IDŐTERV
IRTRALM1 - Magyar nyelv és irodalom MA irodalomtudomány specializáció
Ösvények:
  Irodalomtudomány szakirány
MK-1 Irodalomtudomány szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): IRML01 (40kr)
IRML01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): IRML0101 (8kr), IRML0102 (8kr), IRML0103 (4kr), IRML0104 (8kr), IRML0105 (12kr)
  IRML0101  Irodalom és medialitás, kulturális praxisok
Felelős oktatója: Varga Zoltán Dr.
 8k  
  IRML0102  Poétika és retorika; a szöveg- és diskurzuselemzés módjai
Felelős oktatója: Mekis János Dr.
 8k  
  IRML0103  Az irodalom- és kultúratudomány története és elmélete
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert
  4k 
  IRML0104  Irodalomtudományi irányzatok a hermeneutika után
Felelős oktatója: Bókay Antal Dr.
  8k 
  IRML0105  Az interpretáció elmélete és gyakorlata
Felelős oktatója: Bókay Antal Dr.
   12k