IDŐTERV
LENRALM1 - Magyar nyelv és irodalom MA Leíró nyelvészet specializáció
Ösvények:
  Magyar nyelv és irodalom MA Leíró nyelvészet szakirány
MK-1 Magyar nyelv és irodalom MA Leíró nyelvészet szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): LNYL01 (40kr)
LNYL01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): LNYL0101 (4kr), LNYL0102 (4kr), LNYL0103 (4kr), LNYL0104 (4kr), LNYL0105 (8kr), LNYL0106 (4kr), LNYL0107 (4kr), LNYL0108 (4kr), LNYL0109 (4kr)
  LNYL0101  Kutatásmódszertan 4k
  LNYL0102  A nyelvleírás elméletei  4k  
  LNYL0103  Szemantika és szemiotika  4k  
  LNYL0104  Nyelvi szintek  4k  
  LNYL0105  Kontrasztív nyelvészet  8k  
  LNYL0106  Diskurzusok grammatikája   4k 
  LNYL0107  Korpusz- és számítógépes nyelvészet 1.    4k
  LNYL0108  Korpusz- és számítógépes nyelvészet 2.    4k
  LNYL0109  Nyelvészeti spec. kollégium és szakszeminárium    4k