IDŐTERV
POLTALM1 - Politikatudomány mesterképési szak
Ösvények:
  Politikatudomány mesterképzési szak
MK-1 Politikatudomány mesterképzési szak
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 86 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): POLM01 (18kr), POLM02 (34kr), POLM03 (14kr), POLM04 (20kr)
POLM01  Alapozó ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 18kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): POLM0101 (3kr), POLM0102 (3kr), POLM0103 (2kr), POLM0104 (2kr), POLM0105 (3kr), POLM0106 (2kr), POLM0107 (3kr)
  POLM0101  Társadalomfilozófia
Felelős oktatója: Bretter Erich Zoltán Dr.
 3k  
  POLM0102  Társadalmi struktúra és rétegződés
Felelős oktatója: Dr. Schadt Györgyné
3k   
  POLM0103  Egyetemes politikai eszmetörténet: modern ideológiák
Felelős oktatója: Bretter Erich Zoltán Dr.
2k   
  POLM0104  Modern magyar politikai eszmetörténet
Felelős oktatója: Laczkóné Dr.Tuka Ágnes
 2k  
  POLM0105  Közgazdaságtani elméletek
Felelős oktatója: Gál Zoltánné Dr. Schmidt Andrea
3k   
  POLM0106  Euópa-paradigma az ókortól napjainkig
Felelős oktatója: Laczkóné Dr.Tuka Ágnes
2k   
  POLM0107  Politikai kommunikáció
Felelős oktatója: Dr. Glózer Rita
3k   
POLM02  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 34kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): POLM0201 (3kr), POLM0202 (7kr), POLM0203 (2kr), POLM0204 (2kr), POLM0205 (2kr), POLM0206 (2kr), POLM0207 (3kr), POLM0208 (2kr), POLM0209 (3kr), POLM0210 (2kr), POLM0211 (2kr), POLM0212 (4kr)
  POLM0201  Magyar alkotmány fejlődés új jelenségei
Felelős oktatója: Pálné Kovács Ilona Dr
  3k 
  POLM0202  Nyugat-európai, angolszász, kelet-európai politikai rendszerek
Felelős oktatója: Csizmadia Sándor Dr.
 7k  
  POLM0203  Összehasonlító közigazgatástan
Felelős oktatója: Dr. Vadál Ildikó
   2k
  POLM0204  Közpolitikai elemzés elméletei
Felelős oktatója: Bretter Erich Zoltán Dr.
2k   
  POLM0205  Politikai marketing
Felelős oktatója: Orosdy Béla Dr.
  2k 
  POLM0206  Nemzetközi jog
Felelős oktatója: Dr. Vadál Ildikó
2k   
  POLM0207  Modern pártrendszerek I.
Felelős oktatója: Laczkóné Dr.Tuka Ágnes
3k   
  POLM0208  Gazdaságpolitikai döntéshozatali mechanizmusok
Felelős oktatója: Póla Péter dr.
   2k
  POLM0209  Választási földrajz
Felelős oktatója: Dr. Hajdú Zoltán
3k   
  POLM0210  Politikai szocializáció
Felelős oktatója: Kákai László Dr.
2k   
  POLM0211  Politika és kultúra
Felelős oktatója: Bretter Erich Zoltán Dr.
 2k  
  POLM0212  Politikatudományi iskolák módszertana
Felelős oktatója: Kákai László Dr.
4k   
POLM03  Szabadon választható tárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 14kr
Ezen kötelezően választandó tárgyelem(ek)ből teljesíteni kell 0 darabot: POLM0301 (14kr)
A kötelező és a kötelezően választandó tárgyelemekből az előírt mennyiségen túl további 14 kreditet kell gyüjteni.
  POLM0301  Szabadon választható tárgyak
Felelős oktatója: Laczkóné Dr.Tuka Ágnes
14k   
POLM04  Szakdolgozat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): POLM0401 (5kr), POLM0402 (15kr)
  POLM0401  Szakdolgozati szeminárium   5k 
  POLM0402  Szakdolgozat    15k
MK-2 Szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 34 kredit
Kötelezően teljesítendő képzési program(ok): POLRALM1 (34kr)