IDŐTERV
KMIRALM1 - Magyar nyelv és irodalom MA Klasszikus magyar irodalom specializáció
Ösvények:
  Magyar nyelv és irodalom MA Klasszikus magyar irodalom szakirány
MK-1 Magyar nyelv és irodalom MA Klasszikus magyar irodalom szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KMIL01 (40kr)
KMIL01  Szakmai törzsanvag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KMIL0101 (8kr), KMIL0102 (8kr), KMIL0103 (12kr), KMIL0104 (12kr)
  KMIL0101  Propedeutika: kritikatörténet, textológia  8k  
  KMIL0102  Műfaj- és eszmetörténet, hatástörtén  8k  
  KMIL0103  Szövegolvasás, interpretáció   12k 
  KMIL0104  Az irodalom medialitása, társművészetek    12k