IDŐTERV
ROCRALM2/14-15-1 - Romológia MA Cigány nemzetiségi népismeret specializáció
Ösvények:
  Cigány kisebbségi népismeret szakirány
MK-1 Cigány kisebbségi népismeret szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 52 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): CKNL01 (52kr)
CKNL01  Differenciált szakmai ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 52kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): CKNL0101 (4kr), CKNL0102 (4kr), CKNL0103 (4kr), CKNL0104 (4kr), CKNL0105 (4kr), CKNL0106 (4kr), CKNL0107 (3kr), CKNL0108 (3kr), CKNL0109 (3kr), CKNL0110 (2kr), CKNL0111 (3kr), CKNL0112 (2kr), CKNL0113 (6kr), CKNL0114 (2kr), CKNL0115 (2kr), CKNL0116 (2kr)
  CKNL0101  A cigányság története
Felelős oktatója: Nagy Pál
 4k  
  CKNL0102  A cigányság tárgyi kultúrája, mesterségek
Felelős oktatója: Bíró Boglárka
 4k  
  CKNL0103  A cigányság zene és tánckultúrája, orális kultúrája, népköltészeti hagyományok  4k  
  CKNL0104  Kulturális antropológia a cigánykutatásokban   4k 
  CKNL0105  A magyarországi, magyar nyelvű cigány irodalom
Felelős oktatója: Dr. Beck Zoltán
 4k  
  CKNL0106  A nemzetközi és magyarországi roma képzőművészet
Felelős oktatója: Dr. Beck Zoltán
  4k 
  CKNL0107  A magyar irodalom cigány-reprezentációja a 18. századtól napjainkig
Felelős oktatója: Dr. Beck Zoltán
  3k 
  CKNL0108  A fotó- és filmművészet reprezentációs és önreprezentációs stratégiái egy etniku
Felelős oktatója: Dr. Beck Zoltán
   3k
  CKNL0109  A magyarországi cigányság jogállásának történeti változásai, törvényi keretei a
Felelős oktatója: Cserti Csapó Tibor Dr.
 3k  
  CKNL0110  A roma/cigány civil szerveződések, a kisebbségpolitikai irányelvek és a kisebbsé
Felelős oktatója: Ignácz Mária
  2k 
  CKNL0111  Oktatáspolitikai irányelvek változásai a rendszerváltástól napjainkig
Felelős oktatója: Forray R. Katalin Dr.
 3k  
  CKNL0112  Innovatív pedagógiák – elvek, módszerek, jó gyakorlatok
Felelős oktatója: Dr. Varga Aranka
   2k
  CKNL0113  Szigorlat II.    6k
  CKNL0114  Szakdolgozati konzultáció I.  2k  
  CKNL0115  Szakdolgozati konzultáció II.   2k 
  CKNL0116  Szakdolgozati konzultáció III.    2k