IDŐTERV
RORRALM1 - Romológia MA Romani nyelv és kultúra specializáció
Ösvények:
  Romani nyelv és kultúra szakirány
MK-1 Romani nyelv és kultúra szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 52 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): RNKL01 (52kr)
RNKL01  Differenciált szakmai ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 52kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): RNKL0101 (4kr), RNKL0102 (4kr), RNKL0103 (4kr), RNKL0104 (2kr), RNKL0105 (2kr), RNKL0106 (2kr), RNKL0107 (4kr), RNKL0108 (3kr), RNKL0109 (3kr), RNKL0110 (4kr), RNKL0111 (4kr), RNKL0112 (4kr), RNKL0113 (6kr), RNKL0114 (2kr), RNKL0115 (2kr), RNKL0116 (2kr)
  RNKL0101  A veszélyeztetett nyelvek helyzete az EU-ban  4k  
  RNKL0102  Alkalmazott nyelvészet – nyelvi szocializáció  4k  
  RNKL0103  Szociolingvisztikai kutatószeminárium (romani)  4k  
  RNKL0104  Romani nyelvgyakorlat I.  2k  
  RNKL0105  Romani nyelvgyakorlat II.   2k 
  RNKL0106  Romani nyelvgyakorlat III.    2k
  RNKL0107  Romani leíró nyelvtan I.  4k  
  RNKL0108  Romani leíró nyelvtan II.   3k 
  RNKL0109  Romani leíró nyelvtan III.    3k
  RNKL0110  Romani nyelvfejlesztés és fordítástechnika I.  4k  
  RNKL0111  Romani nyelvfejlesztés és fordítástechnika II.   4k 
  RNKL0112  Romani folklór és irodalom   4k 
  RNKL0113  Szigorlat II.    6k
  RNKL0114  Szakdolgozati konzultáció I.  2k  
  RNKL0115  Szakdolgozati konzultáció II.   2k 
  RNKL0116  Szakdolgozati konzultáció III.    2k