IDŐTERV
OIKRALM1 - Magyar nyelv és irodalom MA Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány spec.
Ösvények:
  Összehasonlító irodalom-és kultúratudomány szakirány
MK-1 Összehasonlító irodalom-és kultúratudomány szakirány
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): OIKL01 (40kr)
OIKL01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): OIKL0101 (12kr), OIKL0102 (4kr), OIKL0103 (4kr), OIKL0104 (8kr), OIKL0105 (12kr)
  OIKL0101  Irodalom és társművészetek  12k  
  OIKL0102  A kultúra intézményei és regiszterei  4k  
  OIKL0103  Nyelv, szöveg, irodalom   4k 
  OIKL0104  Technika, médium, művészet   8k 
  OIKL0105  Komparatisztika    12k