IDŐTERV
NEMKONO01 - Osztatlan német nyelv és kultúra tanára közös képzési rész
Ösvények:
  Osztatlan német nyelv és kultúra tanára közös képzési rész
MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 13 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK01 (4kr), NENK02 (1kr), NENK03 (4kr), NENK04 (4kr)
NENK01  Nyelvtani gyakorlatok/ Grammatische Übungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK0101 (2kr), NENK0102 (2kr)
  NENK0101  Nyelvtani gyakorlatok 1/ Grammatische Übungen 1
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
2k     
  NENK0102  Nyelvtani gyakorlatok 2/ Grammatische Übungen 2
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
2k     
NENK02  Kiejtési gyakorlatok / Ausspracheübungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK0201 (1kr)
  NENK0201  Kiejtési gyakorlatok / Ausspracheübungen
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
1k     
NENK03  Beszéd- és szöveggyakorlatok/Sprach- und Textübungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK0301 (2kr), NENK0302 (2kr)
  NENK0301  Beszéd- és szöveggyakorlatok 1/Sprach- und Textübungen 1
Felelős oktatója: Barics Veronika
2k     
  NENK0302  Beszéd- és szöveggyakorlatok 2/Sprach- und Textübungen 2
Felelős oktatója: Barics Veronika
 2k    
NENK04  Stílus- és szöveggyakorlatok/Stil- und Textübungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK0401 (2kr), NENK0402 (2kr)
  NENK0401  Stílus- és szöveggyakorlatok 1/Stil- und Textübungen 1
Felelős oktatója: Barics Veronika
2k     
  NENK0402  Stílus és szöveggyakorlatok 2/Stil- und Textübungen 2
Felelős oktatója: Barics Veronika
 2k    
MK-2 Német nyelvű országok ismerete
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 2 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK05 (2kr)
NENK05  Német történelem, kultúra és országismeret/Deutsche Geschichte, Kultur und Landeskunde
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK0501 (2kr)
  NENK0501  Német tört. kultúra és országismeret/Deutsche Geschichte, Kultur und Landeskunde
Felelős oktatója: Dr. Dömők Csilla
2k     
MK-3 Nyelvészeti alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 4 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK06 (4kr)
NENK06  Bevezetés a német nyelvészetbe/Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK0601 (2kr), NENK0602 (2kr)
  NENK0601  Bevez.a német nyelvészetbe/Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
 2k    
  NENK0602  Bevez.a német nyelvészetbe/Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
 2k    
MK-4 Irodalomtudományi alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 4 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK07 (4kr)
NENK07  Bevezetés az irodalomtudományba/Einführung in die Literaturwissenschaft
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK0701 (2kr), NENK0702 (2kr)
  NENK0701  Bevezetés az irodalomtudományba 1/Einführung in die Literaturwissenschaft 1
Felelős oktatója: Schauer Hilda Mária Dr.
  2k   
  NENK0702  Bevezetés az irodalomtudományba 2 /Einführung in die Literaturwissenschaft 2
Felelős oktatója: Schauer Hilda Mária Dr.
  2k   
MK-5 Alapvizsga
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 1 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK09 (1kr)
NENK09  Alapvizsga/Grundprüfung
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK0901 (1kr)
  NENK0901  Alapvizsga/Grundprüfung  1k    
MK-6 Tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK10 (2kr), NENK11 (2kr), NENK12 (2kr), NENK13 (2kr), NENK14 (2kr), NENK15 (2kr)
NENK10  Nyelvtani gyakorlatok 3/Grammatische Übungen 3
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1001 (2kr)
  NENK1001  Nyelvtani gyakorlatok 3/Grammatische Übungen 3
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
  2k   
NENK11  Beszéd- és szöveggyakorlatok 3/Sprach- und Textübungen 3
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1101 (2kr)
  NENK1101  Beszéd- és szöveggyakorlatok 3/Sprach- und Textübungen 3
Felelős oktatója: Barics Veronika
   2k  
NENK12  Német nyelvi variánsok/Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1201 (2kr)
  NENK1201  Német nyelvi variánsok/Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Felelős oktatója: Sax Peter Wilhelm
   2k  
NENK13  Stílus és szöveggyakorlatok 3 /Stil- und Textübungen 3
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1301 (2kr)
  NENK1301  Stílus és szöveggyakorlatok 3/Stil- und Textübungen 3
Felelős oktatója: Barics Veronika
    2k 
NENK14  Fordítási gyakorlatok/Übersetzung
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1401 (2kr)
  NENK1401  Fordítási gyakorlatok/Übersetzung
Felelős oktatója: Lovász Ágnes Benáta
     2k
NENK15  Prezentációs technikák/Präsentationstechniken
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1501 (2kr)
  NENK1501  Prezentációs technikák/Präsentationstechniken
Felelős oktatója: Hetyei Judit Dr.
   2k  
MK-7 Kultúra- és médiatudományi alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 4 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK16 (4kr)
NENK16  Kultúr- és médiatörténeti alapismeretek/Grundkentnnisse zur Kultur- und Mediengeschichte
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1601 (2kr), NENK1602 (2kr)
  NENK1601  Kultúr- és médiatörténeti alapism. 1/Grundk. zur Kultur- und Medien Geschichte 1
Felelős oktatója: Hammer Erika Dr.
2k     
  NENK1602  Kultúr- és médiatörténeti alapism. 2/Grundk. zur Kultur- und Medien Geschichte 2
Felelős oktatója: Hammer Erika Dr.
  2k   
MK-8 Irodalmi ismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 16 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK17 (4kr), NENK18 (4kr), NENK19 (2kr), NENK20 (2kr), NENK21 (2kr), NENK22 (2kr)
NENK17  A 16., a 17. és a 18. század irodalma / (a humanizmustól a klasszikáig)/Deutsche Literatur des 16., 17. und 18. Jahrhunderts (vom Humanismus bis zur Klassik)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1701 (2kr), NENK1702 (2kr)
  NENK1701  A 16., a 17. és a 18. század irodalma/Deutsche Lit. des 16., 17., und 18. Jhs.
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
   2k  
  NENK1702  Német nyelvű irodalomtörténeti szem 1/Deutschsprachige Literaturgeschichte 1
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
   2k  
NENK18  A 19. század német irodalma (a romantikától a realizmusig)/Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts (von der Romantik bis zum Realismus)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1801 (2kr), NENK1802 (2kr)
  NENK1801  A 19. század német irodalma/Deutsche Literatur des 19. Jhs.
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
    2k 
  NENK1802  Német nyelvű irodalomtörténeti szem. 2/Deutschsprachige Literaturgesch. 2
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
    2k 
NENK19  Irodalmi szövegek feldolgozása 1/Umgang mit literarischen Texten 1
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK1901 (2kr)
  NENK1901  Szövegértés/Leseverständnis
Felelős oktatója: Hetyei Judit Dr.
     2k
NENK20  A legjelentősebb kortárs alkotók és műveik/Die wichtigsten zeitgenössischen Autoren und ihre Werke
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK2001 (2kr)
  NENK2001  A legjelentősebb kortárs alkotók és műveik/Die wichtigsten zeitg. Autoren
Felelős oktatója: Schauer Hilda Mária Dr.
     2k
NENK21  Irodalmi műfajok/Literarische Gattungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK2101 (2kr)
  NENK2101  Irodalmi műfajok/Literarische Gattungen
Felelős oktatója: Dr. Sata Lehel
 2k    
NENK22  Irodalom és medialitás/Literatur und Medialität
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK2201 (2kr)
  NENK2201  Irodalom és medialitás/Literatur und Medialität
Felelős oktatója: Sándorfi Edina Dr.
     2k
MK-9 Nyelvészeti ismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 18 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK23 (4kr), NENK24 (4kr), NENK25 (6kr), NENK26 (4kr)
NENK23  Morfológia/Morphologie
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK2301 (2kr), NENK2302 (2kr)
  NENK2301  Morfológia/Morphologie
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
  2k   
  NENK2302  Morfológiai gyakorlatok/Morphologische Übungen
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
  2k   
NENK24  Lexikológia/Lexikologie
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK2401 (2kr), NENK2402 (2kr)
  NENK2401  Lexikológia/Lexikologie
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
   2k  
  NENK2402  Szókincsfejlesztési gyakorlatok/ Wortschatzvermittlung
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
   2k  
NENK25  Szintaxis/Syntax
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK2501 (2kr), NENK2502 (2kr), NENK2503 (2kr)
  NENK2501  Szintaxis/Syntax
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
    2k 
  NENK2502  Mondattani gyakorlatok/Syntaktische Übungen
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
    2k 
  NENK2503  Morfoszintaktikai gyakorlatok/Morphosyntaktische Übungen
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
     2k
NENK26  Szövegnyelvészet /Textgrammatik
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK2601 (2kr), NENK2602 (2kr)
  NENK2601  Szövegnyelvészet 1/Textgrammatik 1
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
    2k 
  NENK2602  Szövegnyelvészet 2 /Textgrammatik 2
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
     2k
MK-10 Kutatásmódszertani alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 2 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NENK33 (2kr)
NENK33  Bevezetés a tudományos ismeretszerzés technikáiba/Einführung in die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NENK3301 (2kr)
  NENK3301  Bevez. a tud. ismeretszerzés techn./Einf. in die Techniken des wiss. Arbeitens
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
     2k