IDŐTERV
FILTALM1 - Filozófia mesterképzési szak
Ösvények:
  Filozófia mesterképzési szak
MK-1 Filozófia mesterképzési szak
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 120 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): FLLM01 (12kr), FLLM02 (28kr), FLLM03 (40kr), FLLM04 (20kr), FLLM05 (20kr)
FLLM01  Elméleti alapozás
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 12kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): FLLM0101 (4kr), FLLM0102 (4kr), FLLM0103 (4kr)
  FLLM0101  Logika
Felelős oktatója: Krajnik József Dr.
4k   
  FLLM0102  Bevezetés I. (proped., módszertan, szakszöveg)
Felelős oktatója: Krajnik József Dr.
4k   
  FLLM0103  Bevezetés II. (proped., módszertan, szakszöveg)
Felelős oktatója: Krajnik József Dr.
 4k  
FLLM02  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 28kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): FLLM0201 (4kr), FLLM0202 (4kr), FLLM0203 (4kr), FLLM0204 (4kr), FLLM0205 (4kr), FLLM0206 (4kr), FLLM0207 (4kr)
  FLLM0201  Filozófiatörténet (régi)
Felelős oktatója: Dr. Weiss János
4k   
  FLLM0202  Filozófiatörténet (újkori)
Felelős oktatója: Dr. Weiss János
4k   
  FLLM0203  Ismeretelmélet
Felelős oktatója: Krajnik József Dr.
 4k  
  FLLM0204  Nyelvfilozófia
Felelős oktatója: Krajnik József Dr.
 4k  
  FLLM0205  Etika
Felelős oktatója: Dr. Krokovay Zsolt
  4k 
  FLLM0206  Politika- és társadalomfilozófia
Felelős oktatója: Dr. Krokovay Zsolt
  4k 
  FLLM0207  Esztétika
Felelős oktatója: Dr. Bertók Ilona Rózsa
   4k
FLLM03  Kötelezően választható ismeretek (Filozófiatörténet és Sziszetematikus filozófia
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): FLLM0301 (4kr), FLLM0302 (4kr), FLLM0303 (4kr), FLLM0304 (4kr), FLLM0305 (4kr), FLLM0306 (10kr), FLLM0307 (10kr)
  FLLM0301  Filozófiatörténet I. (újkori)
Felelős oktatója: Dr. Boros János
 4k  
  FLLM0302  Filozófiatörténet II. (újkori)
Felelős oktatója: Dr. Boros János
  4k 
  FLLM0303  Ismeretelmélet I.
Felelős oktatója: Dr. Somos Róbert
 4k  
  FLLM0304  Ismeretelmélet II.
Felelős oktatója: Dr. Somos Róbert
  4k 
  FLLM0305  Etika
Felelős oktatója: Dr. Bertók Ilona Rózsa
  4k 
  FLLM0306  Újkori filozófia műhelyszeminárium  10k  
  FLLM0307  Szakdolgozati műhelyszeminárium
Felelős oktatója: Dr. Boros János
  10k 
FLLM04  Szabadon választható ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): FLLM0401 (20kr)
  FLLM0401  Szabadon választható ismeretek 20k   
FLLM05  Szakdolgozat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): FLLM0501 (20kr)
  FLLM0501  Szakdolgozat
Felelős oktatója: Dr. Boros János
   20k