IDŐTERV
SMARALM1 - Szociális munka MA általános specializáció
Ösvények:
  Szociális munka általános szakirány
MK-1 Szociális munka MA általános szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 35 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): SALM01 (5kr), SALM02 (3kr), SALM03 (3kr), SALM04 (3kr), SALM05 (6kr), SALM06 (15kr)
SALM01  A szociális munka főbb területei és módszerei
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SALM0101 (3kr), SALM0102 (2kr)
  SALM0101  A szociális munka főbb területei és módszerei I. (Közösségi ellátások)
Felelős oktatója: Bognárné Dr. Erdős Márta
  3k 
  SALM0102  A szociális munka főbb területei és módszerei II. (Empowerment)
Felelős oktatója: Bognárné Dr. Erdős Márta
   2k
SALM02  Társadalmi kirekesztettség és szegénység
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SALM0201 (3kr)
  SALM0201  Társadalmi kirekesztettség és szegénység
Felelős oktatója: Molnár Margit Dr.
  3k 
SALM03  A munka világa
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SALM0301 (3kr)
  SALM0301  A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései
Felelős oktatója: Kiss György Dr.
  3k 
SALM04  Társadalmi problémák és megoldási stratégiák
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SALM0401 (3kr)
  SALM0401  Rehabilitáció, speciális csoportok rehabilitációja
Felelős oktatója: Dombrádi Zita
  3k 
SALM05  Projekt és műhelymunka
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SALM0501 (6kr)
  SALM0501  Projekt és műhelymunka (A választott szakiránynak megfelelően.)
Felelős oktatója: Csürke József Dr.
   6k
SALM06  Modulgyakorlat (terepgyakorlat)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SALM0601 (10kr), SALM0602 (3kr), SALM0603 (2kr)
  SALM0601  Modulgyakorlat (A választott szakiránynak megfelelő intenzív terepgyakorlat.)
Felelős oktatója: Csürke József Dr.
   10k
  SALM0602  Gyakorlatelemző szeminárium
Felelős oktatója: Csürke József Dr.
   3k
  SALM0603  Szupervízió
Felelős oktatója: Csürke József Dr.
   2k