IDŐTERV
REGTALM2/14-15-1 - Régészet mesterképzési szak
Ösvények:
  Régészet mesterképzési szak
MK-1 Szakmai törzsanyag
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): REGL01 (5kr), REGL02 (5kr), REGL03 (5kr)
REGL01  Régészeti muzeológia
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL0101 (5kr)
  REGL0101  Régészeti muzeológia
Felelős oktatója: Várady Zoltán Dr.
5k   
REGL02  Múzeumi gyakorlat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL0201 (5kr)
  REGL0201  Múzeumi gyakorlat
Felelős oktatója: Dr. Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor
 5k  
REGL03  Ásatási gyakorlat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL0301 (5kr)
  REGL0301  Ásatási gyakorlat
Felelős oktatója: Dr. Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor
  5k 
MK-2 Differenciált szakmai anyag
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: KKRRALM1 (40kr), RPRRALM1 (40kr)
MK-3 Kötelezően választandó mellék szakirányi modulok
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Ezen kötelezően választandó tárgy(ak)ból teljesíteni kell 1 darabot: REGL04 (15kr), REGL11 (15kr)
REGL04  Római provinciák régészete mellék szakági modul
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL0401 (3kr), REGL0402 (2kr), REGL0403 (2kr), REGL0404 (3kr), REGL0405 (3kr), REGL0406 (2kr)
  REGL0401  Pannonia település- és társadalomtörténete a korai és a középső császárkor 1.
Felelős oktatója: Visy Zsolt Dr.
3k   
  REGL0402  Pannonia település- és társadalomtörténete a korai és a középső császárkor 2.
Felelős oktatója: Visy Zsolt Dr.
 2k  
  REGL0403  Pannonia gazdaság- és pénztörténete 1.
Felelős oktatója: Stirling János Dr.
2k   
  REGL0404  Pannonia gazdaság- és pénztörténete 2.
Felelős oktatója: Stirling János Dr.
 3k  
  REGL0405  Pannonia és a Barbaricum kapcsolatai, kapcsolatrendszere 1.
Felelős oktatója: Visy Zsolt Dr.
  3k 
  REGL0406  Pannonia és a Barbaricum kapcsolatai, kapcsolatrendszere 2.
Felelős oktatója: Dr. Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor
   2k
REGL11  A kora keresztény régészet szakág tantárgyai
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL1101 (5kr), REGL1102 (4kr), REGL1103 (2kr), REGL1104 (1kr), REGL1105 (2kr), REGL1106 (1kr)
  REGL1101  A monoteizmus kialakulása, a zsidó vallás, a korai kereszténység
Felelős oktatója: Grüll Tibor Dr.
5k   
  REGL1102  Kora keresztény egyháztörténet
Felelős oktatója: Dr. Somos Róbert
 4k  
  REGL1103  Kora keresztény emlékanyag Itáliában és a dunai tartományokban 1.
Felelős oktatója: Dr. Nagy Levente
 2k  
  REGL1104  Kora keresztény emlékanyag Itáliában és a dunai tartományokban 2.
Felelős oktatója: Dr. Nagy Levente
 1k  
  REGL1105  Kora keresztény régészet Pannoniában 1.
Felelős oktatója: Dr. Nagy Levente
  2k 
  REGL1106  Kora keresztény régészet Pannoniában 2.
Felelős oktatója: Dr. Nagy Levente
   1k
MK-4 Speciális ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): REGL06 (4kr), REGL07 (6kr), REGL08 (5kr)
REGL06  Antik művészet- és vallástörténeti ikonográfia
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL0601 (4kr)
  REGL0601  Antik művészet- és vallástörténeti ikonográfia 1.
Felelős oktatója: Dr. Nagy Árpád Miklós
4k   
REGL07  Archaeobotanika
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL0701 (6kr)
  REGL0701  Archaeobotanika
Felelős oktatója: Stirling János Dr.
  6k 
REGL08  Archaeoinformatika
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL0801 (5kr)
  REGL0801  Archaeoinformatika
Felelős oktatója: Dr. Nagyváradi László
   5k
MK-5 Szabadon választható ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): REGL09 (15kr)
REGL09  Szabadon választható tantárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL0901 (10kr), REGL0902 (5kr)
  REGL0901  Szabadon választható tantárgyak 1.  10k  
  REGL0902  Szabadon választható tantárgyak 2.   5k 
MK-6 Diplomamunka
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 20 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): REGL10 (20kr)
REGL10  Diplomamunka
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): REGL1001 (20kr)
  REGL1001  Diplomamunka
Felelős oktatója: Dr. Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor
   20k