IDŐTERV
ALNRALM1 - Magyar nyelv és irodalom MA Általános nyelvészet szakirány
Ösvények:
  Magyar nyelv és irodalom MA Általános nyelvészet szakirány
MK-1 Magyar nyelv és irodalom MA Általános nyelvészet szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ATNL01 (40kr)
ATNL01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ATNL0101 (4kr), ATNL0102 (4kr), ATNL0103 (4kr), ATNL0104 (4kr), ATNL0105 (8kr), ATNL0106 (4kr), ATNL0107 (4kr), ATNL0108 (4kr), ATNL0109 (4kr)
  ATNL0101  Kutatásmódszertan  4k  
  ATNL0102  Nyelvtipológia  4k  
  ATNL0103  Szemantika és szemiotika  4k  
  ATNL0104  Nyelvi szintek   4k 
  ATNL0105  A nyelvleírás elméletei   8k 
  ATNL0106  Lexikológia    4k
  ATNL0107  Korpusz- és számítógépes nyelvészet    4k
  ATNL0108  Nyelvészeti speciális kollégium és szakszeminárium    4k
  ATNL0109  Kontrasztív nyelvészet  4k