IDŐTERV
MAGKONO02 - Osztatlan magyartanár közös képzési rész
Ösvények:
  Osztatlan magyartanár közös képzési rész
MK-1 Alapozó képzés
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MNKO01 (3kr), MNKO02 (1kr), MNKO04 (2kr), MNKO05 (2kr), MNKO16 (1kr)
MNKO01  Bevezetés a nyelvtudomány-ba
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0101 (3kr)
  MNKO0101  Bevezetés a nyelvtudomány-ba
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.
3k     
MNKO02  Kutatásmódszertan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0201 (1kr)
  MNKO0201  Kutatásmódszertan
Felelős oktatója: Dr. Viszket Anita Piroska
 1k    
MNKO04  Bevezetés az irodalomtudományba
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0401 (1kr), MNKO0402 (1kr)
  MNKO0401  Bevezetés az irodalomtudományba I.
Felelős oktatója: Dr. Bartók István
1k     
  MNKO0402  Bevezetés az irodalomtudományba II.
Felelős oktatója: Orbán Jolán Dr.
1k     
MNKO05  Irodalomtudományi proszeminárium
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0501 (1kr), MNKO0502 (1kr)
  MNKO0501  Irodalomtudományi proszeminárium I.
Felelős oktatója: Dr. Bartók István
1k     
  MNKO0502  Irodalomtudományi proszeminárium II.
Felelős oktatója: Dr. Bartók István
1k     
MNKO16  Tudományos írásmű
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1601 (1kr)
  MNKO1601  Tudományos írásmű
Felelős oktatója: Kárpáti Eszter Dr.
 1k    
MK-2 Szakmai törzsanyag
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 66 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): MNKO06 (4kr), MNKO07 (6kr), MNKO08 (7kr), MNKO09 (11kr), MNKO10 (2kr), MNKO12 (2kr), MNKO13 (2kr), MNKO14 (2kr), MNKO15 (2kr), MNKO17 (2kr), MNKO18 (2kr), MNKO19 (4kr), MNKO20 (4kr), MNKO21 (4kr), MNKO22 (1kr), MNKO23 (2kr), MNKO24 (2kr), MNKO25 (2kr), MNKO26 (2kr), MNKO27 (2kr), MNKO48 (1kr)
MNKO06  Világirodalom
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0601 (1kr), MNKO0602 (1kr), MNKO0603 (1kr), MNKO0604 (1kr)
  MNKO0601  Világirodalom I. - előadás
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
1k     
  MNKO0602  Világirodalom I. - szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
 1k    
  MNKO0603  Világirodalom II. - előadás
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
   1k  
  MNKO0604  Világirodalom II. - szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
     1k
MNKO07  Régi magyarországi irodalom
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0701 (1kr), MNKO0702 (2kr), MNKO0703 (1kr), MNKO0704 (2kr)
  MNKO0701  Régi magyarországi irodalom I. - előadás
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
1k     
  MNKO0702  Régi magyarországi irodalom I. - szeminárium
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
 2k    
  MNKO0703  Régi magyarországi irodalom II. - előadás
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
 1k    
  MNKO0704  Régi magyarországi irodalom II. - szeminárum
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
  2k   
MNKO08  Klasszikus magyar irodalom
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0801 (1kr), MNKO0802 (2kr), MNKO0803 (1kr), MNKO0804 (2kr), MNKO0805 (1kr)
  MNKO0801  Klasszikus magyar irodalom I.
Felelős oktatója: Dr. Tóth Orsolya
  1k   
  MNKO0802  Klasszikus magyar irodalom I.
Felelős oktatója: Dr. Tóth Orsolya
    2k 
  MNKO0803  Klasszikus magyar irodalom II.
Felelős oktatója: Laczkó András Dr.
   1k  
  MNKO0804  Klasszikus magyar irodalom II.
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert
     2k
  MNKO0805  Klasszikus magyar irodalom III.
Felelős oktatója: Dr. Milbacher Róbert
   1k  
MNKO09  A modernség irodalma
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 11kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO0901 (2kr), MNKO0902 (1kr), MNKO0903 (1kr), MNKO0904 (2kr), MNKO0905 (1kr), MNKO0906 (1kr), MNKO0907 (1kr), MNKO0908 (1kr), MNKO0909 (1kr)
  MNKO0901  A modernség irodalma I.
Felelős oktatója: Thomka Beáta Dr.
   2k  
  MNKO0902  A modernség magyar irodalma I.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor
   1k  
  MNKO0903  A modernség világirodalma I.
Felelős oktatója: Kisantal Tamás Dr.
   1k  
  MNKO0904  A modernség irodalma II.
Felelős oktatója: Mekis János Dr.
    2k 
  MNKO0905  A modernség magyar irodalma II.
Felelős oktatója: Dr. Bőhm Gábor
    1k 
  MNKO0906  A modernség világirodalma II.
Felelős oktatója: Kisantal Tamás Dr.
    1k 
  MNKO0907  A modernség irodalma III.
Felelős oktatója: Müller Péter Dr.
     1k
  MNKO0908  Kortárs magyar irodalmi és kulturális jelenségek
Felelős oktatója: Vilmosné Dr. Gilbert Edit
     1k
  MNKO0909  Kortárs világirodalmi és kulturális jelensége szeminárium
Felelős oktatója: Varga Zoltán Dr.
     1k
MNKO10  Irodalomelmélet
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1001 (2kr)
  MNKO1001  Irodalomelmélet
Felelős oktatója: Bókay Antal Dr.
  2k   
MNKO12  Poétika és narratológia
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1201 (2kr)
  MNKO1201  Poétika és narratológia
Felelős oktatója: Kisantal Tamás Dr.
 2k    
MNKO13  Interpretációs gyakorlat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1301 (2kr)
  MNKO1301  Interpretációs gyakorlat
Felelős oktatója: Dr. Jankovits László
     2k
MNKO14  Logika és szemiotika
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1401 (2kr)
  MNKO1401  Logika és szemiotika
Felelős oktatója: Dr. Kleiber Judit
2k     
MNKO15  Szövegtan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1501 (2kr)
  MNKO1501  Szövegtan
Felelős oktatója: Kárpáti Eszter Dr.
  2k   
MNKO17  Nyelv és társadalom
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1701 (2kr)
  MNKO1701  Nyelv és társadalom
Felelős oktatója: Gúti Erika Dr.
  2k   
MNKO18  Hangtan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1801 (2kr)
  MNKO1801  Hangtan
Felelős oktatója: Dr. Kleiber Judit
2k     
MNKO19  Alaktan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO1901 (4kr)
  MNKO1901  Alaktan
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.
 4k    
MNKO20  Mondattan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2001 (4kr)
  MNKO2001  Mondattan
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.
   4k  
MNKO21  Grammatika
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2101 (4kr)
  MNKO2101  Grammatika
Felelős oktatója: Alberti Gábor Dr.
    4k 
MNKO22  Jelentéstan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2201 (1kr)
  MNKO2201  Jelentéstan
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.
    1k 
MNKO23  Stilisztika
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2301 (2kr)
  MNKO2301  Stilisztika
Felelős oktatója: Szűcs Tibor Dr.
     2k
MNKO24  Történeti hangtan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2401 (2kr)
  MNKO2401  Történeti hangtan
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.
  2k   
MNKO25  Történeti alaktan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2501 (2kr)
  MNKO2501  Történeti alaktan
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.
   2k  
MNKO26  Nyelvemlékek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2601 (2kr)
  MNKO2601  Nyelvemlékek
Felelős oktatója: Székely Gábor Dr.
    2k 
MNKO27  Finnugrisztika
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO2701 (2kr)
  MNKO2701  Finnugrisztika
Felelős oktatója: Fancsali Éva Mária Dr.
     2k
MNKO48  Nyelv és globalitás
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): MNKO4801 (1kr)
  MNKO4801  Nyelv és globalitás
Felelős oktatója: Gúti Erika Dr.
     1k
MK-3 Szabadon választható tárgyak
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 1 kredit
Ezen tárgyakból kell gyűjteni 1 kreditet: MSNM01 , MSNM02 , MSNM03 , MSNM04 , MSNM05 , MSNM06 , MSNM07 , MSNM08 , MSNM09 , MSNM10 , MSNM11 , MSNM12 , MSNM13 , MSNM14 , MSNM15 , MSNM16 , MSNM17 , MSNM18 , MSNM19 , MSNM20 , MSNM21 , MSNM22
MSNM01  Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0101  Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0102  Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM02  Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0201  Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM03  Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0301  Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0302  Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM04  Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0401  Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM05  Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
  MSNM0501  Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0502  Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tá  
MSNM06  Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
  MSNM0601  Klasszika-filológia mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0602  Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai  
MSNM07  Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyai
  MSNM0701  Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0702  Média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyaqai  
MSNM08  Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0801  Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0802  Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM09  Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0901  Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0902  Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM10  Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1001  Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM1002  Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM11  Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1101  Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM12  Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1201  Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM1202  Hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM13  Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1301  Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM14  Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1401  Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM15  Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1501  Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM16  Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1601  Régészet mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM17  Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára) mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1701  Romológia mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM1702  Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.) mesterképzési szak vál. t.  
MSNM18  Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
  MSNM1801  Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya  
MSNM19  Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1901  Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM20  Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM2001  Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM21  Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM2101  Történelem mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM2102  Történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképz szak választható tárgyai  
MSNM22  Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
  MSNM2201  Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai