IDŐTERV
MMIRALM1 - Magyar MA Modern magyar irodalom specializáció
Ösvények:
  Magyar nyelv és irodalom MA Modern magyar irodalom szakirány
MK-1 Magyar nyelv és irodalom MA Modern magyar irodalom szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MMIL01 (40kr)
MMIL01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MMIL0101 (8kr), MMIL0102 (8kr), MMIL0103 (12kr), MMIL0104 (12kr)
  MMIL0101  Propedeutika: kritikatörténet, textológia
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.
 8k  
  MMIL0102  Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.
 8k  
  MMIL0103  Szövegolvasás, interpretáció
Felelős oktatója: Mekis János Dr.
  12k 
  MMIL0104  Az irodalom medialitása, társművészetek
Felelős oktatója: Orbán Jolán Dr.
   12k