IDŐTERV
ROMTALM2/14-15-1 - Romológia mesterképzési szak
Ösvények:
  Romológia mesterképzési szak
MK-1 Törzsképzés
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 68 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROML01 (20kr), ROML02 (18kr), ROML03 (10kr), ROML04 (20kr)
ROML01  Elméleti alapozás
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROML0101 (4kr), ROML0102 (4kr), ROML0103 (4kr), ROML0104 (4kr), ROML0105 (2kr), ROML0106 (2kr)
  ROML0101  A romológia történeti megközelítése 4k   
  ROML0102  A romákkal kapcsolatos néprajzi kutatások  4k  
  ROML0103  A romológia szociológiai megközelítése 4k   
  ROML0104  A romológia nyelvészeti megközelítése 4k   
  ROML0105  Kutatásmódszertani ismeretek 2k   
  ROML0106  Kutatásmódszertani ismeretek 2k   
ROML02  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 18kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROML0201 (4kr), ROML0202 (4kr), ROML0203 (4kr), ROML0204 (6kr)
  ROML0201  Cigány kisebbségi népismeret 4k   
  ROML0202  EU és kisebbségpolitika   4k 
  ROML0203  A romológia és interkulturális oktatás   4k 
  ROML0204  Szigorlat I.   6k 
ROML03  Szabadon választható ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROML0301 (10kr)
  ROML0301  Szabadon választható ismeretek 10k   
ROML04  Diplomamunka
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROML0401 (20kr)
  ROML0401  Diplomamunka    20k
MK-2 Szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 52 kredit
Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: ROBRALM1 (52kr), ROCRALM1 (52kr), RORRALM1 (52kr)