NVTL0106 (3kr), NVTL0107 (3kr)
  NVTL0101  Nevelésfilozófiák és elméletek története
Felelős oktatója: Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin
3k   
  NVTL0102  A neveléstudomány szaknyelve
Felelős oktatója: Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin
2k   
  NVTL0103  Kognitív pszichológia
Felelős oktatója: Bálint Ágnes Dr.
3k   
  NVTL0104  Neveléslélektan
Felelős oktatója: Bálint Ágnes Dr.
3k   
  NVTL0105  Tanítás-és tanuláselméletek
Felelős oktatója: Dr. Di Blasio Barbara
3k   
  NVTL0106  A nevelésszociológiai információ
Felelős oktatója: Dr. Varga Aranka
3k   
  NVTL0107  Világgazdasági változások és az oktatás 3k   
NVTL02  Törzsképzés
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 28kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVTL0201 (5kr), NVTL0202 (3kr), NVTL0203 (3kr), NVTL0204 (2kr), NVTL0205 (3kr), NVTL0206 (2kr), NVTL0207 (3kr), NVTL0208 (2kr), NVTL0209 (3kr), NVTL0210 (2kr)
  NVTL0201  Pedagógiai problématörténet – történeti antropológia
Felelős oktatója: Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin
5k   
  NVTL0202  Neveléselmélet – pedagógiai antropológia
Felelős oktatója: Dr. Huszár Zsuzsanna
3k   
  NVTL0203  Neveléstudományi modellek és paradigmák
Felelős oktatója: Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin
 3k  
  NVTL0204  Pedagógiai szociálpszichológia
Felelős oktatója: Bálint Ágnes Dr.
 2k  
  NVTL0205  Tantervelméletek
Felelős oktatója: Dr. Bárdossy Ildikó
 3k  
  NVTL0206  Képességek fejlődése és fejlesztése
Felelős oktatója: Dr. Huszár Zsuzsanna
 2k  
  NVTL0207  Iskolaszociológiai szemléletek és szakirodalom
Felelős oktatója: Dr. Varga Aranka
 3k  
  NVTL0208  Kutatások a nevelésszociológiában
Felelős oktatója: Dr. Varga Aranka
 2k  
  NVTL0209  Oktatási rendszerek az EU-ban  3k  
  NVTL0210  Oktatásstatisztikai elemzések
Felelős oktatója: Cserti Csapó Tibor Dr.
 2k  
NVTL03  Szakdolgozati tárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 30kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NVTL0301 (5kr), NVTL0302 (5kr), NVTL0303 (20kr)
  NVTL0301  Szakdolgozati szeminárium   5k 
  NVTL0302  Speciálkollégium  5k  
  NVTL0303  Szakdolgozat    20k
MK-2 Szakirányok
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 42 kredit
Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: NTERALM1 (42kr), NTGRALM1 (42kr), NTPRALM1 (42kr)